Eksik Tahrikli Bir Sistemin Periyodik Yörünge Çevresinde Kontrolü

2018-04-14
Duyul, Ayşe Deniz
Saranlı, Afşar
Ankaralı, Mustafa Mert

Suggestions

Eksik Bilgi Altında Şirket Birleşmeleri, Sosyal Refah ve Doğrudan Yabancı Yatırım Politikaları
Koska, Ahmet Onur(2016-12-31)
Bu çalışma, doğrudan yabancı yatırım (DYY) kararları alınırken, çok uluslu şirketlerin, hem tam bilgi hem de eksik bilgi ve eksik rekabet altında, yabancı piyasalarda kendi iştiraklerini sıfırdan kurma veya yerleşik şirketlerden biri ile birleşme arasında nasıl seçim yaptıklarını ve şirket eşleşmelerindeki stratejik etkileşimleri inceler. Ayrıca çalışmada, sosyal refah hesaplamaları yapılarak, tam bilgi ve eksik bilgi durumlarında sınırlayıcı DYY politikalarının rolü tartışılmaktadır.
Control of an underactuated system around a periodic orbit
Duyul, Ayşe Deniz; Alatan, Abdullah Aydın; Ankaralı, Mustafa Mert; Department of Electrical and Electronics Engineering (2018)
Quasi-periodic behavior is one of the most important fundamental building blocks for locomotion in biological (and robotic) systems. The dynamics that govern the motion of such behaviors are generally highly nonlinear and underactuated. One method of analyzing the quasi-periodic behaviors of such systems is to linearize the system around these periodic trajectories. Such a linearization provides us a linear time periodic (LTP) system around the neighborhood of the periodic orbit. Analysis and control of LTP...
Eksik Taşlar: Söylemin Kıyısından Notlar
Birlik, Nurten (2006-07-01)
Analiz-temelli Sentez Yöntemleriyle Uzamsal Ses Üretimi
Hacıhabiboğlu, Hüseyin; Hacıhabiboğlu, Hüseyin(2018)
Bu projenin amacı terminalden bağımsız, sondan-sona bir nesne-temelli ses üretimi yöntemi geliştirilmesidir. Bu amaca yönelik olarak 1) açık küresel mikrofon dizisi tasarımı ve gerçekleştirilmesi, 2) ses nesnelerinin kaydedilmesine olanak sağlayacak mikrofon dizisi sinyal işleme yöntemleri geliştirilmesi, 3) ses sahnelerinin betimlenmesine olanak sağlayan bir metadata biçemi geliştirilmesi, 4) ses sahnesinin düzenlenebilmesine olanak sağlayacak bir editör geliştirilmesi ve 5) ses sahnelerinin etkileşimli ol...
Geç Koniasiyen-Geç Santoniyen Yaşlı Boğulmuş Arap Karbonat Platformu’nun Sedimantolojik, Stratigrafik Ve Ichthyofaunal Kayıtları
Yılmaz, İsmail Ömer; Hoşgör, İzzet; Wagreich, Michael; Rebman, Katherine; Murray, Alison M (2018-04-27)
Üst Koniasiyen-Üst Santoniyen aralığını içeren ölçülü stratigrafik kesit Arap Plakası üzerinde Mazıdağ bölgesinde (Güneydoğu Anadolu, Türkiye) yer almaktadır ve Arap platformunun boğulması kayıtlarını içermektedir. Çalışılan kesit transgresif olarak yüzeylenmiş olan platform karbonatlarını üzerlemekte ve balık fosili parçaları, fosfat nodulü ve parçaları, onkoid, glokoni and planktonik foraminifer içeren göreceli olarak kondanse bir istif sunmaktadır. Kalkerli nannofosiller geç Koniasiyen-geç Santoniyen (UC...
Citation Formats
A. D. Duyul, A. Saranlı, and M. M. Ankaralı, “Eksik Tahrikli Bir Sistemin Periyodik Yörünge Çevresinde Kontrolü,” 2018, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/87040.