GÖKSİS: Gökyüzü Kalitesi Ölçüm Sistemi

2020-12-11
Yerli, Sinan Kaan
Aksaker, Nazım
Balbay, Recep
Bakış, Volkan
Özışık, Tuncay
Ak, Tansel
Evren, Mustafa Serdar
Küçük, İbrahim
Özdemir, Tuncay
Yelkenci, Korhan
Aslan, Zeki
Atılan, Mustafa
Bu çalışmada gözlemevi yerleşkelerinde gökyüzü kalitesini ölçmek için üretilen prototip ölçerin bir özeti sunulmuştur. GÖKSİS olarak adlandırılan bu prototip beş farklı sistemden oluşmaktadır: Meteoroloji sistemi, tüm gökyüzü kamerası, astronomik görüş izleme, bulutluluk ölçümü ve gökyüzü parlaklığı ölçümü. Tüm sistem LabView ortamında otomatik olarak kontrol edilebilmektedir. Sistem test amaçlı olarak 14 Haziran 2017’de TÜBİTAK Ulusal Gözlemevine (TUG) kurulmuş ve ölçümlere başlamıştır. Şu anda TUG meteorolojik ölçüm sistemine entegre edilerek sitede sürekli görüş (seeing) ölçümleri elde edilir hale getirilmiştir. TUG’da kurulan bu prototip, aldığı veri ve gösterdiği sonuçlar nedeniyle başarıyla veri topluyor olsa da prototip mekanik açıdan güncellemeye ihtiyaç duymaktadır.
Citation Formats
S. K. Yerli et al., “GÖKSİS: Gökyüzü Kalitesi Ölçüm Sistemi ,” Erciyes Universitesi, Kayseri, 2020, vol. 1, p. 749, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://dergipark.org.tr/en/pub/tjaa/issue/53875/829287.