Konya’da Bisiklet Ulaşımı: Planlama Ve Uygulama Süreçlerinin Karşılaştırılması

Download
2010-6-15
Mert, Kaya
Öcalır, Ebru Vesile
Bu çalışmada, bütün dünyada bir ulaşım türü olarak kabul edilen bisikletin Türkiye’deki planlama sürecini, uygulama şartlarını ne yönden etkilediği ve bu ortamda karşılaşılan sorunlar Konya örneğinde ortaya araştırılmıştır. Çalışmada ilk olarak, Türkiye’de bisiklet planları ya da ulaşım planları içinde bisikletle ilgili düzenleme önerileri araştırılmıştır. Türkiye’de bisiklet planları ya da ulaşım planları içerisinde bisiklet için ayrılmış özel bölümler son derece sınırlıdır. Bununla birlikte bisiklet ulaşımının diğer alternatif ulaşım türleri arasındaki yerine değinilmiş, Türkiye’deki ve dünyadaki çeşitli uygulamalar incelenmiş ve diğer ulaşım türlerini tamamlayıcı yönleri belirtilmiştir. Çalışmada bu planların uygulama aşamaları araştırılmıştır. Bunun için, Konya’da bisiklet ulaşımının tarihsel gelişimi incelenmiş; ulaşım planlarında bisiklet kullanımı için getirilen önerilerin geçen zaman içerisinde uygulanan ve uygulanmayan bölümlerinin kendileri ve bunların nedenleri araştırılmış; planlanan ile gerçekleşen durum arasındaki farklar ortaya konmuştur. Gerek yerel gerek merkezi yönetim birimlerinin bisiklet ulaşımı için gerekli adımları atması ve kent halkının alışkanlıklarında oluşturulabilecek bir bisiklet kültürü ile bisiklet ulaşımının Türkiye’de de cazip hale geleceği değerlendirilmiştir.

Suggestions

İmar Planı Değişiklikleri Ve Yargı Denetimi
Ersoy, Melih (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 1997-12-5)
Bu çalışmanın amacı, yukarıda genel çerçevesi verilen kuramsal tartışmaya katkı yapmaktan çok, yürürlükteki mevzuat kapsamında, plan değişikliklerinde uyulması zorunlu çerçevenin yargı kararları örnekleriyle daha açık ve belirgin bir biçimde sunulmasıdır. Bu çerçevenin sınırlarının bilinmesi, kanımca, Türkiye'de plan uygulamalarında karşılaşılan sorunların tanınması ve giderek bu bağlamda önerilecek yeni düzenlemelerin tasarlanması için de bir başlangıç olacaktır.
A Comparative Analysis of Entry to Home Ownership Profiles: Turkey and the Netherlands
Sarıoğlu Erdoğdu, G. Pelin (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2010)
Merkezi konut politikalarının hemen hiç olmadığı bir ortamda yaşanan hızlı kentleşme, Türkiye’ye özgü bir mülkiyet deseninin oluşmasına neden olmuştur: Ev sahipliği % 64.16 oran ile en yaygın mülkiyet türü iken, tamamı özel olan kiralık kesim, stoğun % 28.01’ini kapsamaktadır. Konut finansman sisteminin 2007’ye kadar var olmayışı ve uygulanan yetersiz konut politikaları sonucunda serbest piyasa mekanizması konut stoğunun üretiminde önemli yer tutmuştur. Hollanda’da ise, ev sahipliği ve kiracılık birbirini d...
Örgüt kültürü ve girişimcilik yönelimi ilişkisi
Fiş, Ahmet Murat; Wasti, S. Arzu (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2009)
Çalışmanın amacı, kaynak temelli görüşün öne çıkardığı değerli, nadir, kopyalanması ve ikamesi zor bir kaynak olmaya en uygun aday olan örgüt kültürünün girişimcilik yönelimi üzerindeki etkisini incelemektir. Bu yapılırken örgüt kültürü, insan kaynakları uygulamalarına olan yansımaları aracılığı ile ölçülmüş, girişimcilik yönelimi ise beş alt boyutu ile çalışılmıştır. Türkiye gibi girişimciliğe çok ihtiyaç duymasına rağmen ekonomik ve kültürel anlamda teşvik edici unsurların yaygın olmadığı, gelişmekt...
Cross-cultural differences in drivers' speed choice
WALLEN WARNER, H; Özkan, Türker; LAJUNEN, TIMO JUHANI (Elsevier BV, 2009-07-01)
The aim of the present study was to examine if there are any cross-cultural differences between Swedish and Turkish drivers' rating of the variables in the theory of planned behaviour (TPB) with regard to complying with the speed limit. A sample of 219 Swedish and 252 Turkish drivers completed a questionnaire including questions based on the theory of planned behaviour (i.e. regarding attitude, subjective norm, perceived behavioural control, intention and behaviour). The results show that country difference...
Örgüt kültürü ve girişimcilik yönelimi ilişkisi
Fiş, Ahmet Murat; Wasti, S. Arzu (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2009-6)
Çalışmanın amacı, kaynak temelli görüşün öne çıkardığı değerli, nadir, kopyalanması ve ikamesi zor bir kaynak olmaya en uygun aday olan örgüt kültürünün girişimcilik yönelimi üzerindeki etkisini incelemektir. Bu yapılırken örgüt kültürü, insan kaynakları uygulamalarına olan yansımaları aracılığı ile ölçülmüş, girişimcilik yönelimi ise beş alt boyutu ile çalışılmıştır. Türkiye gibi girişimciliğe çok ihtiyaç duymasına rağmen ekonomik ve kültürel anlamda teşvik edici unsurların yaygın olmadığı, gelişmekte olan...
Citation Formats
K. Mert and E. V. Öcalır, “Konya’da Bisiklet Ulaşımı: Planlama Ve Uygulama Süreçlerinin Karşılaştırılması,” ODTÜ Mimarlık Fakültesi Dergisi, vol. 27, no. 1, pp. 223–240, 2010, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: http://jfa.arch.metu.edu.tr/archive/0258-5316/2010/cilt27/sayi_1/223-240.pdf.