Karadeniz salyangozu meta zinciri ve küresel yerel bağlantı

2016-12-03
Bu çalışmada Rapana venosa (rapa deniz salyangozu) nun nasıl metalaştığını ve deniz salyangozu metalaşmasının Türkiye’nin Karadeniz bölgesinde yaşayan kırsal toplumu nasıl Japonya pazarına bağladığı araştırılmıştır. Rapa deniz salyangozu Türkiye’den Japonya başta olmak üzere uzak doğu ülkelerine yirmi beş yıldır ihraç edilen bir deniz ürünüdür. Aslında, bu salyangoz Karadeniz’e özgün bir deniz canlı türü değildir ve Türkiye’de tüketilmemektedir. Ayrıca, yakın zamana kadar, Japonya’da da tüketilen bir ürün değildir. Bu araştırma keşifsel bir araştırmadır ve çoklu metod kullanılmıştır. Deniz salyangozunun metalaşmasındaki sosyo-ekonomik süreçte ortaya çıkan küresel-kırsal bağlantı ve onun kırsal toplum üzerindeki etkisini anlamak için 2010-2015 yıllarında Japonya ve Türkiye’de üç aşamalı geniş kapsamlı araştırma gerçekleştirildi. Bu çalışmadaki bulgular, döküman incelemsi, Sinop ve Samsun’da bulunan balık işletme fabrikalarında katılımcı olmayan gözlem, işletme sahipleriyle ve Tokyo’da firma yöneticileriyle yapılan mülakatlar ve Sinop’taki balık işleme fabrikasında çalışan ve çalışmayan 217 kırsal kadın ile yapılmış yarı-yapılandırılmış görüşmelerden elde edilen verilere dayanmaktadır. Araştırmamız, rapa salyangoz ticaretinin Japonya’nın ekonomik dönüşüm yaşadığı bir dönemde büyüdüğünü göstermektedir. Ne Türkiye ne de Japonya’da tüketilen Rapana venosa, bir dizi ekolojik değişim süreci (örn. Japon denizlerinde deniz ürünleri üretiminin azalması), Japonya’daki sosyoekonomik dönüşümler (örn. nüfusun azalması ve artan işlenmiş gıdaya olan talebi gibi etkenlerden kaynaklanan gıda piyasasındaki rekabetin artışı ve fiyat düşüşü; ekonomik durgunluğun sonucu artan alım gücü düşük tüketicilere yönelik pahalı Japon ürünlerin yerine geçen alternatif ürünlerin yaygınlaşması) ve üretim ve ticaretin küreselleşmesi (örn. Japonya piyasasında satılabilen deniz ürünü bulunan ve üretim maliyetinin düşük yerlerin arayışı) sonucu küresel piyasada satıp alınan metalardan biri haline gelmiştir. Deniz salyangozu işleme fabrikaları, tarımsal üretimin gerilediği yoksul köylerden ucuz kadın emeğinin sağlanabildiği yerlerde kurulmaktadır. Bu köylerdeki birçok hane salyangozu temizleyen kadınların emeğine bağımlıdır. Bu çalışma geçen yüzyıla nazaran küresel bağlantıların çok yönlü ve eşitsizliklerin daha karmaşık hale geldiği yeni dünya düzeninde, metalaşan deniz salyangozu ticaretinin değişen Türkiye kırsalındaki yoksul üreticiyi değişen Japonya’daki yoksul tüketiciye nasıl bağladığını göstermektedir.
VIII. Ulusal Sosyoloji Kongresi, 1-3 Aralık 2016

