Türk Linyitlerinin Çeşitli Biyokütleler ve Atık Manyezit Tozu ile Pulverize Yanma Özelliklerinin Düşey Borulu Fırında İncelenmesi

Download
2018
Bu projede, düsey borulu fırın kullanılarak iki adet biyokütle (zeytin kalıntısı ve bademkabugu) ile Türk linyitinin birlikte yakılmasının yanma verimliliginin artırılması ve gerekliverilerin endüstriye saglanması amaçlanmıstır. Partikül büyüklügünün etkisini arastırmak içinyakıtlar farklı boyut aralıklarına ögütülmüstür ve yakıtlar arasındaki etkilesimleri analiz etmekiçin farklı biyokütle / kömür oranlarında mekanik olarak karıstırılmıslardır. Düsey borulu fırındeneyleri yüksek sıcaklık (1000 ºC), yüksek ısıtma hızı (~ 104 ºC s-1) ve kısa kalmasürelerinde (~ 3 s) gerçeklestirilmistir. Deney düzenegi düsey borulu fırın, besleme ünitesi vepartikül toplama ünitesinden olusmaktadır. Yakıt, sırınga pompası kullanılarak düsük kütlebesleme hızında (10 g/saat) fırına püskürkülmüstür. Kül parçacıkları reaksiyon alanınınsonundan kademeli impaktör ve vakum pompası kullanılarak toplanmıstır. Toplananpartiküller impaktörün farklı kademelerinde partikül madde (PM) çaplarına göre (PM2.5,PM2.5-10 ve PM büyüktür 10) kategorize edilmistir. Elde edilen sonuçlar yakıtların ve yakıtkarısımlarının, yanma verimini, yanma kinetiklerini, ve partikül madde konsantrasyon vekarakterizasyonu içermektedir. Büyük parçacıkların yanma verimi aynı kalma sürelerindeküçük parçacıklara kıyasla daha düsük bulunmustur. Küçük parçacıkların yanma verimi ise ~2 s' den daha uzun kalma sürelerinde degisiklik göstermemistir. PM emisyonu büyük ölçüdeyakıtın cinsine ve yakıt karısım ise karısım oranına baglı olmustur. Kullanılan biyokütleler,linyit ile karsılastırıldıgında daha düsük PM2.5 olusumuna neden olmaktadırlar. Yakılanbiyokütlenin boyutundaki artıs PM büyüktür 10 emisyonunda artısa neden olurken PM2.5emisyonunda benzer sonuçlar vermistir. Linyitin tek basına yakılması, biyokütle ile birlikteyakılmasına kıyasla daha düsük PM2.5 emisyonuna neden olmustur. PM2.5 emisyonundagörülen bu düsüs her iki biyokütle- kömür karısımında da gözlenmistir. Hesaplamalıakıskanlar dinamigi (HAD) kullanılarak yapılan analizler, katı yakıt yanmasını etkileyen her birtermo- fiziksel islemin karakterizasyonu ve deneysel çalısma için tamamlayıcı verilersaglamıstır. Deney sonuçları HAD analizleri ile karsılastırılmıstır ve veriler arasında uyumbulunmustur.

