Optimization of the seismic isolation parameters for bridges

2007-11-29
Dicleli, Murat
Erhan, Semih
Amiri, Shahin Nayyeri
Köprülerde kullanılan deprem izolatörleri, genellikle çift doğrusal yük-deplasman eğrileriyle modellenir. Bu çalışmada, deprem izolatörlerinde oluşan yük ve deplasmanı asgariye indirmek için, sismik izolasyon sistemini tanımlayan parametrelerden karakteristik mukavemetin optimizasyonunun yapılması hedeflenmiştir. Bu amaçla, öncelikle deprem izolatörlerinin optimum deplasman ve kuvvet değerlerini etkileyen parametreler belirlenmiştir. Bu çalışmada göz önüne alınan parametreler, köprü alt yapı rijitliği, sönüm oranı, en büyük yer ivmesi ve bu ivmenin en büyük yer hızına oranı, izolatöün elastik ve elastik ötesi rijitlikleridir. Parametreler belirlendikten sonra, 15 adet deprem kaydı kullanılarak 5000 den fazla doğrusal olmayan zaman-tanım analizi yapılmıştır. Buradan elde edilen sonuçlar, boyutsuzluk analizleri ve doğrusal olmayan regresyon analiz yöntemleri kullanılarak, deprem frekans özelliklerine, en büyük yer ivmesine ve köprünün dinamik özelliklerine bağlı olarak, izolatör parametrelerinden karakteristik mukavemeti veren bir formül geliştirilmiştir.
Citation Formats
M. Dicleli, S. Erhan, and S. N. Amiri, “Optimization of the seismic isolation parameters for bridges,” Antalya, Turkey, 2007, p. 1, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/87407.