İstanbul’da Su ve Meydan Çeşmesi

2012-01-01

Suggestions

İstanbul’un Su Yönetimi: Mücadele Alanları ve Fırsatlar
İlhan, Akgün; Peker, Ender (2023-03-14)
İstanbul Millet Bahçesi
Peker, Ali Uzay (Hilmi Güner Mimarlık, 2020-12-01)
İstanbul, Asya ve Avrupa kıtaları arasındaki muazzam coğrafi konumuyla sağladığı jeostratejik üstünlük içinde, çağlar boyuncaekonomik ve siyasi bir merkez oldu. Ona bahşedilen bu konumun bir başka ayrıcalığı daha bulunmaktadır: İstanbul, YengeçDönencesi ve Kuzey Kutup Dairesi ortasında, Akdeniz, Karadeniz, Balkanlar ve Anadolu arasında, sıradışı bir iklim kuşağıüzerinde yer alır. Dört mevsimin yaşandığı ılıman iklimi ve verimli toprak yapısıyla İstanbul, her zaman mavi ve yeşilin bütünrenklerine sahip bir ş...
İstanbul’da tarihi mahallelerde sürdürülebilir topluluk gelişimi: stratejiler, çelişkiler ve çıkmazlar
Akkar Ercan, Zübeyde Müge ( LİTERA Yayıncılık, 2015-01-01)
İstanbul’da Sanayinin Desantralizasyonu Ve Kentsel Ulaşıma Etkisi
Aysan, Mesture ; Demir, Orhan ; Altan, Zeynep ; Dökmeci, Vedia (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 1995)
Avrupa ve Asya kıtasının buluştuğu, İstanbul Boğazı'nın iki yakasında konumlanan İstanbul, sekiz milyon ile Türkiye'nin en fazla nüfusa sahip, dünyanın da sayılı büyük şehirlerindendir. 1950'li yıllara kadar doğal nüfus artışı ile gelişen kent, daha sonra ekonomik yapıdaki değişiklikler sonucunda göç olgusu ile karşı karşıya kalmış ve nüfusu büyük bir hızla artmaya başlamıştır. Kentsel merkez ve alt merkezlerde yoğunlaşan ticaret fonksiyonu, önemli karayolu bağlantıları boyunca doğrusal (linear) olarak geli...
İstanbul’daki Tarihi Bahçeler Ve Mimari Elemanlarının Koruma Sorunlarının Saray Ve Kasır Bahçeleri Özelinde Değerlendirilmesi
Uğuryol, Drahşan (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2020)
İstanbul’un tarihi bahçeleri kullanım amaçları, tasarım özellikleri, ilişkide oldukları yapılara göre çeşitlilik göstermekte ve İstanbul’un kültür mirasının önemli bir kısmını oluşturmaktadır. Bunlar içinde saray ve kasır bahçeleri tasarım özellikleri, bitki çeşitleri ve mimari elemanları ile en özel ve süslü bahçelerdir. Bu durum, saray ve kasırların imparatorluk yapıları olmalarından ötürü bahçelerine özen gösterilmesi, padişahların bahçeye ilgi duyarak düzenlenmesinde yerli ve yabancı bahçıvanlar ile biz...
Citation Formats
A. U. Peker, “İstanbul’da Su ve Meydan Çeşmesi,” ODTÜLÜ, pp. 16–23, 2012, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://odtulu.metu.edu.tr/dergiler/49/49.html.