Beden eğitimi öğretmenlerinin ders zaman yönetimi davranışları ve kullandıkları öğretim yöntemleri

2005-01-01
Saraç, Leyla
İnce, Mustafa Levent
Çiçek, Şeref
The purpose of this study was to describe time management strategies and teaching style preferences ofphysical education teachers. In addition, effects of the teachers’ gender, school type and school level on timemanagement strategies were analyzed. Thirty physical education teachers participated in this study. Videorecordings of physical education teachers were obtained during their lessons. Time management strategieswere analyzed using the "Time Management Analysis Form", and teaching style preferences were analyzedusing "Mosston Spectrum of Teaching Style Checklist". Results indicated that teachers used 6.8 min for thetheoretical knowledge, 8.1 min for classroom management and organization, and 19.9 min for physical activitiesin a 40-min lesson. Teachers’ only preferred practice (82.9%), command (14.2%), and guided discovery teachingmethods (2.9%) in their lessons. Teachers’ gender, school type or school level did not significantly affect the timemanagement strategies (p > 0.05). In conclusion, teachers spent too much time for the classroom managementand organization, and use very limited number of teaching methods. In-service education programs for theteachers should include these issues.
Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi

Suggestions

Teaching effectiveness indices of in-service and prospective physical education teachers
Saraç, Leyla; Kirazcı, Sadettin; Çiçek, Şeref; Department of Physical Education and Sports (2003)
Effective teaching in physical education has growing interest due to its direct relation with the student learning. The purposes of this study were a) to examine classroom management behaviours, time management strategies, and teaching style preferences of in-service and prospective physical education teachers and b) to compare in-service and prospective teachers' competencies on these teaching effectiveness categories. Thirty in-service and twenty-four prospective physical education teachers participated i...
The effects of teacher-centered and learner-centered teaching on practice teaching of prospective physical education teachers
İnce, Mustafa Levent; Ok, Ahmet; Department of Educational Sciences (2002)
The purpose of this study was to examine the effects of teacher-centered (TC) and learner-centered (LC) teaching methods on physical education value orientations, teaching style preferences, classroom interaction patterns, and teaching effectiveness of prospective physical education teachers in practice teaching. In order to achieve this goal, 32 senior physical education prospective teachers were randomly assigned into TC and LC groups prior to teaching methods course. In the teaching methods course, the T...
The relationship between physical activity levels and time management skills among selected university students
Dinçay, Hülya; Koçak, Mehmet Settar; Department of Physical Education and Sports (2010)
The purpose of this study was to explore the relationship between the physical activity levels and the time management practices of selected university students, and to identify the differences between physical activity levels and time management practices in terms of gender. The subjects of this study were 128 male (55,9%) and 101 female (44,1%) university students from six universities in ıstanbul, Turkey which were selected on a volunteer basis. The Physical Activity Assessment Questionnaire (PAAQ) and t...
Beden eğitimi öğretmenlerinin derslerde soru yöneltme alışkanlıklarının değerlendirilmesi
İnce, Mustafa Levent; Saraç, Leyla (2004-01-01)
The purpose of this study was to examine questioning behaviors of physical education teachers in teaching. In particular, specific questions addressed in this study were the amount and level of questioning in physical education classes, and the effects of gender of the teachers and the school type (public or private) on the amount of asked questions. For this purpose, 24 physical education teachers from elementary (6-8 grade level) and secondary schools were selected. Each teacher’s two class hours were vid...
Sınıf Öğretmenlerinin Beden Eğitimi ve Oyun Dersi Öğretimindeki Güven Seviyelerinin Değerlendirilmesi
Ulu, Nilgün; Yazıcı, Tuba; Hürmeriç Altunsöz, Irmak (2019-11-01)
Bu çalışmanın temel amacı sınıf öğretmenlerinin beden eğitimi ve oyun dersi öğretimi sırasındaki güven seviyelerinin araştırılmasıdır. Buna ek olarak; cinsiyet, okutulan sınıf ve hizmet yılı gibi faktörlerin öğretmenlerin güven seviyesine etkisi olup olmadığı araştırılmıştır. Çalışmaya Ankara’nın Çankaya ilçesinde görev yapan 320 (147 Kadın ve 173 Erkek) sınıf öğretmeni gönüllü olarak katılmıştır. Sınıf öğretmenlerinin beden eğitimi ve oyun dersi öğretimi sırasındaki güven seviyelerini ölçmek için Spittle, ...
Citation Formats
L. Saraç, M. L. İnce, and Ş. Çiçek, “Beden eğitimi öğretmenlerinin ders zaman yönetimi davranışları ve kullandıkları öğretim yöntemleri,” Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, pp. 3–10, 2005, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/86630.