Bilişim Teknolojileri Öğretmen Adaylarının Bölümlerine Yönelik Algısı ODTÜ BÖTE Örneği

2016-04-01
Sevim, Neşe
İslim, Ömer Faruk
Kaplan, Göknur
Bu çalışmanın amacı ODTÜ Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi (BÖTE) bölümünde kayıtlı olan öğrencilerin bölümleri ile ilgili görüşlerinin belirlenmesidir. Bu çalışma kapsamında 68 erkek 64 kadın, toplam 132 öğrencinin bu bölümünü seçme sebepleri, bölüm hakkındaki düşünceleri ve kariyer planları araştırılmıştır. Katılımcıların % 26.5 ini 1. Sınıf, %30.3' ünü 2. Sınıf, %25.8 ini 3. Sınıf ve %23 ünü 4. Sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Veriler 62 sorudan oluşan çevrimiçi anket yardımıyla toplanmıştır. Elde edilen bulgular ışığında, ODTÜ BÖTE bölümündeki öğrencilerin, bu bölümü, seçim esnasında verilen ek puan ve bölüm isminde bilgisayar olması nedeniyle, biraz da zorunlu olarak seçtikleri ortaya çıkmıştır. Öğrenciler, Bilişim Teknolojileri Öğretmenliğinin gereksiz bir meslek olduğunu ve BÖTE bölümünün işlevselliğinin olmadığını düşünmelerine karşın, genel olarak bölümün mesleki anlamda kendilerini geliştirmelerine olanak sağlayan bir bölüm olduğunu ve ülkemizdeki bilişim ve öğretim teknolojileri alanına olumlu katkıları olacağına inandıklarını belirterek gelecekle ilgili karamsar olmadıklarını dile getirmişlerdir
Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi

Suggestions

Evaluation of preservice foreign language teachers' perceptions about their technology competencies
Top, Ercan; Yıldırım, Zahide; Department of Computer Education and Instructional Technology (2003)
This study evaluated Department of Foreign Language Education students̕ perceptions on technology competence in regard to National Educational Technology Standards for Teachers (NETS-T) developed by International Society for Technology in Education (ISTE), in Middle East Technical University, in Ankara, Turkey. The NETS-T̕s six sub standards -technology operations and concepts; planning and designing learning environments and experiences; teaching, learning, and the curriculum; assessment and evaluation; pr...
Computer education in Turkish basic education schools: gaps between policy and practice
Şerefoğlu Henkoğlu, Halise; Yıldırım, İbrahim Soner; Department of Computer Education and Instructional Technology (2009)
The purpose of this study is to investigate the current status of computer education in Turkish basic education schools by exploring the perceptions of computer teachers in terms of the policy of new computer education curriculum, which was prepared in 2006, and its actual implementations in schools. The primary aim of the study is to develop a deeper understanding about the effects of new computer education curriculum on the basic education school computer teachers and students, and their perceptions about...
Perceptions of prospective computer teachers toward the use of computer games with educational features in education
Can, Gülfidan; Çağıltay, Kürşat; Department of Computer Education and Instructional Technology (2003)
This study investigates the perceptions of prospective computer teachers, who have been studying at the Computer Education and Instructional Technology (CEIT) departments of four different universities, toward the use of computer games with educational features in education. It also examines the future plans of the participants regarding the use of computer games with educational features in their courses or in learning environments that they will design and it explores the participants̕ computer game playi...
Information systems success and expectations for information technology investment: case study
Güvence, Çağrı Işık; Bilgen, Semih; Department of Information Systems (2005)
In this thesis, information systems success measurement practices and expectations for information technology investments of four companies in Turkey are examined. The aim of this study is to understand the information systems success measurement practices of the studied companies and the relation between the expectations for IT investment and IS success of these companies in Turkey.
Evaluation of computer education and instructional technology programs: Students' and faculty members' perception
Onay, Pınar; Yıldırım, Zahide; Department of Computer Education and Instructional Technology (2003)
This study evaluated Computer Education and Instructional Technology Education Programs of Ankara, Gazi, Hacettepe and Middle East Technical Universities, in Ankara Turkey, through students' and faculty members' perceptions. The specific themes such as students' charactersitics, departments' goals, curriculum, quality, faculty members, resources, instructional and evaluation methods, weaknesses and powerful sides and understanding of instructional technology were investigated in this study. 352 students and...
Citation Formats
N. Sevim, Ö. F. İslim, and G. Kaplan, “Bilişim Teknolojileri Öğretmen Adaylarının Bölümlerine Yönelik Algısı ODTÜ BÖTE Örneği,” Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, pp. 439–459, 2016, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/83457.