Alın Kaynaklı Yapısal Çeliklerdeki Kalıntı Dağılımının Konstrüksiyon Güvenliğine Etkisi

2017-11-18
Plakalar arası alın dikişleri konstrüksiyon bağlantısı olarak başvurulan birleştirme türlerinden birisidir. Bu dikişler plaka kalınlığına, kaynak yöntemine ve ulaşılabilirliğe bağlı olarak farklı kaynak ağzı ve paso dizilimi ile kaynak yapılmaktadır. Gerçekleştirilen kaynak işlemi, kaynak dikişi boyunca geometri, ilk sıcaklık, ısı girdisi, tutma koşulları, soğuma koşulları vb faktörlere bağlı olarak bir kalıntı gerilme profili meydana getirmektedir. Bu bildiride MAG kaynağı uygulanmış çok pasolu bir plaka alın birleştirme işlemine ait kalıntı gerilme dağılımı incelenecektir. Takiben konstrüksiyon üzerinde alınması gereken önlemler ve konstrüksiyonun yüklenebilirliği üzerindeki kriterler tartışılacaktır.
10. Ulusal Kaynak Teknolojisi Kongresi (17 - 18 Kasım 2017)

Suggestions

Nondestructive evaluation of the effects of carburizing process parameters on microstructure and residual stress state of SAE 9310 steel via magnetic Barkhausen noise method
Yıldırım, Zafer; Gür, Cemil Hakan; Department of Metallurgical and Materials Engineering (2022-2-11)
Carburizing is a surface treatment process applied for improving the surface hardness, wear resistance, and also fatigue life of some critical aerospace and automotive components, such as gears, bearings, and bushings. It consists of carbon diffusion into low-C steels in the austenitized condition which results in a carbon gradient along with the depth, then followed by quenching, sub-zero treatment, and tempering. In a carburized component, a strong and wear-resistant surface layer (the case) with compress...
Postural dynamics and stability
Gürses, Senih; Akkaş, Nuri; Platin, Bülent E.; Department of Engineering Sciences (2002)
The first part of the study deals with developing a protocol to acquire force platform data during quiet stance from healthy subjects. For this purpose, the force platforms in the Biomechanics Laboratory of the Department of Mechanical Engineering, METU are used. A Postural Analysis System is developed in addition to the existing Gait Analysis System which was developed in the same Laboratory, earlier. It is the "first time" that the characteristic frequencies of the human postural sway are identified in th...
U-Profil Kayma Bağlantısı Kullanılan Çelik-Beton Kısmi Kompozit Kirişlerin Doğrusal Olmayan Davranışının Fiber-Kesit Analizi ile İncelenmesi
Öztürk, Alper; Baran, Eray; Tort, Cenk (2017-10-27)
Bina ve köprü tipi yapılarda yaygın olarak kullanılmakta olan çelik-beton kompozit sistemlerde çelik kiriş ile beton döşeme arayüzündeki yatay kayma istemi genellikle mekanik bağlantı elemanları ile karşılanmaktadır. Bu amaçla, kayma çivisi elemanları yaygın olarak kullanılmakla birlikte, sahip oldukları avantajlardan dolayı U-profil kayma bağlantısı elemanları da çeşitli durumlarda tercih edilmektedir. Çelik-beton kompozit kirişlerde arayüzde bulunan yatay kayma kuvveti kapasitesi değiştirilerek tam kompoz...
Afet Yönetimi, Dayanıklılık ve Sürdürülebilir Kalkınma Arasındaki İlişki
Başbuğ Erkan, Berna Burçak (2021-04-16)
Giriş: Bu çalışmada afet yönetimi, dayanıklılık ve sürdürülebilir kalkınma başlıkları arasındaki ilişki irdelenmiştir. Ülkemiz bulunduğu coğrafi konum itibarı ile afet ve acil durumlara maruz kalmaktadır. Toplumumuzu afetlere karşı dayanıklı hale getirmek için bütün bireyler, yerel ve merkezi yönetimler, özel sektör, araştırmacılar ve sivil toplum kuruluşlarının topyekün, hep beraber çalışmalıdır. Yöntem: Bu ilişkiyi incelemek ve tartışmak için mevcut yayınlar, Sendai Çerçeve Eylem Planı, Kalkınma Planları ...
BIM-based formwork and cladding quantity take-off using visual programing
Çepni, Yaşar; Akçamete Güngör, Aslı; Department of Civil Engineering (2021-9-09)
Material quantity take-off (QTO) is an indispensable work item in construction projects since it is essentially utilized for scheduling and cost calculation. Traditionally, quantities are calculated based on 2D drawings, which require significant time. It is also an error-prone process because of human inclusion. Moreover, during the project execution, the take-off process gets tedious due to design revisions, missing information, accumulated errors, and inevitable mistakes while performing QTO. Hence, the ...
Citation Formats
C. H. Gür and C. Batıgün, “Alın Kaynaklı Yapısal Çeliklerdeki Kalıntı Dağılımının Konstrüksiyon Güvenliğine Etkisi,” presented at the 10. Ulusal Kaynak Teknolojisi Kongresi (17 - 18 Kasım 2017), Ankara, Türkiye, 2017, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/71900.