Türkiye de Siber Güvenlikte Kamu Özel Sektör İşbirliğinin Durumu ve Enerji Sektörü İçin Önemi

2015-09-01
Citation Formats
O. F. Tanrısever, “Türkiye de Siber Güvenlikte Kamu Özel Sektör İşbirliğinin Durumu ve Enerji Sektörü İçin Önemi,” 2015, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/87977.