The role of social identity and collective memory in predicting collective action in Turkey s Alevis

2016-07-16
Bükün, Mehmet Fatih
Cingöz Ulu, Banu

Suggestions

The role of social identity and collective memory in predicting in group bias in Turkey s Alevis
Bükün, Mehmet Fatih; Cingöz Ulu, Banu (2015-07-10)
The role of social identity and collective memory in predicting in-group bias and collective action in Turkey‟s alevis
Bükün, Mehmet Fatih; Cingöz Ulu, Banu; Department of Psychology (2014)
The aim of this thesis is to examine the relationship between social identity, collective action participation and in-group bias in the Alevi community in Anatolia. In doing this, the mediatory role of collective memory is also investigated. In examining collective memory, one positive event and one negative event that Alevis had lived through in the past were selected (Namely, the re-opening of Haji Bektash Veli Dervish Lodge in 1964 which was closed in 1925 was chosen as the positive event and Madımak Mas...
Kentsel Dokuların Dolaşım Sistemlerinin İşleyişindeki Rolü
Zorlu, Fikret (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2008)
Ulaşım planlaması ve kentsel tasarım yazınında kentsel dokuların tasarımı, oluşumu ve özellikleri konusunda yaygın çalışmalar bulunmasına rağmen, yol ağlarının kentsel trafiğin işleyişi üzerindeki etkilerini inceleyen az sayıda çalışma vardır (1). Bu çalışmada kentsel dokular ile ulaşım sistemleri arasındaki ilişki irdelenmektedir. Bunun için kentsel tasarım yazınında tanımlanmış bazı temel dokulardan yola çıkılarak kavramsal yol ağları oluşturulmakta ve bu yol ağlarının öngörülen bazı yolculuk istem...
The role of emperamental characteristics on growth rates of Theory of Mind: Turkish care types study
Kazak Berument, Sibel; DOĞRU, ONUR CEM; Yavaşlar Doğru, Yeşim (2017-04-08)
The Role of contact in locals` attitudes towards refugees in Turkey
Kahya, Gülin.; Öner Özkan, Bengi; Department of Psychology (2019)
The present study aims to give an understanding on citizens` attitudes towards refugees in Turkey. Specifically, the main purpose is to explain the role of contact in positive and negative attitudes towards refugees. Attitudes Towards Refugees Scale (ATRS) which is a 5-point Likert-Type scale and consisting of two subscales was developed for the current study. The data for current study were collected from locals in several cities where refugees live intensely and interact with locals. 377 participants who ...
Citation Formats
M. F. Bükün and B. Cingöz Ulu, “The role of social identity and collective memory in predicting collective action in Turkey s Alevis,” 2016, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/86575.