DNA metilasyonunun DNA yapısı ve DNA -doksorubisin etkileşimleri üzerindeki etkileri

2019-10-10
Çavdar, Gözdem
Persil Çetinkol, Özgül
Epigenetiğin, kanser dahil olmak üzere birçok hastalıkta rol oynadığı bilinmektedir. Epigenetik modifikasyonlardan DNA metilasyonunun, her zincirde birer tane olmak üzere 2 metillenmiş sitozin içeren DNA’ların kararlılığını artırdığı kanıtlanmıştır. Artan kararlılık DNA’nın esnek yapısını değiştirip transkripsiyonda görev alan proteinlerin DNA’ya bağlanmasını engelleyerek gen ifadesini değiştirebilir ve hastalık oluşumuna yol açabilir. Bu çalışmada DNA kararlılığının ve ikincil yapısının metil sayısı ve pozisyonuna bağlı değişimi sistematik olarak incelenmiştir. Hiper/hipometilasyonun kanser ile ilişkilendirilmesinden dolayı, DNA metilasyonunun kemoterapi ajanı Doksorubisinin DNA’ya bağlanma özellikleri üzerindeki etkisi de incelenmiştir.
Citation Formats
G. Çavdar and Ö. Persil Çetinkol, “DNA metilasyonunun DNA yapısı ve DNA -doksorubisin etkileşimleri üzerindeki etkileri,” presented at the 20. Uluslararası Katılımlı Biyoteknoloji Kongresi,10 - 12 Ekim 2019, 2019, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: http://www.biyoteknolojikongre.com/bildiri-kitapcigi.pdf.