Hide/Show Apps

Türkiye’de Gayrimenkul Piyasaları ve Diğer Göstergelerin Finans Sektörüne olan Etkisinin Değerlendirilmesi

2014-12-31
Kestel, Sevtap Ayşe
Yolcu Okur, Yeliz
İnkaya, Bülent Alper
Batmaz, İnci
Ünlü, Kamil Demirberk
Türkiye’de gayrimenkul piyasalarında son yıllarda görülen artış ve hızla yükselmeye devam eden eğilimde ekonomik, sosyal, finansal ve demografik etkenler gibi bir çok faktör rol almaktadır. Özellikle yabancı yatırımcıların artması, yeni düzenlemeler ve faiz politikaları nedeniyle Türkiye’de geleneksel olarak uzun vadede güvenilir yatırım araçlarından birisi olarak kabul edilen emlak piyasası hareketliliğinin incelenmesi karar vericilere önemli katkılarda bulunmaktadır.Bu projenin amacı Türkiye’de gayrimenkul fiyatlarındaki tarihsel gelişiminin belirlenmesi, fiyatlardeki dalgalanmaları etkileyen faktörlerin ve gayrimenkul fiyatları ile finansal sektör göstergeleri arasındaki bağlamtının tanımlanmasıdır. Ayrıca, bu bağlantıların miktarsal ölçümünün belirlenmesidir. Bunların yanısıra, gayrimenkul fiyatları ile ekonomik göstergeler arasındaki ilişkinin finansal metodlarla değerlendirilerek, piyasa riskinin belirlenmesi, kointegrasyon ve birleşik bağımlılık derecesinin değerlendirilmesidir.