Türkiye de Biyolojik Çeşitliliğin Sürdürülebilir Korunması

2015-05-23

Suggestions

Türkiye de Siber Güvenlikte Kamu Özel Sektör İşbirliğinin Durumu ve Enerji Sektörü İçin Önemi
Tanrısever, Oktay Fırat (null; 2015-09-01)
Türkiye de Müzik Üretimi
Çakmur, Barış ( İletişim Yayınları, 2002-10-01)
Türkiye de Baraj Mühendisliği Gelişimi Üzerine Bir Değerlendirme
Çalamak, Melih; Arıcı, Yalın; Yanmaz, Ali Melih (2013-12-08)
Türkiye de Beton Yol Potansiyeli Göstergeleri
Tüydeş Yaman, Hediye (2014-01-01)
Türkiye’de Genetik ve Genomik Test Raporlamadaki Güncel Durum
Şık, Ayhan Serkan; Aydın Son, Yeşim; Aydınoğlu, Arsev Umur; Soysal, Ergin (2018-09-11)
Dünyada ve Türkiye’deki “Elektronik Sağlık Kayıtları”nda (ESK) kullanılan güncel standartların büyük kısmı, genetik ve genomik verinin, uluslararası kabul edilebilir şekilde kaydedilip paylaşılmasına olanak sağlamamaktadır. Öncelikle klinik bilgilerin ve tanının raporlaması ve kodlamasına odaklanmış olan Elektronik Sağlık Kayıtları, genetik testler için uluslararası standartlarda kodlama yapısı barındırmamaktadır. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ve geri ödeme sistemine bağlı tüm sağlık kuruluşlarında k...
Citation Formats
Z. Kaya, “Türkiye de Biyolojik Çeşitliliğin Sürdürülebilir Korunması,” 2015, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/70548.