Suggestions

Bulanık (muş) volkanitlerinin jeokimyası ve petrolojisi
Oyan, Vural; Özdemir, Yavuz; Keskin, Mehmet; Güleç, Nilgün Türkan (2017-04-14)
Muş’un kuzey ve kuzeydoğusunda yüzeylenen Bulanık (Muş) volkanizması, Arabistan ve Avrasya plakalarının çarpışması ile oluşmuş Doğu Anadolu Yüksek Platosunda hem açılma çatlakları hemde volkanik merkezlerden püskürmüş bazaltik volkanizmanın en önemlilerinden biridir. Ar-Ar yaşlandırma sonuçları bu alandaki magmatik aktivitenin yaşının 0.4 Ky ile 5 My arasında değiştiğine işaret eder. Bulanık volkanitleri olivin, plaijyoklaz ve piroksen fenokristallerinden oluşurlar ve bu lavların hamuru aynı minerellarin mi...
Konya’da Bisiklet Ulaşımı: Planlama Ve Uygulama Süreçlerinin Karşılaştırılması
Mert, Kaya; Öcalır, Ebru Vesile (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2010-6-15)
Bu çalışmada, bütün dünyada bir ulaşım türü olarak kabul edilen bisikletin Türkiye’deki planlama sürecini, uygulama şartlarını ne yönden etkilediği ve bu ortamda karşılaşılan sorunlar Konya örneğinde ortaya araştırılmıştır. Çalışmada ilk olarak, Türkiye’de bisiklet planları ya da ulaşım planları içinde bisikletle ilgili düzenleme önerileri araştırılmıştır. Türkiye’de bisiklet planları ya da ulaşım planları içerisinde bisiklet için ayrılmış özel bölümler son derece sınırlıdır. Bununla birlikte bisiklet...
Türk Linyitlerinin Çeşitli Biyokütleler ve Atık Manyezit Tozu ile Pulverize Yanma Özelliklerinin Düşey Borulu Fırında İncelenmesi
Kazanç Özerinç, Feyza(2018)
Bu projede, düsey borulu fırın kullanılarak iki adet biyokütle (zeytin kalıntısı ve bademkabugu) ile Türk linyitinin birlikte yakılmasının yanma verimliliginin artırılması ve gerekliverilerin endüstriye saglanması amaçlanmıstır. Partikül büyüklügünün etkisini arastırmak içinyakıtlar farklı boyut aralıklarına ögütülmüstür ve yakıtlar arasındaki etkilesimleri analiz etmekiçin farklı biyokütle / kömür oranlarında mekanik olarak karıstırılmıslardır. Düsey borulu fırındeneyleri yüksek sıcaklık (1000 ºC), yüksek ...
Okul Kurumunun Kültürel-Toplumsal Eşitsizlik ve İmtiyazların Yeniden Üretimindeki Rolüne İlişkin Bir Değerlendirme
Göktürk Ağın, Duygun (2020-04-01)
Bu çalışmada kültürel-toplumsal eşitsizlik ve imtiyazlar (ayrıcalık) bağlamında okul habitusunun (yatkınlıklar bütünü) eğitime etkisi ve eşitsizlik ve imtiyazların (ayrıcalıkların) yeniden üretilmesi konusu üç temel metin üzerinden ele alınmaktadır. Toplumsal köken ve sosyal çevrenin belirleyiciliğinde şekillenen kültürel ve toplumsal eşitsizlikler okul kurumu içerisinde çeşitli yapılar, pratikler (eylemler) ve yönelimler aracılığı ile devamlılık sağlamaktadır. Toplumsal gerçekliğin önemli bir parçası olara...
Repair Phases of Suleymaniye Complex in Damascus
Şahin Güçhan, Neriman; Kuleli, Ayşe Esin (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2018-6-28)
Süleymaniye Complex in Damascus, built on the bank of Barada River as the last stop before the desert on the pilgrimage route extending from the Balkans to Mecca, is one of the works of Hassa Chief Architect Sinan, which was designed according to the basic principles of the Ottoman classical period architecture, and built between 1554 and 1559. Many research has been carried out on the historical and architectural features of the complex, which is composed of the mosque that is also known as the “Takiyah Sü...
Citation Formats
M. Him and H. A. Hoşgör, “Karadeniz salyangozu meta zinciri ve küresel yerel bağlantı,” presented at the VIII. Ulusal Sosyoloji Kongresi, 1-3 Aralık 2016, Ankara, Turkey, 2016, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: http://www.sosyolojikongresi.org/s/2498/i/ozetler.pdf.