Akıllı yapılar yardımıyla aktif titreşim kontrolu

2001-10-01
Tarkan, Çalışkan
Volkan, Nalbantoğlu
Yaman, Yavuz
Bu çalışmada akıllı yapılarda titreşim frekanslarından dolayı oluşan titreşim enerjisinin sönümlenmesinde kullanılacak olan bir kapalı döngü denetçi tasarımı geliştirilmiştir. Çalışmada kullanılan akıllı kiriş, bir ucu tutturulmuş öteki ucu serbest alüminyum bir kirişten ve bunun her iki yüzeyine simetrik olarak yapıştırılan piezoelektrik (PZT) yamalardan oluşmaktadır. Çalışmada yapısal modellemeler ANSYS yazılımı kullanılarak yapılmıştır. Titreşim sönümlemesinde ‘H∞ kapalı döngü denetçi tasarım’ tekniği kullanılmıştır. Çalışmada, önerilen tekniğin akıllı kirişin ilk iki doğal frekansından dolayı oluşan titreşimlerinin sönümlenmesindeki etkinliği ve akıllı yapılardaki belirsizliklerin modellenmesindeki uyumluluğu gösterilmektedir.
Citation Formats
Ç. Tarkan, N. Volkan, and Y. Yaman, “Akıllı yapılar yardımıyla aktif titreşim kontrolu,” Konya, Turkey, 2001, p. 1, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/87305.