Özelleştirme-Planlama-Kalkınma İlişkisi/ Yerel Yönetimlerde Özelleştirilen Mal ve Hizmetlerin Kalkınma Boyutu (1985-2005)

2005-03-01
Keskinok, Hüseyin Çağatay
Çelik, Hayriye
Eren, Şirin Gülcen
Erkal, Funda
Can, Nevzat
Citation Formats
H. Ç. Keskinok, H. Çelik, Ş. G. Eren, F. Erkal, and N. Can, “Özelleştirme-Planlama-Kalkınma İlişkisi/ Yerel Yönetimlerde Özelleştirilen Mal ve Hizmetlerin Kalkınma Boyutu (1985-2005),” 2005, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/87145.