Öğretmen Eğitimi Kapsamında Dijital Öykülerin Tasarlanması, Geliştirilmesi ve Kullanılması: Bir Biçimlendirici Değerlendirme Araştırması

2015-12-31
Yıldırım, İbrahim Soner
İslim, Ömer Faruk
Eğitim Fakültelerinin yeniden yapılandırılması kapsamında 1998 kurulmuş olan Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü (BÖTE)’nin ana hedefi Bilgi ve İletişim Teknolojileri öğretmenleri yetiştirmektir (YÖK,2007). Bilgi ve İletişim Teknolojileri öğretmenleri öğrencilerine bilgi ve iletişim teknolojileri (BİT) hakkında genel bilgi sunulması, BİT araçlarının kullanımı, bilgiye erişme, analiz etme ve sonuçlarını kullanma gibi becerilerin kazandırılmasının yanında çalıştıkları kurumlarda yeni teknolojilerin geliştirilmesi, uygulanması, değerlendirilmesi, yaygınlaştırılmasından sorumludurlar. Bu kapsamda bir teknoloji koordinatörü gibi çalışarak diğer öğretmenlere de yeni teknolojiler ve kullanımı hakkında seminer ve kısa süreli kurslar vermektedirler (Orhan ve Akkoyunlu, 2003).Bu proje kapsamında son yıllarda yaygın olarak kullanılan dijital öykülerin öğretmen eğitiminde kullanılması planlanmaktadır. Bu süreçte öğretmen adayların dijital öyküler, nasıl hazırlanacağı, nasıl kullanılacağı, nasıl değerlendirileceği konularında uygulamalı eğitim verilecek ve değerlendirilmesi yapılacaktır. BÖTE’den mezun olduktan sonra öğretmen olacak öğrencilerimizin bu konuda yeterli donanıma sahip olmaları ve edindikleri bilgileri diğer öğretmenler ile paylaşmaları hedeflenmektedir.
Citation Formats
İ. S. Yıldırım and Ö. F. İslim, “Öğretmen Eğitimi Kapsamında Dijital Öykülerin Tasarlanması, Geliştirilmesi ve Kullanılması: Bir Biçimlendirici Değerlendirme Araştırması,” 2015. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59737.