Öğretmenlerin Sosyobilimsel Konulardaki Kavram Karikatürleri İle Argümantasyon Temelli Yürüttükleri Diyalojik Tartışmaların Değerlendirilmesi

2018-10-29
Atasoy, Şengül
Tekbıyık, Ahmet
Atasoy, Ercan
Çalık, Muammer
Yılmaz Tüzün, Özgül
Camcı Erdoğan, Sezen

Suggestions

Öğretmenlerin Sosyobilimsel Konulardaki Kavram Karikatürleri ile Argümantasyon Temelli Yürüttükleri Diyalojik Tartışmaların Değerlendirilmesi
Atasoy, Şengül; Tekbıyık, Ahmet; Atasoy, Ercan; Çalık, Muammer; Yılmaz Tüzün, Özgül; Camcı Erdoğan, Sezen (2018-10-29)
Teachers’ Commitment to Change: An Analysis with the Integrative Model of Behavioral Prediction
Karakuş, Gülsüm Betül; Kondakçı, Yaşar; Department of Educational Administration and Planning (2022-9-2)
Change is inevitable in all evolving societies. Thus, it is accepted as a fact of life. The shutdown during the pandemic imposed by the coronavirus has been one of the latest changes that have impacted the whole world. This situation, of course, influenced the educational system. In line with the recent situations, this study examined teachers' commitment to the educational change they experienced during the pandemic and examined whether the Integrative Model of Behavioral Prediction (IMBP) predicts teacher...
Öğretmenlerin Ahlaki Kararlara Aykırı Davranmaya Açıklık Düzeylerini Belirlemeye Yönelik Bir Ölçek Geliştirme Çalışması
ÖNEN, ÖZGÜR; Kondakçı, Yaşar (2017-12-01)
Bu çalışmanın amacı, öğretmenlerin kendi ahlaki değerlerinden vazgeçmelerinde okulun temel paydaşları olan iş arkadaşları, öğrenciler, yöneticiler ve velilerin ne derecede etkili olduklarını ölçmeye yönelik Ahlaki Kararlara Aykırı Davranmaya Açıklık (AKADA) ölçeğinin geliştirilmesidir. Bu amaca yönelik olarak sırasıyla alanyazın taraması gerçekleştirilmiş, elde edilen bulgular doğrultusunda ölçek maddeleri hazırlanmış, uzman görüşü ve öğretmen düşünceleri alınmıştır. Bu aşamalardan sonra elde edilen iki düz...
Öğretmenlerin İş Doyumunu Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi: Bir Model Test Etme Çalışması.
Güneri, Oya(2010-12-31)
Öğretmen Adaylarının Masallardaki İkili Zıtlıkların Kültürü Kodlayıcı Özellikleri Hakkındaki Farkındalıklarını Ölçmek
Birlik, Nurten; Erdem, Özge; Tokdemir, Gökçe(2018-12-31)
Eğitimcilerin masallardaki ikili zıtlıkların işleyiş mekanizmalarını deşifre etmesi ve bu bağlamda pedagojik bir yönlendirme yapması çocukların psikolojik ve pedagojik gelişimleri açısından önem arz etmektedir. Bu çalışmada, mezun olduktan sonra öğretmen olarak çalışmak üzere ODTÜ, Eğitim Fakültesi, Yabancı Diller Eğitimi Bölümü’nde öğrenim gören öğretmen adaylarının masallardaki ikili zıtlıkların işlevsellikleri konusundaki farkındalıklarını ölçme amaçlanmaktadır. Bu proje ayrıca azımsanamayacak bir bölümü...
Citation Formats
Ş. Atasoy, A. Tekbıyık, E. Atasoy, M. Çalık, Ö. Yılmaz Tüzün, and S. Camcı Erdoğan, “Öğretmenlerin Sosyobilimsel Konulardaki Kavram Karikatürleri İle Argümantasyon Temelli Yürüttükleri Diyalojik Tartışmaların Değerlendirilmesi,” 2018, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/86603.