KOBLOSUZ EEG MOTOR IMGELEME SISTEMI

2016-12-31
Motor imgeleme verilerinin sınıflandırılmasının portatif kablosuz bir EEG cihazı üzerinden toplanan verilerle denenmesi ve ayrıca Olasılıksal Grafik Modelleri (Probabilistic Graphical Models, PGM) kullanılarak Motor imgeleme sinyallerinin modellenmesinde amaçlanmaktadır.Konuşma sentezine yönelik bir Beyin Bilgisayar arayüzü geliştirmek üzere Motor imgeleme sinyallerinin sınıflandırılması için daha önceki çalışmalarımızda derin öğrenmeye dayalı yeni bir yöntem geliştirilmiştir. Geliştirilen yöntem, literatürdeki verisetleri üzerinde, var olan diğer yöntemlere göre daha iyi sonuçlar elde etmektedir (Rezaitabar ve Halici, 2015a). EEG motor imgeleme için el hareketlerinin imgelenmesi üzerinde veri toplama çalışmalarımız, klasik bir EEG kayıt cihazı üzerinden Ankara Üniversitesi Beyin araştırmaları merkezinde yapılmaktadır. Ancak bu cihazın sabit ve büyük olması ve başka bir üniversitede bulunması dolayısı ile kullanımında zorluklar bulunmaktadır. Motor imgeleme verilerinin portatif bir kablosuz EEG cihazı ile toplanarak çalışmalarımızı hızlandırmaya ve geliştirmekte olduğumuz sistemi portatif hale getirmeye ihtiyaç bulunmaktadır. Bu projede daha kullanışlı bir sistem oluşturmak için kablosuz bir EEG cihazın kullanılması ön görülmektedir.Efektif konnektivite analizi yapmak için Dinamik Nedensel Modeller (Dynamical causal models) fMRI verileri üzerinde başarı ile kullanılmaktadır. Ancak EEG verileri üzerinde Efektif bağlantı analizi yapabilmek için bu yöntem uygun değildir ve

Suggestions

OBSESİF KOMPULSİF BOZUKLUK (OKB) İÇİN fMRI VERİSİ ÜZERİNDE BAĞLANTI ANALİZİ İLE HASTALIK İMZASI OLUŞTURULMASI
Halıcı, Uğur; Khaneh Shenas, Sona; Yüksel, Alican(2014-12-31)
Alzeimer, Şizofreni, Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB) gibi mental bozuklukların erken dönemde tespit edilmesi tedavi açısından çok önemlidir. Diğer yandan, erken safhada beyinde yapısal bir değişim gözlenmediğinden bu hastalıkların MRI ya da diğer klasik görüntüleme cihazları kullanılarak tespit edilmesi zordur.Diğer mental hastalıklara benzer biçimde OKB de beynin bazı bölgeleri arasındaki fonksiyonel korelasyonu etkilemektedir. Beynin nöral aktivitelerindeki fonksiyonel bozuklukların araştırılmasıdaki den...
Motor Imgeleme EEG Verisi Toplama
Halıcı, Uğur; Rezaei Tabar, Yousef(2015-12-31)
Bir birinden ayırt edilebilen beyin sinyalleri kullanılarak bir harf kodlamasına gidilmesinin bu işlemi hızlandıracağını ve motor imgeleme EEG kayıtlarının bu amaç için uygun olduğunudüşünmekteyiz. 1 Doktora ve 1 Y. Lisans tez ogrencimin koordineli olarak yapacakları BCI konuşma sentezi tez çalışmaları için bu projede motor imgeleme EEG verisi toplamaya yönelik çalışmaları başlatmayı amaçlamaktayız.
Elmas Membranli Kapasitif Ultrason Çevirgeç Dizilerinin Mikroüretimi
Bayram, Barış(2014-12-31)
Elmas, rakipsiz sertligi ve dayanikliligi, sürtünmeyle ilgili mükemmel performansi, ayarlanabilen ve dengeli yüzey kimyasi, yüksek termal iletkenligi ve düsük termal genlesmesi, içinde yayilan akustik dalgalarin hizinin yüksekligi, ve biyouyumlulugu ile mikroelektromekanik ve nanoteknoloji alanlarinda çigir açabilecek potansiyele sahiptir. Bu potansiyel mikroelektromekanik sistemler (MEMS) alaninda mikroüretilmis kapasitif ultrason çevirgeçler (CMUT) üzerinde üniversitemizde yürüttügümüz arastirmalarla açig...
The impact of individual differences on executives’ use of intuitive decision-making style: the moderating role of Covid-19 anxiety syndrome
Erdoğan, Melisa Pırıl; Acar, Feride Pınar; Department of Business Administration (2022-5)
This study has two purposes: (1) to investigate direct relationships between individual differences namely age, gender, education level, psychological capital, risk propensity, affective orientation and executives’ use of intuitive decision-making style and (2) to reveal whether there exists moderating role of Covid-19 Anxiety Syndrome on existent relationships. Based on these purposes, an online survey is conducted and data is obtained by snowball sampling from executives in Turkey (N= 327). As a result, f...
UÇUCU KÜLDEN ZEOLİT ELDE EDİLMESİ: SENTEZ VE KARAKTERİZASYONU
Akata Kurç, Burcu; Kazanç Özerinç, Feyza(2018-12-31)
Bu projenin temel amaçlarından biri, ülkemizde bol miktarda bulunan ve yerel enerji üretiminin en önemli kaynaklarından biri olan Türk linyitinden, kontrollü yanma deneyleri sonucunda elde edilecek olan uçucu külleri kullanarak, birçok uygulama alanı bulunan sentetik zeolitin üretilmesidir. Bu amaç doğrultusunda üretilmesi planlanan zeolit tipi, şu anda bile ülkemize dış kaynaklardan senede en az 50 bin ton ihraç edilen zeolit 4A üretimidir. Proje kapsamında, yurt dışından ve/veya bilinen kimyasal yollarla ...
Citation Formats
İ. Ulusoy, U. Halıcı, and Ç. Çiçek, “KOBLOSUZ EEG MOTOR IMGELEME SISTEMI,” 2016. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/58973.