Doğu Akdenizdeki enerji diplomasisi ve deniz gücünün artan önemi

2018-04-30
Bu konferans tebliği Doğu Akdenizdeki hidrokarbon kaynaklarının keşfi ve geliştirilmesine dönük faaliyetlerin bölgedeki ülkelerin enerji diplomasisi ve deniz güçlerinin kullanılabilme kabiliyetleri üzerindeki etkilerini incelemeyi amaçlamaktadır. Tebliğin ana argümanı söyledir: Bölge ülkelerinin enerji diplomasisi alanında artan rekabetlerinin sonucu olarak deniz güçlerinin önemi de çok arttığından, bu durum bölgedeki ülkelerin enerji projelerinde işbirliklerini daraltıcı yönde etkilemektedir. Tebliğde öncelikle Doğu Akdenizdeki hidrokarbon kaynaklarının keşfi ve geliştirilme süreçlerinin tarihsel arka planı ortaya konulacaktır. Daha sonra, bölge ülkelerinin hidrokarbon kaynaklarına ilişkin stratejileri karşılastirmali olarak ele alınacaktır. Takip eden bölümde, Kıbrıs sorununun gerek Türkiye ile Yunanistan gerekse Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki enerji ve güvenlik ilişkilerine nasıl yansıdığı değerlendirilecektir. Son bölümde ise, bölgede artan donanma faaliyetlerinin enerji diplomasisi üzerindeki etkileri son yıllarda deniz gücünün öneminin ne şekilde büyük ölçüde arttığını ortaya koyarak analiz edilecektir.
International Congress of Energy, Economy and Security (ENSCON’18), 21 - 22 Nisan 2018

Suggestions

The Analysis of the political context of the Cyprus hydrocarbons debate in relation to Cyprus problem
Eminel, Emine; Tanrısever, Oktay Fırat; Department of International Relations (2016)
The discovery of new energy sources around Cyprus has created an interest in questioning the role of these resources; whether they will promote peace or exacerbate the existing tensions in the region. On that axis where energy and politics intersect, the Cyprus problem now holds a significant energy dimension which deserves to be explored carefully. With this understanding, this thesis is exploring Cyprus hydrocarbons issue by looking at energy related developments and related parties policies towards easte...
Turkey's energy policies and the eurasian region
Çelebi, Yusuf İnan; Çelebi, Yusuf İnan; Department of International Relations (2006)
This thesis analyses Turkey̕s energy policies and Turkey̕s foreign relations through the energy issues in the Eurasian region. In the first phase, the energy policies implemented by the state and free market orientation in Turkish energy sector will be discussed. The impacts of neo-liberal economic policies, regional organizations (the European Union and OECD), and global finance institutions (International Monetary Fund ا the IMF and the World Bank ا WB) on Turkish energy sub-sectors, particularly since th...
Integrated water resource management planning: the case of the Konya closed basin
Salmaner, Emine Gülesin; Gedikli, Bahar; Department of City and Regional Planning (2008)
The aim of the thesis is to examine the Integrated Water Resource Management (IWRM) Planning that is recognized as the most appropriate approach in the international arena for the wise-use and sustainability of water resources. In this framework, the thesis has been organized in two major parts: Theoretical framework and the Konya Closed Basin case study analysis. The first part draws a theoretical framework on IWRM planning and discusses its principles, aims and implementation tools through an internationa...
China’s energy partnerships with the caspian states
Şenol, Merve; Tanrısever, Oktay; Department of Eurasian Studies (2020-9)
This study aims to analyze the reasons behind the Chinese energy partnerships with the Caspian states and also the effects of these partnerships in the energy sectors of them. In line with this, first Chinese national energy strategy priorities have tried to been specified and then energy relations between China and each Caspian state have been analyzed after giving information on the energy sectors of the relevant countries. It is argued that even though it seems like the motivation behind Chinese en...
Turkey’s energy security and its energy cooperation with the European Union and Russia
Taşan, Fatma; Tanrısever, Oktay Fırat; Department of Eurasian Studies (2008)
This thesis analyzes Turkey’s energy security and its energy cooperation with the European Union and Russia. The thesis argues that Turkey’s energy cooperation with Russia and the European Union’s energy dialogue between Russia contradict with Turkey’s claim to be an exclusive energy corridor between the Caspian Sea region and the European Union. The first part of the thesis deals with the energy security issue in terms of the diversification of energy routes and pipeline politics. In the second part, Turke...
Citation Formats
O. F. Tanrısever, “Doğu Akdenizdeki enerji diplomasisi ve deniz gücünün artan önemi,” Istanbul, Turkey, 2018, p. 13, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/87878.