II. Meşrutiyeti Yeniden Düşünmek

2010-01-01

Suggestions

Behind Domestic Life, A Postwar Middle-Class Home: The Miller House in Gainesville, FL
Sönmez, Filiz (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2014-6-1)
Çalışma, II. Dünya Savaşı’ndan sonra barınma kültüründe yaşanan değişimin, kentsel ölçekte gerçekleşen değişimden, sosyo-kültürel alanda yaşanan yeniliklerden, teknolojik gelişmelerden ve tüm bunlara bağlı olarak evdeki gündelik yaşam pratiklerinden bağımsız okunmasının mümkün olamayacağı ön görüsüyle kurgulanmıştır. Bu kapsamda, çalışmada ev ve içindeki yaşam arasındaki o güçlü bağ vurgulanarak yazıla gelen “konut modernleşmesine” farklı bir bakış açısı ile konutların salt dış biçimlenmesine ilişkin tekton...
Political economy of development banking after world war II: analysis of the Industrial Development Bank of Turkey during the 1950-53 period
Manzak, Gülçin; Şenses, Fikret; Department of Economics (2009)
Institutions are crucial in reflecting the economic and political conditions of their time. This thesis analyses the features of establishment process of the Industrial Development Bank of Turkey (TSKB) in close relation with the World Bank and the activities of the TSKB in its first four years between 1950 and 1953. The arguments of Development economics and the dependency theory are utilized in the discussion. The main objective of the study is to bring out the link between the establishment of a privatel...
The British threat to the Ottoman presence in the persian gulf during the era of Abdülhamid II and the responses towards it
Bilal Emre, Biral; Boyar, Ebru; Department of International Relations (2009)
This thesis analyzes how the Ottomans attempted to survive under the intensified British threat in the Persian Gulf during the period of Abdülhamid II (1876-1909). British statesmen at that time and Western sources inspired by these political elites have argued that there was no British menace that aimed to undermine the Ottoman presence in the Persian Gulf but that the Ottomans could not rule and hold the region. This thesis argues the contrary, that there was a formidable British threatening policy toward...
III. Kentsel Morfoloji̇ Sempozyumu Bildiriler Kitabı: 'Kent Morfolojileri: Kentsel Form Araştırmalarında Çok Boyutlu Yaklaşımlar’
Bilsel, Fatma Cânâ; Çalışkan, Olgu (ODTÜ Basım İşliği, 2021-11-01)
‘KENT MORFOLOJİLERİ’Kentsel Form Araştırmalarında Çok Boyutlu YaklaşımlarKentsel biçimlenmeye ilişkin araştırmalar yirminci yüzyıl dönümünden başlayarak coğrafya, sanat tarihi, kent planlama ve mimarlık disiplinleri içerisinde gelişmeye başlamış, yüzyılın ikinci yarısında ise Büyük Britanya’da coğrafya disiplini altında, kıta Avrupası’nda çoğunlukla mimarlık disiplini altında gelişen kentsel morfoloji araştırmaları bu disiplinlerin kuramsal ve yöntemsel çerçeveleri içerisinde gelişimini sürdürmüştür.İkinci ...
İkinci Meşrutiyet Döneminde Ulusal Mimari Üzerindeki Batı Etkileri (1908-1918)
Yıldırım, Yavuz (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 1976)
Nationalism as an ideal is known to be the result of social and political developments within the European community, during the course of the 19th century. This ideal, which caused the heart-lifting events of the past century in the western world, was also responsible, in a certain way, for the gradual disintegration and the final collapse of the Ottoman Empire. The Greek war of independence and the establishment of the modern Greek State in 1830, set the example for a series of similar revolutions, mainly...
Citation Formats
F. Ergut, II. Meşrutiyeti Yeniden Düşünmek. 2010.