Özelleştirme ve Kent Planlama

1999-02-01

Suggestions

Özelleştirme ve Yerel Yönetimler
Keskinok, Hüseyin Çağatay (null; 2010-03-01)
Özelleştirme Değil Kamulaştırma
Keskinok, Hüseyin Çağatay (1995-12-01)
Impacts of privatization on urban planning: the Turkish case (Ankara)
Eren, Şirin Gülcen; Keskinok, Hüseyin Çağatay; Department of City and Regional Planning (2007)
Privatization debate in urban planning literature is accelerating as commodification of urban space increases by the “tension” between urban planning and privatization. The limited number of studies on the privatization of public lands and its impacts on urban planning processes as well as the theoretical framework in terms of rent, rights to property, and public interest issues has stimulated the aims of this thesis. All these provided a base for this thesis. This Thesis aims to clarify the relationship be...
Özelleştirme Mağduruyuz”: 4-Cli Tekel İşçilerinin Mücadeleleri
Topal Yılmaz, Aylin (2017-11-29)
Bu çalışmanın amacı, AKP hükümetinin özelleştirme sürecinde güvencesizliğe mahkum ettiği Tekel işçilerinin, 4-C’li olmaya karşı 2009-2010 kışındaki direnişlerinden yola çıkarak, ekonomik ve sosyal güvenceden yoksun olan emeğin yeniden üretimini sınıf temelli bir perspektiften yeniden düşünmektir. Direnişe katılan yaklaşık 120 Tekel işçisi ile 2012-2013 yıllarında yapılan saha çalışmasının bulguları kullanılarak, kendilerini “özelleştirme mağduru” olarak tanımlayan söz konusu bireylerin, direniş sürecinde ed...
Özelleştirme-Planlama-Kalkınma İlişkisi/ Yerel Yönetimlerde Özelleştirilen Mal ve Hizmetlerin Kalkınma Boyutu (1985-2005)
Keskinok, Hüseyin Çağatay; Eren, Şirin Gülcen; Erkal, Funda; Can, Nevzat (2005-03-01)
Citation Formats
H. Ç. Keskinok, “Özelleştirme ve Kent Planlama,” Teori, pp. 3–21, 1999, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/71587.