Bilişim ve İletişim Teknolojilerindeki Gelişmelerin Bilgi Üzerindeki Etkileri

2017-11-05

Suggestions

Bilişim Teknolojileri Öğretmenleri için E mentorluk Uygulamasının Katkıları ve KatılımcıMemnuniyeti
Alemdağ, Ecenaz; Erdem, Mukaddes (2015-05-20)
Eğitimde mentorluk, deneyimli öğretmenlerin (mentor) yeni öğretmenleri (menti) desteklediği, cesaretlendirdiği ve daha iyi bir öğretmen olmalarına yardım ettiği bir süreç olarak tanımlanır. Türkiye’deki Bilişim Teknolojileri (BT) öğretmenlerinin mesleklerinde birçok problemle karşılaştığı düşünüldüğünde ise yeni BT öğretmenlerine sunulan desteğin ilk yıllarında yaşayacakları problemlerin üstesinden gelmede yararlı olacağı beklenebilir. Bu çalışmada çevrim içi bir m...
Bilişim Teknolojileri Öğretmen Adaylarının Bölümlerine Yönelik Algısı ODTÜ BÖTE Örneği
Sevim, Neşe; İslim, Ömer Faruk; Kaplan, Göknur (2016-04-01)
Bu çalışmanın amacı ODTÜ Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi (BÖTE) bölümünde kayıtlı olan öğrencilerin bölümleri ile ilgili görüşlerinin belirlenmesidir. Bu çalışma kapsamında 68 erkek 64 kadın, toplam 132 öğrencinin bu bölümünü seçme sebepleri, bölüm hakkındaki düşünceleri ve kariyer planları araştırılmıştır. Katılımcıların % 26.5 ini 1. Sınıf, %30.3' ünü 2. Sınıf, %25.8 ini 3. Sınıf ve %23 ünü 4. Sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Veriler 62 sorudan oluşan çevrimiçi anket yardımıyla toplanmıştır....
The current status of information and communication technologies integration into schools of teacher education and K-12 in Tukey
Göktaş, Yüksel; Yıldırım, Zahide; Department of Computer Education and Instructional Technology (2006)
The purpose of this study was to investigate the current status of schools of teacher education (STE) in Turkey in terms of how they prepare future teachers to use information and communication technologies (ICT) in their professions, and the current situation of K-12 schools in terms of how teachers employ ICT in their professions. The primary focus was to develop a deeper understanding of ICT perceptions, competencies, classroom use, related courses effectiveness, main barriers, and possible enablers to i...
A Qualitative model of the critical success factors for the effectiveness of information systems outsourcing
Uçar, Erkan; Bilgen, Semih; Yöndem, Meltem Turhan; Department of Information Systems (2012)
The objective of this research is to construct a model of the critical success factors for the effectiveness of Information Systems (IS) outsourcing. “Lack of in-house expertise” and “cost effectiveness” are the widely accepted major factors of motivation for IS outsourcing. Although various decision models and analytical frameworks have been proposed before, the literature is not abundant on a complete qualitative model. In contrast with the decision models which are executed before an outsourcing engageme...
Bilişim Teknolojileri Kullanımının Sürdürülebilir İncilizceye Etkisi: Öğretim Elemanlarının Görüş Ve Düşüncelerini İnceleyen Bir Durum Çalışması
Gürbüz, Tarkan(2011-06-30)
Bu projenin temel amacı; öğretim elemanlarının yaşadığımız bu değişim ve dönüşüm sürecinde bilişim teknolojilerinin sürdürülebilir ingilizce üzerindeki etkileri hakkında görüş ve düşüncelerini ortaya çıkarmak ve bu yolla ingilizce öğrenme ve öğretmede yeni yaklaşım ve yönelimlerin kullanılarak etkili, kaliteli ve ingilizce öğretmen eğitimi sisteminin geliştirilmesine katkı sağlamaktır. Proje kapsamında öğretim elemanlarinin görüş ve önerilerinin nicel araştırma yöntemleri ile derlenerek incelenip gerekli an...
Citation Formats
S. Aydın Bayram, “Bilişim ve İletişim Teknolojilerindeki Gelişmelerin Bilgi Üzerindeki Etkileri,” 2017, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: http://resscongress.com/SEMPOZYUM20(3).pdf.