Türkçe İlgi İçtümcelerini İliştirmede Belirsizlik Çevrimiçi ve Çevrimdışı Veriler

2010-01-01
Kırkıcı, Bilal
Dağdeviren Kırmızı, Gülin
Demir, Orhan
Karakaya, Elçin
Alpaydın, Nurcan
Citation Formats
B. Kırkıcı, G. Dağdeviren Kırmızı, O. Demir, E. Karakaya, and N. Alpaydın, “Türkçe İlgi İçtümcelerini İliştirmede Belirsizlik Çevrimiçi ve Çevrimdışı Veriler,” 2010, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/88163.