Suggestions

Uzaktan Kullanıcı Etkileşimli Yarı-Otonom İnsansız Kara Aracı Platformu
Ölmez, Hasan; Lahroodı, Mahmood; Gönüllü, Kasım Muhammet; Koku, Ahmet Buğra; Konukseven, Erhan İlhan; Hacınecipoğlu, Akif; Nazarabad, Mohamadi Yaser; Özütemiz, Buğra Kadri; Ghazıanı, Matin(2014)
İnsansız kara araçları (İKA) günümüzde devriye, sınır gözetleme, yasadışı sınır ihlallerini tespit etme, gözlem ve keşif yapma, hedef belirleme, arazi ve ortam haritalandırılması, faydalı yük iletimi, bomba imha, arama kurtarma ve toksik maddelerin tespiti ve taşınması gibi insanlar için zor ve tehlikeli görevlerde kullanılmaya başlanmıştır. Geçmiş senelerde bölümümüzde de İKA çalışmaları başlatılmış olup, bu proje öncesinde arazi şartlarında çalışmak üzere tasarlanmış bir İKA’nın üretimi tamamlanmıştır. Ge...
Yüksek ısı akılı elektronik uygulamalar için mikro-oluklu ısı borularının geliştirilmesi ve üretimi
Çetın, Barbaros; Dursunkaya, Zafer(2016)
Bu proje kapsamında, elektronik işlemcilerin soğutulması gibi güncel uygulamalardakullanılabilecek bir mikro-oluklu ısı borusu analitik ve deneysel yöntemlerle incelenmiş,üretilmiş ve bu amaca yönelik bir entegre tasarım metodolojisi geliştirilmiştir. Öncelikle mikro-oluklu ısı borusunun içinde olan ısı ve akışkanlar mekaniği problemleri teorik olarakincelenerek modellenmiştir. Geliştirilen sayısal model çok oluklu bir ısı-borusununmodellenmesinde kullanılmış ve çok-oluklu ıs borusunun üretimini takiben pro...
C++ derleyicisi kullanılarak iki boyutlu sıkıştırılabilen akışlar için bir euler çözücüsünün geliştirilmesi
Aksel, Haluk M.(1995)
Ses altı, ses etrafı ve ses üstü tuzlardaki iki boyutlu sıkıştınlabilen akışkanlar için C++ bilgisayar dilinde etkileşimli bir Euler çözücüsü geliştirilmiştir. Bu yazılım daha önceden hesaplama ağı oluşturulmuş bir problem için çeşitli sınır şartlarının etkileşimli olarak uygulanabilmesine imkan tanımıştır. Çözüm yöntemleri olarak, sonlu fark, sonlu eleman ve sonlu hacim yöntemleri kullanılmış ve bunların ekrandan etkileşimli olarak seçimi mümkün olmuştur. Yinelemeler sırasında çözümün gelişmesinin ekrandan...
Yüksek Hassasiyetli Hibrit Robotik Çapak Alma Sistemi Geliştirilmesi
Konukseven, Erhan İlhan(2017)
Çapak giderme islemi için robotik yöntemler gelistirmeye yönelik projemizde ?çapak alma/taslama sürecinin modellenmesi?, ?çapak gidermeye yönelik kontrol sistemlerigelistirilme-si?, ?çapak gidermeye yönelik yörünge planlaması? ve ?gelistirilen yöntemlerinrobotik deney sistemleri üzerinde test edilmesi? ana baslıkları altındaki çalısmalar yeralmıstır. Öte yandan; bir endüstriyel robota uç-eyleyici olarak takılan bir paralel robottanolusan özel bir yapılandır-ma için insan kolu ve eli analojisi yapıldıgında ç...
Kuvvet-Geri-Beslemeli Haptik Cihazlar için Döner Manyetoreolojik Sönümleyici Geliştirilmesi
Taşcıoğlu, Yiğit; Konukseven, Erhan İlhan(2016)
Haptik arayüzlerde şeffaflığı azaltmadan empedans genişliğini arttırmak için akademikliteratürde en çok başvurulan yöntem, elektrik motorlarının sönümleyici ve fren gibi pasifcihazlarla birlikte kullanımıdır. Bu cihazların motorlara sadece büyük empedanslargerçeklenirken destek olmaları, küçük empedanslarda ise olabildiğince şeffaf olmalarıgerekmektedir. Bu amaç için tasarlanacak bir cihazın yüksek tork üretmesi, hafif ve küçükboyutlu olması, elektronik olarak kontrol edilebilmesi ve hızlı tepki vermesi ger...
Citation Formats
F. Kazanç Özerinç, “Türk Linyitlerinin Çeşitli Biyokütleler ve Atık Manyezit Tozu ile Pulverize Yanma Özelliklerinin Düşey Borulu Fırında İncelenmesi,” 2018. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TWpBd09ETXo.