Trafik İşaretleri ve Trafik Levhalari İle Etkili İletişim

2020-11-13
Dünyada ve ülkemizde insan popülasyonunun artması ile doğru orantılı olarak kullanılan motorlu araç sayısı da artmakta ve bu artıda yeni yolların, yeni güzergahların ve sürücüleri yönlendirmek ve bilgilendirmek amacı ile hazırlanıp yol güzergahlarına konulan yeni trafik ve bilgilendirme levhalarına kullanım alanlarını genişletmektedir. Ancak yol güzergahlarına yerleştirilen yeni trafik ve bilgilendirme levhalarının fizibilite çalışmasının dikkatli bir biçimde yapılması ve tabelalar ile sürücüler ve yolcular arasındaki iletişimin kesintiye uğratılmaması gerektiği düşünülmektedir. İletişim, iletilen bilginin hem gönderici hem de alıcı tarafından anlaşıldığı ortamda bilginin bir göndericiden alıcıya aktarılma sürecidir (Telman ve Ünsal, 2005:19). “birbirlerine ortamlarındaki nesneler, olaylar, olgular ile ilgili değişimleri haber veren, bunlara ilişkin bilgilerini birbirlerine aktaran, aynı olgular, nesneler, sorunlar karşısında benzer yaşam deneyimlerinden kaynaklanan, benzer duygular taşıyıp bunları birbirilerine ifade eden insanların oluşturduğu topluluk ya da toplum yaşamı içinde gerçekleştirilen tutum, yargı, düşünce, duygu bildirişimleridir” şeklinde tanımlamıştır (Bıçakçı, 2000:22). Trafik Levhası;: Sabit veya taşınabilir bir mesnet üzerine yerleştirilmiş ve üzerindeki sembol, renk ve yazı ile özel bir talimatın aktarılmasını sağlayan trafik tertibatıdır. https://www.trafikkurallari.net/isaret_levhasi_nedir.php Gerek “İletişim” gerekse “Trafik Levhası” kavramları incelendiğinde tarafik levhaları ile de iletişimin gerçekleştiği kesindir. Ancak bu iletişimin ne derece sağlıklı olduğu tartışılmaktadır. Kentlerin büyümesi, yolların genişlemesi, nüfusun artması gibi birçok faktör göz önüne alındığında motorlu araç sayısının da gün geçtikçe arttığı bilinen bir gerçektir. 2019 yılının ilk 10 aylık döneminde otomobil ve hafif ticari araç satış sayısı 268.624 olarak kayıtlara geçmiştir (Otomobil Distribitörleri Derneği Basın Açıklaması 04.112019). Artan araç ve nüfus oranına yönelikte yeni yollar yapılmakta ve yapılan yollara sürücü ve yolcuları bilinçlendirmek ve yönlendirmek amacı ile trafik işaretleri ve trafik levhaları konulmaktadır. Gerek hız sınırlandırmak, gerekse keskin bir virajı haber vermekle görevli bu levhaların, okuyucuları üzerinde önemli bir etkisi olması hem trafik kazalarının önlenmesinde hem de sağlıklı bir yolculuğun gerçekleşmesinde önemli bir yere sahip olduğu düşünülmektedir. Ancak yapılan çeşitli ampirik çalışmalarda trafik işaret ve levhalarının bilgi vermekten öte çeşitli çevre koşullarına, doğal bitki örtüsüne veya gelişen kentleşmeye yenik düştüğü anlaşılmaktadır. Levhaların önünde yetişen ve zamanında budanamayan ağaçlar, zamanla yükselen asfaltların kot farkına yenik düşen trafik işaretleri levhalar ile sürücü ve yolcular arasındaki iletişim sürecini karartmakta ve olumlu geribildirimi ortadan kaldırmaktadır. Buda hem maddi hem de manevi olarak olumsuz sonuçlar doğurabilmektedir. Günümüz insanoğlunun birçoğunun neredeyse içinde yaşadığı trafik, insan hayatını büyük bir risk altına sokabilmekte ve birçok hayatın sönmesine neden olduğu gibi olumsu etkilerini an ve an sürdürmektedir. Trafik probleminin mutlak surette minimum düzeye indirilmesi gerekmektedir. Bunun sağlanması için her türlü tedbir alınmasına da net şekilde ihtiyaç bulunmaktadır. Yollara yerleştirilen trafik levhalarının etrafındaki ağaç, sarmaşık vb. mutlak suretle kontrol edilmeli ve gerekli budama, hatta gerekli ise yer değiştirme işlemleri mutlaka yapılmalıdır. Levhaların olumsuz hava koşulları sonucu kirlenmiş olup olmadığı sorun teşkil etmemesi için düzenli olarak kontrol edilmelidir. Sürücülerin ve yolcuların gerekli bilgilendirmeleri açık şekilde anlaması için okunaklı, aydınlatılmış ve anlaşılır levhaların olması gerektiği düşünülmektedir.
Citation Formats
N. K. Erden, “Trafik İşaretleri ve Trafik Levhalari İle Etkili İletişim,” presented at the 3.Uluslararası İnsan Çalışmaları Kongresi, Milli Kütüphane / Ankara, 2020, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: http://ichus.org/wp-content/uploads/2021/01/%C3%96zet-Kitab%C4%B1-12.pdf.