DNA metilasyonunun DNA yapısı ve DNA -doksorubisin etkileşimleri üzerindeki etkileri

2019-10-10
Çavdar, Gözdem
Persil Çetinkol, Özgül
Epigenetiğin, kanser dahil olmak üzere birçok hastalıkta rol oynadığı bilinmektedir. Epigenetik modifikasyonlardan DNA metilasyonunun, her zincirde birer tane olmak üzere 2 metillenmiş sitozin içeren DNA’ların kararlılığını artırdığı kanıtlanmıştır. Artan kararlılık DNA’nın esnek yapısını değiştirip transkripsiyonda görev alan proteinlerin DNA’ya bağlanmasını engelleyerek gen ifadesini değiştirebilir ve hastalık oluşumuna yol açabilir. Bu çalışmada DNA kararlılığının ve ikincil yapısının metil sayısı ve pozisyonuna bağlı değişimi sistematik olarak incelenmiştir. Hiper/hipometilasyonun kanser ile ilişkilendirilmesinden dolayı, DNA metilasyonunun kemoterapi ajanı Doksorubisinin DNA’ya bağlanma özellikleri üzerindeki etkisi de incelenmiştir.
20. Uluslararası Katılımlı Biyoteknoloji Kongresi,10 - 12 Ekim 2019

Suggestions

New Protocol for Scanning Minor and Major Grooves Along DNA to Find Best Interaction Mode With Drug Molecules
Gülkaya, Aybüke; Marıon, Antoıne; Department of Chemistry (2022-1-18)
Major and minor groove binder drugs could function as possible treatment agents in genetic disorders or cancer. DNA is recognized by different proteins during replication, translation, and transcription. Basically, by binding to the grooves of DNA, small drug molecules can change the helical structure of DNA, interfere with protein binding and prevent replication, translation or transcription. To alter and inhibit DNA - protein interactions, especially sequence specific ligands should be designed. Accordin...
Visual similarity for hdr images with applications to tone mapping
Aydınlılar, Merve; Akyüz, Ahmet Oğuz; Tarı, Zehra Sibel; Department of Computer Engineering (2021-2-15)
Assessing visual similarity between images is important for many computer vision applications. So far, investigations on visual similarity have been confined to low dynamic range images. However, recently, there is a growing interest to high dynamic range (HDR) imaging. In this thesis, the aim is to shed light on visual image similarity for HDR images by following an experimental approach. To this end, a user experiment is conducted through a novel web-based interface, in which the participants assess the p...
CDC6 alternatif poliadenilasyonunun meme kanseri hücrelerinde incelenmesi
Erson Bensan, Ayşe Elif; Can, Tolga(2015-12-31)
Meme kanseri gelişmekte olan ve gelişmiş ülkeler için önemli bir sağlık problemidir. Yapılan gen anlatım çalışmaları meme kanserinin tek bir hastalık olmadığını, alt tiplerinin olduğunu ortaya koymuştur. Meme tümörünün özelliklerinin bilinmesi etkili ve hedefli teşhis ve tedaviyi mümkün kılmaktadır. Kanser hücrelerinde artan veya azalan mikroRNA düzeylerinin yanı sıra, mRNA’ların alternatif poliadenilasyon (APA) yoluyla 3’ UTR (translasyon olmayan bölge) uzunluklarını kısaltarak da mikroRNA’ların negatif et...
Buffet investigation on airfoils
Algül, Kezban Gizem; Özgen, Serkan; Department of Aerospace Engineering (2021-4)
The aim of the present thesis is to investigate buffet onset characteristics in two-dimensional flow. NACA0012 airfoil was chosen as the geometry in this study since the profile is frequently used for the lifting surfaces of aircraft, which are exposed to high flight loads during transonic flight and this causes buffet and flutter. In addition, it is one of the very few models which was studied for the buffet onset investigation in the literature and detailed wind tunnel test data is available. In the prese...
Assessment of consolidation settlements in Karacabey soft clays: Estimated and monitored behaviour
Çelik, Gözde; Topal, Tamer; Erol, Ahmet Orhan; Department of Geological Engineering (2020-9)
Settlement of highway embankments constructed over clayey soft soils is a major problem encountered in maintaining highway facilities. Accurate estimation of consolidation settlement amounts and times has been a challenge for engineers in practice. In this study, field settlement measurements of 26 stations between 600 and 750 days of durations in Karacabey NC clays and comparison of these measured magnitudes of settlements with calculated settlements from oedometer tests are assessed. The correlation betwe...
Citation Formats
G. Çavdar and Ö. Persil Çetinkol, “DNA metilasyonunun DNA yapısı ve DNA -doksorubisin etkileşimleri üzerindeki etkileri,” presented at the 20. Uluslararası Katılımlı Biyoteknoloji Kongresi,10 - 12 Ekim 2019, 2019, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: http://www.biyoteknolojikongre.com/bildiri-kitapcigi.pdf.