Yaşlı Sürücülerin Trafik Deneyimleri

2018-06-01
Trafikte yer alan sürücü gruplarından biri olan yaşlı sürücülerin gelişimsel özellikleri ve deneyimleri ile ilişkili olarak trafikte birtakım özel davranışlar sergilediği görülmektedir. Mevcut çalışmada yaşlı sürücülerin trafikteki bireysel deneyimlerinin kendi bakış açılarından ve kendi ifadeleriyle detaylı biçimde ortaya konulması hedeflenmiştir. Bu amaç doğrultusunda, Ankara ilinde yaşayan, 60 ve üzeri yaştaki 10 erkek katılımcı ile yarı yapılandırılmış görüşmeler gerçekleştirilmiş ve toplanan veriler, yorumlayıcı fenomenolojik analiz yöntemi ile incelenmiştir. Elde edilen bulgulara göre, yaşlı sürücülerin trafikteki deneyimleri yaşla gelen davranış değişikliği, yaşla bağlantılı olumsuz yaşantılar ve duygusal deneyimler, yaşla gelen bilişsel ve fizyolojik değişimler olmak üzere üç üst tema etrafında toplanmaktadır. Yıllar içinde sürücülükte birtakım değişikliklerin meydana geldiği konusunda katılımcıların çoğunun hemfikir olduğu görülmüştür. Yaşlı sürücülerin duygusal deneyimleri, trafiğin yoğun olduğu zorlayıcı durumlarda veya diğer yol kullanıcıları tarafından yapılan saldırgan davranışlara maruz kalındığında bazı olumsuzluklar içermektedir. Katılımcıların, kendilerindeki yaşla gelişen fizyolojik ve bilişsel performans düşüşünün farkında oldukları da bulgular arasındadır. Gelecekte yapılması planlanan iyileştirme çalışmaları için anlamlı bir zemin hazırlayan araştırma bulguları detaylı bir şekilde sunulmuş ve yorumlanmıştır.
Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi - Mediterranean Journal of Humanities

Suggestions

Self-regulatory driving practices of old and young drivers
Azık, Derya; Özkan, Türker; Department of Psychology (2015)
The aim of the current study was to investigate self-regulatory driving practices of old and young drivers by examining underlying factors and possible benefits on drivers’ aberrant behaviors. 258 active male drivers (120 older, 138 younger) participated in the study. Older drivers’ age range was determined as 60-75 and younger drivers’ age range was determined as 21-30. For testing motivator factors of self-regulatory driving practices, Health and Functional Abilities Scale (Molnar et al., 2013), Self-Rate...
Yaşlı Sürücülerin Trafik Ortamlarındaki Yaşantıları: Sorunlar, Çözümler ve Yaşam Kalitesine Yansımalar Temelli Bir Nitel Çalışma
Fındık, Gizem; Öz, Bahar (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2021-2-23)
Türkiye’deki yaşlı nüfusun artışı, sürücülüğün yaşlı bireyler için ehemmiyeti ve yaşlıların trafikteki karakteristik özellikleri birlikte düşünüldüğünde, sözü edilen grup için sorun teşkil eden durumların belirlenmesi ve çözüme kavuşturulması gerekliliği, bu durumun yaşlıların yaşam kalitesi açısından önemi ön plana çıkmaktadır. Bu nedenle mevcut çalışma, nitel araştırma yöntemlerini kullanarak yaşlı kimselere göre trafikte problem yaratan noktaları belirlemeyi ve bu noktalara yaşlı perspektifinden çözüm ön...
Türkiye Örnekleminde Yaşlı ve Genç Sürücüler için Öz-Düzenleyici Davranışların Taktiksel ve Stratejik Dağılımı
Azık Özkan, Derya; Özkan, Türker (2018-04-01)
Bu çalışmanın temel amacı, trafikteki öz-düzenleyici davranışların Türkiye örnekleminde yaşlı ve genç sürücüler açısından incelenmesi ve Türkiye örneklem için hangi öz-düzenleyici davranışların geçerli olduğunun yaşlı-genç sürücü grupları açısından araştırılmasıdır. Çalışmaya 258 (120 yaşlı, 138 genç) aktif erkek sürücü katılmıştır. Yaşlı sürücüler 60-75 yaş aralığı ile sınırlandırılırken, genç sürücülerin yaş aralığı 21-30 olarak belirlenmiştir. Faktör dağılımının incelenmesi için Trafikte Öz-Düzenleyici D...
Yaşlıların Aile Bakıcıları için Sürdürülebilir Mobil Sağlık
Özkan Yıldırım, Sevgi (null; 2018-09-12)
Yaşlı nüfusun artması, birçok ekonomide sürdürülemez bir sağlık gideri haline gelmektedir. Dahası, aile bakıcıları yaşlı yakınları için en iyi sağlık hizmetlerini bulma, ilaç alımını sürdürme ve en iyi uygulamaları takip etmeyi içeren, bakım yükünü yaşamaktadırlar. Bu bağlamda, mobil cihazların yaygınlığı, mobil sağlık uygulamalarını (mSağlık), evde yaşayan yaşlıların bakım verenlerine anında ve etkili bir şekilde desteklemek için yardımcı teknoloji olarak işaret etmektedir. Mevcut mSağlık uygulamaları...
The Moderating roles of peer pressure and traffic climate on the relationship between family climate for road safety and risky driving behaviors among young drivers
Ersan, Özlem; Özkan, Türker; Department of Psychology (2020)
Young drivers’ risk-taking driving behaviors can be evaluated as the product of who they are and what is their environment. The first aim of the present study is to investigate the effect of of family climate, peer pressure, and traffic climate on risky-taking behaviors of young drivers. The main aim of the present study is to investigating the moderating roles of peer pressure (primary moderator) and traffic climate (secondary moderator) on the relationship between family climate for road safety (for mothe...
Citation Formats
G. Fındık and B. Öz, “Yaşlı Sürücülerin Trafik Deneyimleri,” Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi - Mediterranean Journal of Humanities, pp. 147–164, 2018, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/42471.