Avrupa Ülkeleri Arasındaki İnşaat Maliyetlerinin Kıyaslanmasına Yönelik Bir Kümeleme Analizi

2012-09-16
Dünyanın küreselleşmesiyle birlikte, inşaat sektöründe faaliyet gösteren firmaların uluslararası pazarlardaki portföylerinde de, iş yükü ve ülke çeşitliliği bazında bir artış gözlenmekte ve yüklenici firmalar iş yaptıkları ülkelere bağlı olarak çok değişken maliyet oluşumları ile karşılaşmaktadırlar. 1985 yılından bu yana, Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) tarafından, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütüne (OECD) bağlı ülkelerde, satın alma gücü paritesinin belirlenmesi amacıyla, farklı inşaat projeleri kullanılarak fiyatlandırma çalışması yapılmakta ve elde edinilen verilerin ışığında; her ülke için inşaat maliyetleri belirlenerek, çalışmaya katılan ülkeler çeşitli maliyet kümeleri altında değerlendirilmektedir. Ancak, bu kapsamda yapılan kümeleme çalışmaları esnasında; ilgili ülkenin sadece inşaat maliyeti gibi tek bir değişkeninin göz önünde bulundurulması, yapılan kümeleme çalışmalarının yanıltıcı sonuçlara ulaşması riskini de gündeme getirmektedir. Bu nedenle, gerçekleştirilen bu araştırma kapsamında; inşaat projelerinin maliyetini etkileyebilecek on adet faktör belirlenmiş. Bu faktörlerle ilgili istatistiki verilere Avrupa İstatistik Ofisi, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve Dünya Bankası gibi değişik kaynaklardan erişilmiş ve sonucunda Avrupa kıtasında yer alan otuz yedi ülkenin kümeleme analizi yapılarak, beş kümeden oluşan bir yapı elde edinilmiştir. Bu sınıflandırma yapısı kullanarak; inşaat firmalarının hangi ülkelerde benzer sorunlarla karşılaşabileceği, aykırı fiyatların oluşması durumunda kıyaslama yapılabilecek ülke maliyetlerinin belirlenmesi ve hangi ülkelerde hangi stratejilerin daha başarılı olabileceği konusunda fikir sahibi olmaları amaçlanmıştır.
2. Proje ve Yapım Yönetimi Kongresi (13 - 16 Eylül 2012)

Suggestions

Prefabrike betonarme yapı birleşimlerinin deprem davranışı
Ersoy, Uğur; Tankut, Tuğrul; Özcebe, Güney(1995)
Bu çalışmanın amacı, ülkemizde kullanılmakta olan, moment transfer edebilen prefabrike kiriş-kolon bileşimlerinin deprem dayanımını saptamak, gerekirse bağlantı detaylarını geliştirerek depreme dayanıklı prefabrike sistemlerin oluşumuna katkıda bulunmaktı. Bu tür birleşimlerin deprem dayanımını saptamanın tek yolu, sözkonusu birleşimlerin depremi benzeştiren yükler altında laboratuvarda denenmesidir. ODTÜ İnşaat Müh. BIm., Yapı Mekaniği Laboratuvannda geliştirilen bir deney düzeneği ile ülkemizde yaygın ola...
Nörofelsefe Neden Halen Uçta Bir Görüş Olarak Niteleniyor?
Tümkaya, Serdal (2017-01-01)
Nörofelsefe felsefe dünyasında halen çok uçta bir görüş olarak değerlendirilmekte ve ezici bir çoğunluk tarafından ya ilkesel olarak veya beyne ilişkin bazı olgular gerekçe gösterilerek sert şekilde reddedilmektedir. İlkesel itirazlar genelde felsefi problemlerin ve çözümlerin doğasına ilişkin kategorik itirazlardır. İkinci tipte iddialarsa daha çok sinir sisteminin aşırı karmaşık yapısı, nörofelsefi hipotezin doğru çıkması ihtimalinin doğal bir sonucunun felsefenin tarihten silinmesi olduğu veya nörofelsef...
Soda Sanayii Atık Çamuruyla Düşük Enerjili Çimento Üretilmesi
Mahyar, Mahdi; Tokyay, Mustafa; Uçal, Ozan Gültekin; Yaman, İsmail Özgür(2016)
Bu araştırma projesinde soda atık çamurunun (1) portland çimentosunda katkı, (2) portland çimentosu klinkeri üretiminde ham madde bileşeni olarak kullanılma olanağı ve (3) soda atık çamuru kullanılarak alinit çimentosu sentezi ve alinit çimentosunun özelliklerinin optimizasyonu üzerine çalışılmıştır. İlk iki bölümde soda atık çamurunun, içerdiği yüksek miktarda klor nedeniyle, çok az miktarlarda kullanılabileceği anlaşılmıştır. Bu miktarlarda kullanıldığında, gerek çimento gerekse klinker özelliklerinde...
Currency and asset substitution in Turkey
Taşdemir, Özlem; Özmen, Erdal; Department of Economics (2003)
This study investigates the determinants and effects of currency and asset substitution in Turkey using quarterly data from 1987:1 to 2002:4. The empirical results from the application of Johansen procedure to a four-variable system containing currency-asset substitution proxy (M2Y/M2)), real income, real exchange rate, and ratchet effect proxy (past peak values of the depreciation of the real exchange rate) suggest the presence of a single cointegration vector among the variables. The results further sugge...
TİROL TİPİ SU ALMA YAPILARINDA İLETİM HATTINA EN AZ KATI MADDE YÖNLENDİRECEK DÜZENLEMELERİN ARAŞTIRILMASI
Göğüş, Mustafa; Göğüş, Mustafa; Köken, Mete(2017)
Nehirler tarafından taşınan ve Tirol tipi savakların ızgara aralıklarından geçmeye çalışan katımaddeler sadece ızgara aralıklarını tıkayarak sisteme istenilenden daha az su alınmasınaneden olmayıp, aynı zamanda çökeltim havuzlarını da çok kısa sürede doldurarak sisteminuzunca bir süre devre dışı kalmasına sebep olmaktadırlar.Bu çalışmanın amacı iki başlık altında ifade edilebilir: Birincisi, ana kanal içerisinden geçendebinin ve ızgara çubuk ara mesafelerinin fonksiyonu olarak su alma kapasitesi en yüksekol...
Citation Formats
C. Budayan, İ. Dikmen Toker, and M. T. Birgönül, “Avrupa Ülkeleri Arasındaki İnşaat Maliyetlerinin Kıyaslanmasına Yönelik Bir Kümeleme Analizi,” presented at the 2. Proje ve Yapım Yönetimi Kongresi (13 - 16 Eylül 2012), İzmir, Türkiye, 2012, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/72275.