Özelleştirme-Planlama-Kalkınma İlişkisi/ Yerel Yönetimlerde Özelleştirilen Mal ve Hizmetlerin Kalkınma Boyutu (1985-2005)

2005-03-01
Keskinok, Hüseyin Çağatay
Eren, Şirin Gülcen
Erkal, Funda
Can, Nevzat

Suggestions

Özelleştirme ve Yerel Yönetimler
Keskinok, Hüseyin Çağatay (null; 2010-03-01)
Impacts of privatization on urban planning: the Turkish case (Ankara)
Eren, Şirin Gülcen; Keskinok, Hüseyin Çağatay; Department of City and Regional Planning (2007)
Privatization debate in urban planning literature is accelerating as commodification of urban space increases by the “tension” between urban planning and privatization. The limited number of studies on the privatization of public lands and its impacts on urban planning processes as well as the theoretical framework in terms of rent, rights to property, and public interest issues has stimulated the aims of this thesis. All these provided a base for this thesis. This Thesis aims to clarify the relationship be...
Özelleştirme ve Kent Planlama
Keskinok, Hüseyin Çağatay (1999-02-01)
Policy transfer in privatization: the case of Turkish telecommunications sector
Karaman, Hediye Esra; Bayırbağ, Mustafa Kemal; Department of Political Science and Public Administration (2019)
In Turkey, privatization policy has been transferred as a result of the influences of global forces and international actors. This thesis analyzes the process of policy transfer in privatization of Turk Telecom in a historical context. The aim is to analyze the national structural factors that facilitate or constrain policy transfer in privatization of telecommunications sector in Turkey and to examine the factors that policy transfer leads to success or failure in privatization of Turk Telecom.
Özelleştirme Mağduruyuz”: 4-Cli Tekel İşçilerinin Mücadeleleri
Topal Yılmaz, Aylin (2017-11-29)
Bu çalışmanın amacı, AKP hükümetinin özelleştirme sürecinde güvencesizliğe mahkum ettiği Tekel işçilerinin, 4-C’li olmaya karşı 2009-2010 kışındaki direnişlerinden yola çıkarak, ekonomik ve sosyal güvenceden yoksun olan emeğin yeniden üretimini sınıf temelli bir perspektiften yeniden düşünmektir. Direnişe katılan yaklaşık 120 Tekel işçisi ile 2012-2013 yıllarında yapılan saha çalışmasının bulguları kullanılarak, kendilerini “özelleştirme mağduru” olarak tanımlayan söz konusu bireylerin, direniş sürecinde ed...
Citation Formats
H. Ç. Keskinok, Ş. G. Eren, F. Erkal, and N. Can, “Özelleştirme-Planlama-Kalkınma İlişkisi/ Yerel Yönetimlerde Özelleştirilen Mal ve Hizmetlerin Kalkınma Boyutu (1985-2005),” 2005, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/87145.