Türkiye’nin osmotik enerji potansiyeli

2018-11-30
Özyurt Tarakcıoğlu, Gülizar
Korkmaz, Ahmet Berkan
Osmotik enerji, tuzluluk değişim farkına bağlı olarak yarı geçirgen zar arasındaki su moleküllerinin fiziksel hareketi sonucu elde edilen yenilenebilir bir enerji kaynağıdır. Osmotik enerji üretimi ise farklı iki konsantrasyona sahip su kaynaklarının özel yarı geçirgen membranlar ile ayrılarak, yoğun çözeltide artan su miktarının sahip olduğu potansiyel enerjinin türbinler aracılığıyla kinetik enerjiye dönüştürülmesiyle meydana gelmektedir. Yenilenebilir bir enerji olan osmotik enerjiye en uygun doğal alanlar deniz suyu ile akarsuyunun birleştiği yerler olan nehir ağızları ve kıyı deltalardır. Ülkemizi çevreleyen farklı tuzluluk oranlarına sahip denizlere, birçok akarsudan tatlı su deşarj olmakta ve bu durum Türkiye için yeni bir enerji potansiyeli olasılığını ortaya koymaktadır. Bu çalışma, Türkiye sınırları içerisinde denize dökülen büyük nehirlerin (8 nehir) osmotik enerji potansiyelini değerlendirmektedir. Nehir ve deniz tuzluluk oranları, nehir debisi, nehir ve deniz su sıcaklığı gibi osmotik güç üretimi için önemli fiziksel parametrelerin yıllık olarak değişimi analiz edilmiş ve Türkiye için basınç gecikmeli osmoz tesislerinin potansiyel kapasiteleri 1000 MW olarak bulunmuştur. Ayrıca osmotik enerjinin Karadeniz, Ege ve Akdeniz kıyıları için uygulanabilirliği, veri ve teknolojik ihtiyaçlar açısından da tartışılacaktır.
III. Ulusal Deniz Bilimleri Konferansı, 9-12 Mayıs 2018

Suggestions

The Potential of osmotic power for Turkey
Korkmaz, Ahmet Berkan; Özyurt Tarakcıoğlu, Gülizar; Tiğrek, Şahnaz; Department of Civil Engineering (2017)
Osmotic energy is a renewable source of energy which is obtained from the physical movement of water molecules between semipermeable membrane due to salinity gradient difference. Pressure retarded osmosis (PRO) is a system which is derived from salinity gradient and uses that osmotic pressure forces to produce energy by the help of turbines at locations such as river mouths where river and sea provides the required salinity gradient. It is a rather new technology which is still in research and development s...
Experimental investigation of carbon dioxide injection effects on methane-propane-carbon dioxide mixture hydrates
Abbasov, Abbas; Merey, Sukru; Parlaktuna, Mahmut (2016-08-01)
In this research, first, hydrate with high saturation in porous media (sand sediments) was formed in fully filled high pressure cell by using a mixture of the following gases at 4 degrees C: methane (CH4), propane (C3H8) and carbon dioxide (CO2). The feed mole percent of the gases used was selected as follows: CH4 (95%), C3H8 (3%), CO2 (2%). This selection was made in order to form natural gas hydrate of thermogenic origin (sII type hydrate). Thereafter, CO2 injection into the high saturation hydrate media ...
Adsorption properties of a natural zeolite-water pair for use in adsorption cooling cycles
Solmus, Ismail; Yamali, Cemil; KAFTANOĞLU, BİLGİN; Baker, Derek Keıth; Caglar, Ahmet (2010-06-01)
The equilibrium adsorption capacity of water on a natural zeolite has been experimentally determined at different zeolite temperatures and water vapor pressures for use in an adsorption cooling system. The Dubinin-Astakhov adsorption equilibrium model is fitted to experimental data with an acceptable error limit. Separate correlations are obtained for adsorption and desorption processes as well as a single correlation to model both processes. The isosteric heat of adsorption of water on zeolite has been cal...
Comparison of crystal Si solar cells fabricated on p-type and n-type float zone silicon wafers
Bilgen, Makbule; Turan, Raşit; Department of Physics (2013)
Solar cells are traditionally fabricated on p-type Si substrates due to the high electron diffusion length in p-type substrate. However, high quality float zone silicon wafers provide higher carrier life time for holes in the n-type substrates, making it possible to fabricate high efficiency solar cells in this type of substrate. Superior properties of n-type substrates have created a tendency towards fabrication of n-type solar cells in photovoltaic market technology considerably. It is even forecasted tha...
Tunable near-field radiative transfer by III-V group compound semiconductors
Elcioglu, Elif Begum; Didari, Azadeh; Okutucu Özyurt, Hanife Tuba; MENGÜÇ, MUSTAFA PINAR (IOP Publishing, 2019-03-06)
Near-field radiative transfer (NFRT) refers to the energy transfer mechanism which takes place between media separated by distances comparable to or much smaller than the dominant wavelength of emission. NFRT is due to the contribution of evanescent waves and coherent nature of the energy transfer within nano-gaps, and can exceed Planck's blackbody limit. As researchers further investigate this phenomenon and start fabrication of custom-made platforms, advances in utilization of NFRT in energy harvesting ap...
Citation Formats
G. Özyurt Tarakcıoğlu and A. B. Korkmaz, “Türkiye’nin osmotik enerji potansiyeli,” İzmir, Türkiye, 2018, p. 205, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/88327.