Domuztepe Höyüğü kazılarında ele geçen Halaf dönemi seramiklerinin hammadde kaynakları

2015-09-05
Murat, Dirican
Türkmenoğlu, Asuman
Atakuman, Çiğdem

Suggestions

Domuztepe Höyüğü (Kahramanmaraş) kazılarında ele geçen Halaf dönemi seramiklerinin hammadde kaynakları
Murat, Dirican; Asuman, Türkmenoğlu; Atakuman, Çiğdem (2015-09-05)
Domuztepe-Kahramanmaraş Kazılarında Bulunan Seramik ve Meta-Serpantinit Buluntularının Hammadde Kaynakları ve Üretim Teknolojilerinin Araştırılması
Karahanoğlu, Nurkan; Campbell, Stuart; Hayfavi Öykü, Ayşe; Günal Türkmenoğlu, Asuman(2014-11-15)
Domuztepe geç neolitik halaf yerleşimi seramiklerinin üretim teknolojisi ve hammadde kaynakları
Dirican, Murat; Atakuman, Çiğdem; Türkmenoğlu, Asuman (null; 2016-05-27)
Domuztepe (Kahramanmaraş) Arkeolojik Kazısında Ele Geçen Çeşitli Sıvaların Özelliklerinin ve Yapım Teknolojilerinin Araştırılması
Günal Türkmenoğlu, Asuman; Atakuman, Çiğdem; Yılmaz, İsmail Ömer (2009-01-01)
Domuztepe-Kahramanmaraş’ta bulunan geç neolitik-halaf seramiklerinin hammadde kaynakları ve üretim teknolojisi
Dirican, Murat; Atakuman, Çiğdem; Türkmenoğlu, Asuman (2017-05-24)
Bu çalışmanın amacı, Kahramanmaraş il sınırları içinde yer alan ve bir geç Neolitik-Halaf (M.Ö. 6200-5200) yerleşimi olan Domuztepe höyüğü ile beraber çevresinde bulunan Halaf-Ubaid yerleşimlerden alınan bazı çanak-çömlek örneklerinin üretim teknolojisi ve hammadde kaynaklarının farklı stilistik gruplara göre değişimini ve zaman içinde bu tercihlerin dönüşümünü anlamaktır. Bu amaçla toplanan örneklerin 65’inde petrografik ince kesit analizi, 34’ünde XRD, 29’unda ICP-MS, 3’ünde SEM analizi gerçekleştirilmişt...
Citation Formats
D. Murat, A. Türkmenoğlu, and Ç. Atakuman, “Domuztepe Höyüğü kazılarında ele geçen Halaf dönemi seramiklerinin hammadde kaynakları,” Çanakkale, Turkey, 2015, p. 52, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/87476.