Demokratik ve kapsayıcı eğitimin Önündeki engelleri aşmada ilk adım: öğretmen eğitimi, 27-29 April 2017.

Download
2017-04-28
The ULEAD Annual Congress- 2017-7th International Conference on Research in Education - ICRE ( 27 - 29 Nisan 2017)

Suggestions

Geleneksel Ölçme ve Değerlendirmeden Alternatif Ölçme ve Değerlendirmeye Geçişi Metaforlarla Anlamak.
Taneri, Pervin Oya (2017-4-28)
Anne Duyarlılığının Yaşamın İlk Yılında Öz-Düzenleme ile İlişkisi
Selçuk, Emre(2015-12-31)
Son yıllardaki çalışmalar erken yaşantıdaki çevresel etkilerin, özellikle ebeveyn davranışlarının ileriki yıllarda öz-düzenleme kapasitesine etki ettiğini göstermişse de bu ilişkinin altında yatan mekanizmalar halen tam olarak bilinmemektedir. Özellikle yaşamın ilk yılında öz-düzenlemenin öncüsü sayılabilecek davranışlar başta ebeveyn duyarlılığı olmak üzere çevresel faktörlerden nasıl etkilenmektedir? Bu etkilerin altında yatan fizyolojik mekanizma nedir? Önerilen çalışma, bu soruları cevaplamayı amaçlamak...
Hız-Doğruluk Fonksiyonlarının Modellenmesi
Kılıç Özhan, Aslı(2018-12-31)
Psikoloji araştırmalarında sıklıkla karşılaşılan engellerden biri katılımcıların hızlı cevap vermek için cevabın doğruluğundan ödün vermeleridir. Bu olgu, hız- doğruluk ödünümü (speed-accuracy tradeoff) olarak adlandırılmaktadır. Psikoloji deneylerinde gözlemlenen bu eğilimi anlamak ve kontrol etmek için sınırlı sürede cevap yöntemi kullanılmaktadır. Sınırlı sürede cevap yönteminde katılımcılardan cevaplarını bir sinyal sesi duyduktan veya ekranda bir sinyal gördükten sonra vermeleri istenir. Genellikle, ce...
Thomas Hardy as a threshold figure and crisis of representation in his poetry—a deconstructionist reading
Özgür, Nilüfer; Birlik, Nurten; Department of English Literature (2015)
Thomas Hardy is a poet who produced most of his poetry in the Victorian age but published it largely in the twentieth century when the literary sensibility was predominantly modern. Although Hardy is not conventionally considered a Modernist poet, he shares with Modernists an element that can be referred to as the linguistic crisis by which they try to get over the sense of anxiety against the backdrop of a chaotic world and problematized language. The forerunner of Deconstructionism, Derrida, exposes a lon...
Anısal Bellek Süreçleri
Kılıç Özhan, Aslı(2016-12-31)
Bu çalışma, bellek güçlendirmede etkili olan faktörleri araştırmayı amaçlamaktadır. Liste gücü etkisi (list-stregth effect) bellekte güçlendirilen öğelerin zayıf öğeler üzerindeki etkisi olarak tanımlanırken, liste uzunluğu etkisi (list-length effect) çalışılan listeye eklenen öğelerin daha sonraki hatırlama üzerindeki etkisi olarak tanımlanmıştır. Bu iki etki mevcut bellek modellerinin test edilmesi açısından bellek literatüründe önem kazanmıştır. Önerilen çalışma bu iki etkinin birbirileri ile olan etkile...
Citation Formats
P. O. Taneri, “Demokratik ve kapsayıcı eğitimin Önündeki engelleri aşmada ilk adım: öğretmen eğitimi, 27-29 April 2017.,” presented at the The ULEAD Annual Congress- 2017-7th International Conference on Research in Education - ICRE ( 27 - 29 Nisan 2017), Çanakkale, Turkey, 2017, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/83317.