DNA metilasyonunun DNA yapısı ve DNA -doksorubisin etkileşimleri üzerindeki etkileri

2019-10-10
Çavdar, Gözdem
Persil Çetinkol, Özgül
Epigenetiğin, kanser dahil olmak üzere birçok hastalıkta rol oynadığı bilinmektedir. Epigenetik modifikasyonlardan DNA metilasyonunun, her zincirde birer tane olmak üzere 2 metillenmiş sitozin içeren DNA’ların kararlılığını artırdığı kanıtlanmıştır. Artan kararlılık DNA’nın esnek yapısını değiştirip transkripsiyonda görev alan proteinlerin DNA’ya bağlanmasını engelleyerek gen ifadesini değiştirebilir ve hastalık oluşumuna yol açabilir. Bu çalışmada DNA kararlılığının ve ikincil yapısının metil sayısı ve pozisyonuna bağlı değişimi sistematik olarak incelenmiştir. Hiper/hipometilasyonun kanser ile ilişkilendirilmesinden dolayı, DNA metilasyonunun kemoterapi ajanı Doksorubisinin DNA’ya bağlanma özellikleri üzerindeki etkisi de incelenmiştir.
20. Uluslararası Katılımlı Biyoteknoloji Kongresi,10 - 12 Ekim 2019

Suggestions

New Protocol for Scanning Minor and Major Grooves Along DNA to Find Best Interaction Mode With Drug Molecules
Gülkaya, Aybüke; Marıon, Antoıne; Department of Chemistry (2022-1-18)
Major and minor groove binder drugs could function as possible treatment agents in genetic disorders or cancer. DNA is recognized by different proteins during replication, translation, and transcription. Basically, by binding to the grooves of DNA, small drug molecules can change the helical structure of DNA, interfere with protein binding and prevent replication, translation or transcription. To alter and inhibit DNA - protein interactions, especially sequence specific ligands should be designed. Accordin...
Synthesis and Characterization of Multifunctional GdB3O6/Ca10(PO4)6(OH)2 Core/Shell Particles for Biomedical Applications
Uzun, Mehmet Burak; Yılmaz, Ayşen; Department of Chemistry (2023-1-06)
Multifunctional particles with multiple properties are used in biomedical applications for cancer treatment. With the recently developing technology, particles with photoluminescent properties can perform real-time imaging. In this study, Ce3+/Tb3+ co-doped, Eu3+ doped GdB3O6 particles were synthesized, coated with hydroxyapatite (HAP) and polyethylene glycol (PEG). Then, particles were loaded with doxorubicin. Ce3+/Tb3+ co-doped and Eu3+ doped GdB3O6 particles were synthesized by the sol-gel process using ...
Visual similarity for hdr images with applications to tone mapping
Aydınlılar, Merve; Akyüz, Ahmet Oğuz; Tarı, Zehra Sibel; Department of Computer Engineering (2021-2-15)
Assessing visual similarity between images is important for many computer vision applications. So far, investigations on visual similarity have been confined to low dynamic range images. However, recently, there is a growing interest to high dynamic range (HDR) imaging. In this thesis, the aim is to shed light on visual image similarity for HDR images by following an experimental approach. To this end, a user experiment is conducted through a novel web-based interface, in which the participants assess the p...
A lattice modelling framework with applications on reinforced concrete and autoclaved aerated concrete masonry infill walls
Aydın, Beyazıt Bestami; Binici, Barış; Tuncay, Kağan; Department of Civil Engineering (2022-11-21)
The heterogeneous nature and the mixture rules of concrete result in complex behavior at different domain levels as micro, meso and macro scales. Cracks evolve randomly from the micro to the macro level and result in nonlinear response of structures. Predicting the nonlinear response of concrete is directly related to the performance assessment of reinforced concrete (RC) structures, which is becoming more important, given the observed of aging infrastructure and the need for sustainability. Strength and de...
CDC6 alternatif poliadenilasyonunun meme kanseri hücrelerinde incelenmesi
Erson Bensan, Ayşe Elif; Can, Tolga(2015-12-31)
Meme kanseri gelişmekte olan ve gelişmiş ülkeler için önemli bir sağlık problemidir. Yapılan gen anlatım çalışmaları meme kanserinin tek bir hastalık olmadığını, alt tiplerinin olduğunu ortaya koymuştur. Meme tümörünün özelliklerinin bilinmesi etkili ve hedefli teşhis ve tedaviyi mümkün kılmaktadır. Kanser hücrelerinde artan veya azalan mikroRNA düzeylerinin yanı sıra, mRNA’ların alternatif poliadenilasyon (APA) yoluyla 3’ UTR (translasyon olmayan bölge) uzunluklarını kısaltarak da mikroRNA’ların negatif et...
Citation Formats
G. Çavdar and Ö. Persil Çetinkol, “DNA metilasyonunun DNA yapısı ve DNA -doksorubisin etkileşimleri üzerindeki etkileri,” presented at the 20. Uluslararası Katılımlı Biyoteknoloji Kongresi,10 - 12 Ekim 2019, 2019, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: http://www.biyoteknolojikongre.com/bildiri-kitapcigi.pdf.