Sürdürülebilir Kalkınma için Eğitim’in 10 Yılı: Okul Öncesi Eğitimde Çevre Dostu Davranışlar Üzerine Yapılan Araştırmalar

2018-05-14

Suggestions

Energy indicators for sustainable development: comparison of Turkey and selected european union countries
Toğçuoğlu, Mehlika Merve; Aşık, Serap; Akbostancı Özkazanç, Elif; Department of Economics (2011)
The aim of this study is to compare the sustainable development perspective of Turkey with selected European Union countries in terms of Energy Indicators for Sustainable Energy between 1980-2008. The study is conducted in a comparative and descriptive way by using energy indicators. The common energy policy priorities of Turkey and European Union are determined in the light of recent literature. An energy indicator set is constructed according to energy priorities, namely, energy efficiency and energy inte...
Sürdürülebilir Kalkınma Eğitimine yönelik İnançlar Ölçek Geliştirme Çalışması
Sağdıç, Ali; Şahin, Elvan (2015-01-01)
İnsanların doğa, ekonomi ve toplumla olan ilişkilerinin sürdürülebilir olması, eski yıllara oranla çok daha fazla önem kazanmaktadır. Bunun bir sonucu olarak, öğrencileri sürdürülebilir kalkınma bilinci ile yetiştirmek hedeflenmektedir. Bu hedefe ulaşmak için de öğretmenlere önemli roller düşmektedir. Bu çalışmada ilköğretim öğretmenlerinin sürdürülebilir kalkınma eğitimine yönelik inançlarına dair ölçek geliştirme amaçlanmıştır. Çalışma iki aşamadan oluşmuştur. Birinci aşamaya 211 öğretmen adayı katılmış v...
Understanding the role of the national human rights institutions in implementing the sustainable development agenda : the case of Europe
Kaşkaval Okyay, Ezgi; Bahçecik, Şerif Onur; Department of European Studies (2020)
This thesis aims to analyze the role of the European National Human Rights Institutions in global governance through the UN 2030 Sustainable Development Agenda. Throughout the research it has been observed that NHRIs are evolving and academic works lag behind capturing their expanding role. Within this context, this thesis attempts to understand the possible contribution of NHRIs to the implementation and follow-up process of the Sustainable Development Goals (SDGs). Throughout the thesis National Human Rig...
Political and legal documents for ensuring sustainable urban transportation: a comparative analysis of USA, UK and Turkey
Yılmaz, Begüm; Babalık, Ela; Department of Urban Policy Planning and Local Governments (2011)
Principle of sustainability, as in all areas, is becoming a major issue in urban transportation planning all around the world. Urban transportation political and legal documents are statutory basis of urban transportation plans and projects and developed countries have established urban transportation political and legal documents to ensure that local governments implement plans and projects in line with the sustainability principle. In this thesis, it is intended to analyze the sufficiency of central gover...
Sürdürülebilir Kalkınma için Eğitim Tarihçe ve Gündem
Teksöz, Gaye; Şahin, Elvan (null; 2016-09-24)
Citation Formats
E. Şenyurt and R. Olgan, “Sürdürülebilir Kalkınma için Eğitim’in 10 Yılı: Okul Öncesi Eğitimde Çevre Dostu Davranışlar Üzerine Yapılan Araştırmalar,” 2018, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: http://ejercongress.org/pdf/bildiriozetleri2017.pdf.