Sürdürülebilir Kalkınma Eğitimine yönelik İnançlar Ölçek Geliştirme Çalışması

2015-01-01
Sağdıç, Ali
Şahin, Elvan
İnsanların doğa, ekonomi ve toplumla olan ilişkilerinin sürdürülebilir olması, eski yıllara oranla çok daha fazla önem kazanmaktadır. Bunun bir sonucu olarak, öğrencileri sürdürülebilir kalkınma bilinci ile yetiştirmek hedeflenmektedir. Bu hedefe ulaşmak için de öğretmenlere önemli roller düşmektedir. Bu çalışmada ilköğretim öğretmenlerinin sürdürülebilir kalkınma eğitimine yönelik inançlarına dair ölçek geliştirme amaçlanmıştır. Çalışma iki aşamadan oluşmuştur. Birinci aşamaya 211 öğretmen adayı katılmış ve elde edilen veriler, ölçeğin öncül versiyonunun yapı geçerliğinin değerlendirilmesi için kullanılmıştır. Uygulamanın ikinci aşamasına ise Eko-Okullar ve Yeşil Kutu eğitim faaliyetlerine katılmış 210 ilköğretim öğretmeni dâhil olmuştur. Elde edilen veriler doğrulayıcı faktör analizi, aynılık ve ayırt edicilik geçerliği analizleri ve madde analizleri ile incelenmiştir. Sonuçlar otuz iki madde ve üç faktörden oluşan sürdürülebilir kalkınma eğitimine yönelik inançlar ölçeğinin geçerlik ve güvenirliğini desteklemiştir.

Citation Formats
A. Sağdıç and E. Şahin, “Sürdürülebilir Kalkınma Eğitimine yönelik İnançlar Ölçek Geliştirme Çalışması,” Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, vol. 16, no. 3, pp. 161–180, 2015, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/75282.