Byzantium-Early Islam and Byzantine Cultural Heritage in Turkey

2008-01-01

Suggestions

Ottomans in Venice, Venetians in İstanbul
Özkaya, Ayşe Belgin (null; 2003-05-31)
Diyarbakır Surları Ve Kent Tarihi
Parla, Canan (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2005-1-3)
Tarihi dokusunu en iyi koruyan kentlerden biri olan Diyarbakır’ın, sur ve yapılarını inceleyen çalışmalar giderek çoğalmış olmakla birlikte, kitabe metinlerinin pek dikkate alınmadığı gözlemlenmektedir. Oysa kentin, bugünkü bilgiler ve kitabe verileri ışığında yeniden incelenmesi ve tarihi süreç içerisinde nasıl biçimlendiğinin ortaya konması gerekmektedir. Kuşkusuz böyle bir çalışma, kente egemen olanların, Diyarbakır’a nasıl biçim verdiklerini açıkça gözler önüne serecektir. Bu makalede, başlangıçtan 16. ...
Plio-quaternary sediments,paleo-topography of the messinian evaporities,and salt tectonism in the Cilicia Basin,Northeastern Mediterranean Sea
Toker, Mustafa; Ediger, Vedat; Department of Marine Geology and Geophysics (2003)
Neoliberalism and the alternative globalization movement
Öncan, Mehmet Onur; Tayfur, Mehmet Faih; Department of International Relations (2009)
This thesis aims to analyze the social reactions against neoliberalism by using the Polanyian concept of double movement. The goal is to first to understand the nature of alternative globalization movement and provide a better framework of analysis for theorizing these social reactions. The criticisms of the alternative globalization movement against the World Trade Organization will be analyzed in order to provide a specific case example for the concerns and goals of the movement regarding the global polit...
Modernization processes and constitutional revolutions in the Ottoman Empire and Iran
Arslan, Sanem; Tür Küçükkaya, Özlem; Department of Middle East Studies (2010)
This thesis aims to analyze the early modernization processes in the Ottoman Empire and Iran up to the end of their eventual constitutional revolutions of the early twentieth century in a comparative manner. In looking at the countries’ modernization processes, it emphasizes the importance of foreign influence – that of Western powers and Russia. It argues that these processes were a response to the rising socio-political and economic power of the West and Western intrusions into the territories of each sta...
Citation Formats
U. Serin, Byzantium-Early Islam and Byzantine Cultural Heritage in Turkey. 2008, p. 239.