Eylem Araştırması Nedir?

2018-01-01
İnce, Mustafa Levent
Saraç, Leyla
Kılıç, Koray
Demirhan, Gıyasettin
Citation Formats
M. L. İnce, L. Saraç, K. Kılıç, and G. Demirhan, Eylem Araştırması Nedir? . 2018, p. 12.