Türkiye’nin osmotik enerji potansiyeli

2018-11-30
Özyurt Tarakcıoğlu, Gülizar
Tiğrek, Şahnaz
Korkmaz, Ahmet Berkan
Osmotik enerji, tuzluluk değişim farkına bağlı olarak yarı geçirgen zar arasındaki su moleküllerinin fiziksel hareketi sonucu elde edilen yenilenebilir bir enerji kaynağıdır. Osmotik enerji üretimi ise farklı iki konsantrasyona sahip su kaynaklarının özel yarı geçirgen membranlar ile ayrılarak, yoğun çözeltide artan su miktarının sahip olduğu potansiyel enerjinin türbinler aracılığıyla kinetik enerjiye dönüştürülmesiyle meydana gelmektedir. Yenilenebilir bir enerji olan osmotik enerjiye en uygun doğal alanlar deniz suyu ile akarsuyunun birleştiği yerler olan nehir ağızları ve kıyı deltalardır. Ülkemizi çevreleyen farklı tuzluluk oranlarına sahip denizlere, birçok akarsudan tatlı su deşarj olmakta ve bu durum Türkiye için yeni bir enerji potansiyeli olasılığını ortaya koymaktadır. Bu çalışma, Türkiye sınırları içerisinde denize dökülen büyük nehirlerin (8 nehir) osmotik enerji potansiyelini değerlendirmektedir. Nehir ve deniz tuzluluk oranları, nehir debisi, nehir ve deniz su sıcaklığı gibi osmotik güç üretimi için önemli fiziksel parametrelerin yıllık olarak değişimi analiz edilmiş ve Türkiye için basınç gecikmeli osmoz tesislerinin potansiyel kapasiteleri 1000 MW olarak bulunmuştur. Ayrıca osmotik enerjinin Karadeniz, Ege ve Akdeniz kıyıları için uygulanabilirliği, veri ve teknolojik ihtiyaçlar açısından da tartışılacaktır.
Citation Formats
G. Özyurt Tarakcıoğlu, Ş. Tiğrek, and A. B. Korkmaz, “Türkiye’nin osmotik enerji potansiyeli,” İzmir, Türkiye, 2018, p. 205, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/88327.