Türk Linyitlerinin Çeşitli Biyokütleler ve Atık Manyezit Tozu ile Pulverize Yanma Özelliklerinin Düşey Borulu Fırında İncelenmesi

Download
2018
Bu projede, düsey borulu fırın kullanılarak iki adet biyokütle (zeytin kalıntısı ve bademkabugu) ile Türk linyitinin birlikte yakılmasının yanma verimliliginin artırılması ve gerekliverilerin endüstriye saglanması amaçlanmıstır. Partikül büyüklügünün etkisini arastırmak içinyakıtlar farklı boyut aralıklarına ögütülmüstür ve yakıtlar arasındaki etkilesimleri analiz etmekiçin farklı biyokütle / kömür oranlarında mekanik olarak karıstırılmıslardır. Düsey borulu fırındeneyleri yüksek sıcaklık (1000 ºC), yüksek ısıtma hızı (~ 104 ºC s-1) ve kısa kalmasürelerinde (~ 3 s) gerçeklestirilmistir. Deney düzenegi düsey borulu fırın, besleme ünitesi vepartikül toplama ünitesinden olusmaktadır. Yakıt, sırınga pompası kullanılarak düsük kütlebesleme hızında (10 g/saat) fırına püskürkülmüstür. Kül parçacıkları reaksiyon alanınınsonundan kademeli impaktör ve vakum pompası kullanılarak toplanmıstır. Toplananpartiküller impaktörün farklı kademelerinde partikül madde (PM) çaplarına göre (PM2.5,PM2.5-10 ve PM büyüktür 10) kategorize edilmistir. Elde edilen sonuçlar yakıtların ve yakıtkarısımlarının, yanma verimini, yanma kinetiklerini, ve partikül madde konsantrasyon vekarakterizasyonu içermektedir. Büyük parçacıkların yanma verimi aynı kalma sürelerindeküçük parçacıklara kıyasla daha düsük bulunmustur. Küçük parçacıkların yanma verimi ise ~2 s' den daha uzun kalma sürelerinde degisiklik göstermemistir. PM emisyonu büyük ölçüdeyakıtın cinsine ve yakıt karısım ise karısım oranına baglı olmustur. Kullanılan biyokütleler,linyit ile karsılastırıldıgında daha düsük PM2.5 olusumuna neden olmaktadırlar. Yakılanbiyokütlenin boyutundaki artıs PM büyüktür 10 emisyonunda artısa neden olurken PM2.5emisyonunda benzer sonuçlar vermistir. Linyitin tek basına yakılması, biyokütle ile birlikteyakılmasına kıyasla daha düsük PM2.5 emisyonuna neden olmustur. PM2.5 emisyonundagörülen bu düsüs her iki biyokütle- kömür karısımında da gözlenmistir. Hesaplamalıakıskanlar dinamigi (HAD) kullanılarak yapılan analizler, katı yakıt yanmasını etkileyen her birtermo- fiziksel islemin karakterizasyonu ve deneysel çalısma için tamamlayıcı verilersaglamıstır. Deney sonuçları HAD analizleri ile karsılastırılmıstır ve veriler arasında uyumbulunmustur.
Citation Formats
F. Kazanç Özerinç, “Türk Linyitlerinin Çeşitli Biyokütleler ve Atık Manyezit Tozu ile Pulverize Yanma Özelliklerinin Düşey Borulu Fırında İncelenmesi,” 2018. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TWpBd09ETXo.