Yeşillerin Teorik Çıkmazları ve Ekolojik Krizden Çıkış Sorunu

1991-10-01

Suggestions

Yeşil Deniz Kaplumbağası, İribaşlı Deniz Kaplumbağası ve Nil Nehir Kaplumbağasının Kuzey-Doğu Akdeniz Popülasyonlarının R35 Intron gen bölgesi kullanılarak incelenmesi
Özkan, Korhan; Karahan, Arzu; Zenginer Yılmaz, Arife; Karahan, Arzu; Kıdeyş, Ahmet Erkan(2018-12-31)
Yeşil Deniz Kaplumbağası, İribaşlı Deniz Kaplumbağası ve Nil Nehir Kaplumbağası doğu Akdenizde üreyen ve nesilleri tehlike altında olan canlılardır. Bu nedenle bu canlıların evrimsel geçmişleri ve popülasyon yapılarının anlaşılması çok önemlidir. Bu türler ile ilgili daha önce yapılmış genetik çalışmalar bu türlerin Akdeniz popülasyonlarının küresel popülasyonlarından farklılaşmış olduğunu işaret etmektedir. Ancak bu çalışmaların çoğu sınırlı sayıda gen bölgesi kullanılarak y...
Yeşil deniz kaplumbağasi ve iribaş deniz kaplumbağasinin kuzeydoğu Akdeniz populasyonlarinin genetik analizi.
Özkan, Korhan; Oğul, Fatıma Nur; Karahan, Arzu; BETON SNAPE, DAMLA; CANBOLAT, ALİ FUAT; Kıdeyş, Ahmet Erkan; SÖNMEZ, BEKTAŞ (2016-05-31)
The Use of Incentives in Fostering Green Buildings
Gündeş, Selin ; Yıldırım, Şiar Umut (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2015-12-15)
Çalışmada dünyada yaygın olarak kullanılan yeşil bina teşvik sistemlerinin uygulanabilirliği, Türkiye örneği üzerinde değerlendirilmiştir. Yerel yönetimlerle yapılan görüşmeler sonucunda teşvik sistemlerinin etkin bir şekilde uygulanabilmesi için gerekli olan şartlar, karşılaşılabilecek zorluklar ve fırsatlar belirlenmiş ve değerlendirilmiştir. Sonuçlar, Türkiye örneğinde düşük maliyetli veya maliyete gereksinim duyulmayan grupta en elverişli teşviklerin pazarlama yardımı ve hızlandırılmış inceleme/izin old...
Yeşil Mutabakat: Tarihçe ve akademik araştırmaların incelenmesi
Aydınoğlu, Arsev Umur; Özdemir, Bahar Esen (2022-12-01)
Aralık 2019'da Avrupa Komisyonu tarafından yayınlanan Avrupa Yeşil Mutabakatı, 2050 yılı itibariyle Avrupa’yı net sıfır karbon salımı bölgesi haline getirmeyi hedeflemektedir. Türkiye'nin de dahil olduğu Mutabakat, yalnızca bir iklim eylem planı değil; temiz ve güvenli enerji temini, döngüsel ekonomi, akıllı şehirler, yeşil finansman, karbon vergisi ve yeni işler yaratmak gibi konuları içeren kapsamlı bir ekonomi planıdır. Mutabakat’a uyum sürecinde akademik çalışmaların önemli girdi sağlaması...
Evaluation of molasses and vinasse performance for lipid production from green microalgae
Engin, Işkın; Öktem, Hüseyin Avni; Çekmecelioğlu, Deniz; Department of Biotechnology (2017)
Microalgae are considered a valuable source of energy that could be an alternative to fossil fuels. Due to their high photosynthetic efficiency and high biomass production, microalgae have drawn attention for biodiesel production. However, cost of carbon source is a major challenge in biodiesel production from microalgae. For this reason, alternative carbon sources are being considered. In this study, heterotrophic growth conditions for improvement of biomass production from thermo-resistant Micractinium sp...
Citation Formats
H. Ç. Keskinok, “Yeşillerin Teorik Çıkmazları ve Ekolojik Krizden Çıkış Sorunu,” Teori, pp. 67–76, 1991, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/88402.