KÖPRÜLERİN TARİHSEL GELİŞİMİ

2015-06-26
Demir, Gonca

Suggestions

THE EFFECTS OF COVID-19 INDUCED MOBILITY RESTRICTIONS ON PHYSICAL FITNESS IN YOUNG SOCCER PLAYERS AT DIFFERENT MATURITY AND TRAINING STATUS
Ünlü, Gürcan; Söğüt, Mustafa; Department of Physical Education and Sports (2022-2-10)
The purpose of this study was to examine the 27-week COVID-19 induced mobility restrictions on physical fitness in young soccer players at different maturity and training status. The 52 participants were categorized into highly trained (HT, n=27) and recreationally trained (RT, n=25) players. HT consists of sixteen pre-PHV and eleven mid-PHV, RT consists of fifteen pre-PHV and ten mid-PHV players. After measuring anthropometrics, the following selected physical fitness tests were performed: handgrip strengt...
KOBİ’LERİN AFETLERE KARŞI HAZIRLIKLI OLMALARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ: BİR ANKET ÇALIŞMASI
Özdemir, Özlem; Başbuğ Erkan, Berna Burçak(2015-12-31)
Mali bilançosu veya net satış hasılatları yıllık 25 milyon TL’yi aşmayan ve yıllık 250’den az kişiye istihdam olanakları sağlayan işletmeye genel olarak küçük ve orta büyüklükteki işletme, kısaca KOBİ denilir. KOBİ’ler de kendi arasında yıllık net satış hasılatları ya da mali bilançolarına ve istihdam ettikleri kişi sayısına göre mikro işletme, küçük işletme ve orta büyüklükteki işletme olmak üzere 3 grupta incelenir. Türkiye’de KOBİ’lerin ekonomik hayatta rolü önemlidir. Bu işletmelerin ekonomiye sağladığı...
KOBLOSUZ EEG MOTOR IMGELEME SISTEMI
Ulusoy, İlkay; Halıcı, Uğur; Çiçek, Çilem(2016-12-31)
Motor imgeleme verilerinin sınıflandırılmasının portatif kablosuz bir EEG cihazı üzerinden toplanan verilerle denenmesi ve ayrıca Olasılıksal Grafik Modelleri (Probabilistic Graphical Models, PGM) kullanılarak Motor imgeleme sinyallerinin modellenmesinde amaçlanmaktadır.Konuşma sentezine yönelik bir Beyin Bilgisayar arayüzü geliştirmek üzere Motor imgeleme sinyallerinin sınıflandırılması için daha önceki çalışmalarımızda derin öğrenmeye dayalı yeni bir yöntem geliştirilmiştir. Geliştirilen yöntem, literatür...
Business disaster preparedness of SMES : a survey study in METU Technoparks
Aydın, Mevlüt Türker; Yılmaz, Özlem Özdemir; Department of Business Administration (2014)
Small and Medium Enterprises have an important role in the economy of Turkey and the economic contribution of these businesses is significantly high. However, SMEs encounter financial, conjectural and disaster related risks. Since disasters are frequently occurred events in Turkey and SMEs are vulnerable to the disasters, this situation affects the businesses negatively. For this reason, organizations must take precautions against disasters to minimize these effects. The aim of this study is to contribute t...
KENTLERDE SAĞLIK ÖNCELİKLERİ
Balaban, Osman (null; 2015-03-21)
Citation Formats
G. Demir, “KÖPRÜLERİN TARİHSEL GELİŞİMİ,” 2015, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/87825.