Sürü Robotlar için Minyatür Piezo Elektrik Tabanlı Tutucu Geliştirilmesi

2016-12-31
Sürü robot sistemleri son yıllarda önemi artan ve üzerine birçok araştırmalar yapılan bir konudur. Sürü robot sistemlerinin en büyük eksikliği biyolojik örneklerinde olan cisimleri tutabilme ve taşıyabilme yetenekleridir. Bu projede tasarlanmaya başlanılan bir sürü robot sisteminde (AttaBot) kullanılmak üzere minyatür piezo elektrik tabanlı tutucu geliştirilecektir. Analitik yöntemlerle farklı tasarımlar yapılacak ve Comsol ortamında bilgisayar benzetimleri gerçekleştirlecektir. En uygun tasarım robotlara entegre edilerek sınanacaktır.

Suggestions

KOBOT GEZGİN ROBOT SÜRÜSÜNÜN MODERNİZASYONU
Turgut, Ali Emre(2017-12-31)
Bu projede, hali hazırda üretilmiş olan ancak yapıldığı dönemin üstünden geçen zaman nedeniyle modernlikten uzaklaşmış olan Kobot robotik platformunun modernizasyonu yapılacaktır. Modernizasyon sırasında ana işlemci modüllerini ve haberleşme yapıları değiştirilerek taşınabilir ve ölçeklenebilir bir robotik platform oluşturulacak, eklenecek kavrayıcı modül sayesinde de platforma ortamdaki nesneleri tutabilme yeteneği verilecektir. Bu sayede çok düşük maliyetle günümüz teknolojisine sahip bir platform elde ed...
Molecular dynamics modelling of gold atomic force microscopy tips on multilayer graphene
Maden, Cem; Toffoli, Hande; Department of Physics (2020-9)
Simultaneously with the developing industry, nanotribological properties of nanoscale materials, especially in the fields of friction and lubrication, have been the subject of growing research. Interactions between materials are usually analyzed with modified atomic force microscopy (AFM) devices using lateral force measurement and topographic imaging techniques. Thanks to its superior physical and chemical properties, graphene has remained influential in the industry, including its use as a lubricant. Dire...
Çocuk ve Robotik Oyuncak Etkileşimini Belirleyen Unsurlar Üzerine Bir Araştırma
Dönmez, Yasemin; Börekçi, Naz Ayşe Güzide Z. (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2018)
Bu bildiride çocuk ve robotik oyuncak etkileşimi konusunda yürütülen bir araştırmanın bul- guları sunulmaktadır. Araştırmada kullanılan I[i-play çocuklara eşlik eden bir oyun arkadaşı olarak geliştirilen masaüstü robotik oyuncaktır. Araştırmaya iki farklı yaş grubundan toplam 14 çocuk (4- yaş ve 8- yaş) katılmıştır. Araştırma, çocukların kendi okullarında yürütülmüş, katılımcı ve robotik oyuncak etkileşimi oyun oturumlarında gözlemlenmiştir. Oturumlarda bi- rinci yazar olan araştırmacı pasif katılımcı ola...
Köprü Ayakları Etrafındaki Koruyucu Kaplamanın Bilgisayar Destekli Tasarımı
Yıldırım, M Sinan; Yanmaz, Ali Melih (2014-04-01)
Akarsu geçişli köprülerde, akım alanı içerisinde kalan köprü ayakları çevresinde gelişen yerel oyulmalar, köprü emniyetini olumsuz etkilemektedir. Özellikle mevcut köprülerde, taban oyulmalarını önlemek için yapılan düzenleme yapılarının nitelikli bir şekilde tasarımı ve uygulanması ile köprülerde meydana gelen hasarların önüne geçmek mümkün olmaktadır. Bu çalışma kapsamında, köprü açıklığındaki oyulmalara karşı literatürde kabul gören kriterlere göre ayaklar etrafına yapılacak çeşitli kaplamaların tasarımı...
Görüntü işleme ve duyucu verileri ile kapalı alanlarda konumlama sistemi geliştirilmesi
Dölen, Melik; Koku, Ahmet Buğra(2016-12-31)
Projenin amacı ev, ofis, alışveriş merkezi, fuar, fabrika gibi kapalı alanlarda kullanılabilecek, hareketli sistemler ve robotlar için görüntü tabanlı bir konumlama ve navigasyon sisteminin geliştirilmesidir. Kapalı alanlarda GPS etkin olarak kullanılamadığı için, halihazırda farklı teknolojik ürünler (Kablolu/Bantlı/Lazerli Sistemler, WiFi/RF/Bluetooth, Jiroskopik sistemler, vb.) geliştirilmiştir. Ancak bu ürünlerin bünyesinde barındırdığı çeşitli kısıtlar nedeniyle, bunların geniş çaplı pratik uygulamalar...
Citation Formats
A. E. Turgut, “Sürü Robotlar için Minyatür Piezo Elektrik Tabanlı Tutucu Geliştirilmesi,” 2016. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/62053.