Avrupa Ülkeleri Arasındaki İnşaat Maliyetlerinin Kıyaslanmasına Yönelik Bir Kümeleme Analizi

2012-09-16
Dünyanın küreselleşmesiyle birlikte, inşaat sektöründe faaliyet gösteren firmaların uluslararası pazarlardaki portföylerinde de, iş yükü ve ülke çeşitliliği bazında bir artış gözlenmekte ve yüklenici firmalar iş yaptıkları ülkelere bağlı olarak çok değişken maliyet oluşumları ile karşılaşmaktadırlar. 1985 yılından bu yana, Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) tarafından, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütüne (OECD) bağlı ülkelerde, satın alma gücü paritesinin belirlenmesi amacıyla, farklı inşaat projeleri kullanılarak fiyatlandırma çalışması yapılmakta ve elde edinilen verilerin ışığında; her ülke için inşaat maliyetleri belirlenerek, çalışmaya katılan ülkeler çeşitli maliyet kümeleri altında değerlendirilmektedir. Ancak, bu kapsamda yapılan kümeleme çalışmaları esnasında; ilgili ülkenin sadece inşaat maliyeti gibi tek bir değişkeninin göz önünde bulundurulması, yapılan kümeleme çalışmalarının yanıltıcı sonuçlara ulaşması riskini de gündeme getirmektedir. Bu nedenle, gerçekleştirilen bu araştırma kapsamında; inşaat projelerinin maliyetini etkileyebilecek on adet faktör belirlenmiş. Bu faktörlerle ilgili istatistiki verilere Avrupa İstatistik Ofisi, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve Dünya Bankası gibi değişik kaynaklardan erişilmiş ve sonucunda Avrupa kıtasında yer alan otuz yedi ülkenin kümeleme analizi yapılarak, beş kümeden oluşan bir yapı elde edinilmiştir. Bu sınıflandırma yapısı kullanarak; inşaat firmalarının hangi ülkelerde benzer sorunlarla karşılaşabileceği, aykırı fiyatların oluşması durumunda kıyaslama yapılabilecek ülke maliyetlerinin belirlenmesi ve hangi ülkelerde hangi stratejilerin daha başarılı olabileceği konusunda fikir sahibi olmaları amaçlanmıştır.
Citation Formats
C. Budayan, İ. Dikmen Toker, and M. T. Birgönül, “Avrupa Ülkeleri Arasındaki İnşaat Maliyetlerinin Kıyaslanmasına Yönelik Bir Kümeleme Analizi,” presented at the 2. Proje ve Yapım Yönetimi Kongresi (13 - 16 Eylül 2012), İzmir, Türkiye, 2012, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/72275.