Sürdürülebilir Kalkınma için Eğitim Tarihçe ve Gündem

2016-09-24

Suggestions

Investigating potential of education for sustainable development program on preschool children’s perceptions about human-environment interrelationship
Cengizoğlu, Seçil; Olgan, Refika; Teksöz, Gaye; Department of Early Childhood Education (2013)
The purpose of this study was to investigate the potential of developed and implemented education for sustainable development (ESD) program on preschool children’s perceptions about human-environment interrelationship in line with deforestation, biological diversity and climate change which are the basic components of ESD. The sample of the study is comprised a class of 60-66 month-old eco-preschool children (N=18) living in Ankara, Turkey. For this study, a qualitative case study was conducted. The data we...
Sürdürülebilir Kalkınma Eğitimine yönelik İnançlar Ölçek Geliştirme Çalışması
Sağdıç, Ali; Şahin, Elvan (2015-01-01)
İnsanların doğa, ekonomi ve toplumla olan ilişkilerinin sürdürülebilir olması, eski yıllara oranla çok daha fazla önem kazanmaktadır. Bunun bir sonucu olarak, öğrencileri sürdürülebilir kalkınma bilinci ile yetiştirmek hedeflenmektedir. Bu hedefe ulaşmak için de öğretmenlere önemli roller düşmektedir. Bu çalışmada ilköğretim öğretmenlerinin sürdürülebilir kalkınma eğitimine yönelik inançlarına dair ölçek geliştirme amaçlanmıştır. Çalışma iki aşamadan oluşmuştur. Birinci aşamaya 211 öğretmen adayı katılmış v...
Sürdürülebilir Kalkınma için Eğitim’in 10 Yılı: Okul Öncesi Eğitimde Çevre Dostu Davranışlar Üzerine Yapılan Araştırmalar
Şenyurt, Ezgi; Olgan, Refika (null; 2018-05-14)
Good governance in sustainable human development : a subnational case in Turkey
Özdemir, Gökçen; Rittersberger Tılıç, Helga İda; Department of Sociology (2013)
The main purpose of this thesis is to make an investigation on the significance of good governance in sustainable human development, at the subnational level. For this purpose, a theoretical model which analyses the influences of a good local governance process on the actual and sustainable outcomes of a subnational development practice (program or project) based on the principles of sustainable human development (SHD) strategy. Then, a case study was performed on a SHD based subnational development program...
Life cycle assessment of off-highway trucks and belt conveyors for sustainable mining
Erkayaoğlu, Mustafa; Demirel, Nuray; Department of Mining Engineering (2011)
In recent years increasing growth rate of all industrial fields generated an emerging energy demand and consequent environmental problems worldwide. Defining environmental profiles of products and systems using environmental tools, such as Life Cycle Assessment (LCA), is a critical issue for sustainable mining. In order to tackle the increasing environmental challenges and air emissions induced by surface coal mining, alternative material handling options are needed to be evaluated. This research study aims...
Citation Formats
G. Teksöz and E. Şahin, “Sürdürülebilir Kalkınma için Eğitim Tarihçe ve Gündem,” 2016, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/87051.