Alın Kaynaklı Yapısal Çeliklerdeki Kalıntı Dağılımının Konstrüksiyon Güvenliğine Etkisi

2017-11-18
Plakalar arası alın dikişleri konstrüksiyon bağlantısı olarak başvurulan birleştirme türlerinden birisidir. Bu dikişler plaka kalınlığına, kaynak yöntemine ve ulaşılabilirliğe bağlı olarak farklı kaynak ağzı ve paso dizilimi ile kaynak yapılmaktadır. Gerçekleştirilen kaynak işlemi, kaynak dikişi boyunca geometri, ilk sıcaklık, ısı girdisi, tutma koşulları, soğuma koşulları vb faktörlere bağlı olarak bir kalıntı gerilme profili meydana getirmektedir. Bu bildiride MAG kaynağı uygulanmış çok pasolu bir plaka alın birleştirme işlemine ait kalıntı gerilme dağılımı incelenecektir. Takiben konstrüksiyon üzerinde alınması gereken önlemler ve konstrüksiyonun yüklenebilirliği üzerindeki kriterler tartışılacaktır.
Citation Formats
C. H. Gür and C. Batıgün, “Alın Kaynaklı Yapısal Çeliklerdeki Kalıntı Dağılımının Konstrüksiyon Güvenliğine Etkisi,” presented at the 10. Ulusal Kaynak Teknolojisi Kongresi (17 - 18 Kasım 2017), Ankara, Turkey, 2017, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/71900.