Türkiye de Siber Güvenlikte Kamu Özel Sektör İşbirliğinin Durumu ve Enerji Sektörü İçin Önemi

2015-09-01

Suggestions

Türkiye de Baraj Mühendisliği Gelişimi Üzerine Bir Değerlendirme
Çalamak, Melih; Arıcı, Yalın; Yanmaz, Ali Melih (2013-12-08)
Türkiye de Biyolojik Çeşitliliğin Sürdürülebilir Korunması
Kaya, Zeki (2015-05-23)
Türkiye de program geliştirme üzerinde Eğitim Programları ve Öğretim alanındaki araştırma görevlilerinin görüşleri
Eret, Esra (2011-01-01)
Türkiye de Devletin Endüstriyel Tasarıma Yönelik Girişimleri ve Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşunun bu Girişimlerdeki Rolü
Hasdoğan, Gülay Fatma (2009-10-08)
Türkiye’de Gayrimenkul Piyasaları ve Diğer Göstergelerin Finans Sektörüne olan Etkisinin Değerlendirilmesi
Kestel, Sevtap Ayşe; İnkaya, Bülent Alper; Batmaz, İnci(2014-12-31)
Türkiye’de gayrimenkul piyasalarında son yıllarda görülen artış ve hızla yükselmeye devam eden eğilimde ekonomik, sosyal, finansal ve demografik etkenler gibi bir çok faktör rol almaktadır. Özellikle yabancı yatırımcıların artması, yeni düzenlemeler ve faiz politikaları nedeniyle Türkiye’de geleneksel olarak uzun vadede güvenilir yatırım araçlarından birisi olarak kabul edilen emlak piyasası hareketliliğinin incelenmesi karar vericilere önemli katkılarda bulunmaktadır.Bu projenin amacı Türkiye’de gayrimenk...
Citation Formats
O. F. Tanrısever, “Türkiye de Siber Güvenlikte Kamu Özel Sektör İşbirliğinin Durumu ve Enerji Sektörü İçin Önemi,” 2015, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/87977.