Domuztepe Höyüğü kazılarında ele geçen Halaf dönemi seramiklerinin hammadde kaynakları

2015-09-05
Murat, Dirican
Türkmenoğlu, Asuman
Atakuman, Çiğdem
Citation Formats
D. Murat, A. Türkmenoğlu, and Ç. Atakuman, “Domuztepe Höyüğü kazılarında ele geçen Halaf dönemi seramiklerinin hammadde kaynakları,” Çanakkale, Turkey, 2015, p. 52, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/87476.