Eğitimcilerin Yüz Ve Söylemlerinde Duyguların İfadesi

2011-12-31
Bu çalışmada deneyimli öğretmenler ve öğretmen adaylarının yüz ifadelerinin otomatik çözümlemesi yapılacaktır. Seçilen ders durumlarında, bu öğretmenlerin duygusal tepkilerinin benzeştiği veya farklılaştığı durumlar incelenecektir. Belirlenen duygu ifadelerinin yanı sıra, video da yer alan anlarla eşleştirilen söylem çözümlemesi yapılacaktır. Bu çalışma sonucunda öğretmenlerin dersleri ile ilgili duygu çözümlemeleri önemli göstergeler sağlayacaktır. Bunlar hem lisans düzeyinde öğretmen eğitimi hem de hizmet içi öğretmen eğitimi programlarının tasarımına ışık tutacaktır. Ayrıca, elde edilen bulgularla bir duygusal farkındalığı hedefleyen bir öğretmen eğitimi programı önerilebilecektir.
Citation Formats
A. C. Karaman, “Eğitimcilerin Yüz Ve Söylemlerinde Duyguların İfadesi,” 2011. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/61799.