Trafik İşaretleri ve Trafik Levhalari İle Etkili İletişim

2020-11-13
Dünyada ve ülkemizde insan popülasyonunun artması ile doğru orantılı olarak kullanılan motorlu araç sayısı da artmakta ve bu artıda yeni yolların, yeni güzergahların ve sürücüleri yönlendirmek ve bilgilendirmek amacı ile hazırlanıp yol güzergahlarına konulan yeni trafik ve bilgilendirme levhalarına kullanım alanlarını genişletmektedir. Ancak yol güzergahlarına yerleştirilen yeni trafik ve bilgilendirme levhalarının fizibilite çalışmasının dikkatli bir biçimde yapılması ve tabelalar ile sürücüler ve yolcular arasındaki iletişimin kesintiye uğratılmaması gerektiği düşünülmektedir. İletişim, iletilen bilginin hem gönderici hem de alıcı tarafından anlaşıldığı ortamda bilginin bir göndericiden alıcıya aktarılma sürecidir (Telman ve Ünsal, 2005:19). “birbirlerine ortamlarındaki nesneler, olaylar, olgular ile ilgili değişimleri haber veren, bunlara ilişkin bilgilerini birbirlerine aktaran, aynı olgular, nesneler, sorunlar karşısında benzer yaşam deneyimlerinden kaynaklanan, benzer duygular taşıyıp bunları birbirilerine ifade eden insanların oluşturduğu topluluk ya da toplum yaşamı içinde gerçekleştirilen tutum, yargı, düşünce, duygu bildirişimleridir” şeklinde tanımlamıştır (Bıçakçı, 2000:22). Trafik Levhası;: Sabit veya taşınabilir bir mesnet üzerine yerleştirilmiş ve üzerindeki sembol, renk ve yazı ile özel bir talimatın aktarılmasını sağlayan trafik tertibatıdır. https://www.trafikkurallari.net/isaret_levhasi_nedir.php Gerek “İletişim” gerekse “Trafik Levhası” kavramları incelendiğinde tarafik levhaları ile de iletişimin gerçekleştiği kesindir. Ancak bu iletişimin ne derece sağlıklı olduğu tartışılmaktadır. Kentlerin büyümesi, yolların genişlemesi, nüfusun artması gibi birçok faktör göz önüne alındığında motorlu araç sayısının da gün geçtikçe arttığı bilinen bir gerçektir. 2019 yılının ilk 10 aylık döneminde otomobil ve hafif ticari araç satış sayısı 268.624 olarak kayıtlara geçmiştir (Otomobil Distribitörleri Derneği Basın Açıklaması 04.112019). Artan araç ve nüfus oranına yönelikte yeni yollar yapılmakta ve yapılan yollara sürücü ve yolcuları bilinçlendirmek ve yönlendirmek amacı ile trafik işaretleri ve trafik levhaları konulmaktadır. Gerek hız sınırlandırmak, gerekse keskin bir virajı haber vermekle görevli bu levhaların, okuyucuları üzerinde önemli bir etkisi olması hem trafik kazalarının önlenmesinde hem de sağlıklı bir yolculuğun gerçekleşmesinde önemli bir yere sahip olduğu düşünülmektedir. Ancak yapılan çeşitli ampirik çalışmalarda trafik işaret ve levhalarının bilgi vermekten öte çeşitli çevre koşullarına, doğal bitki örtüsüne veya gelişen kentleşmeye yenik düştüğü anlaşılmaktadır. Levhaların önünde yetişen ve zamanında budanamayan ağaçlar, zamanla yükselen asfaltların kot farkına yenik düşen trafik işaretleri levhalar ile sürücü ve yolcular arasındaki iletişim sürecini karartmakta ve olumlu geribildirimi ortadan kaldırmaktadır. Buda hem maddi hem de manevi olarak olumsuz sonuçlar doğurabilmektedir. Günümüz insanoğlunun birçoğunun neredeyse içinde yaşadığı trafik, insan hayatını büyük bir risk altına sokabilmekte ve birçok hayatın sönmesine neden olduğu gibi olumsu etkilerini an ve an sürdürmektedir. Trafik probleminin mutlak surette minimum düzeye indirilmesi gerekmektedir. Bunun sağlanması için her türlü tedbir alınmasına da net şekilde ihtiyaç bulunmaktadır. Yollara yerleştirilen trafik levhalarının etrafındaki ağaç, sarmaşık vb. mutlak suretle kontrol edilmeli ve gerekli budama, hatta gerekli ise yer değiştirme işlemleri mutlaka yapılmalıdır. Levhaların olumsuz hava koşulları sonucu kirlenmiş olup olmadığı sorun teşkil etmemesi için düzenli olarak kontrol edilmelidir. Sürücülerin ve yolcuların gerekli bilgilendirmeleri açık şekilde anlaması için okunaklı, aydınlatılmış ve anlaşılır levhaların olması gerektiği düşünülmektedir.
3.Uluslararası İnsan Çalışmaları Kongresi

Suggestions

Developing multi-objective linear programming approaches for traffic signal optimization
Coşkun, Mustafa Murat; Toroslu, İsmail Hakkı; Şener, Cevat; Department of Computer Engineering (2021-7)
In many countries and metropolitan cities, traffic congestion, mainly caused by population growth and the increase in urbanization, has reached a significant level and has become a major problem for residents and decision-makers. Today, although infrastructural strategies such as the construction of underpasses and road widening to alleviate traffic congestion are applied in urban networks, the strategies can also be quite costly and environmentally damaging. Therefore, decision makers allocate large bu...
Smart parking in IoT-enabled cities: A survey
Al-Turjman, Fadi; Malekloo, Arman (2019-08-01)
The rapid growth in population has led to substantial traffic bottlenecks in recent transportation systems. This not only causes significant air pollution, and waste in time and energy, but also signifies the issue of the auto-park scarcity. In the age of Internet of Things (IoT) and smart city ecosystems, smart parking and relevant innovative solutions are necessary towards more sustainable future cities. Smart parking with the help of sensors embedded in cars and city infrastructures can alleviate the dea...
Synthesis of formal control strategies for traffic systems
Bardakçı, Kemal Çağrı; Aydın Göl, Ebru; Department of Computer Engineering (2018)
The problems caused by traffic congestion affect human life adversely. Wasted amount of time, fuel and money as well as adverse effects to environment are examples of these problems which reduce life quality. Studies on traffic management underline importance of traffic network control mechanisms. Different configurations of roads and signalized intersections complicate interactions among vehicles and pedestrians. Hence, traffic control systems, which need to satisfy complex specifications, should be constr...
Investigation into suitability of current ATDs to represent ageing drivers
Acar, B. Serpil; Feng, J.; Esat, V. (2013-02-01)
Ageing car occupants are expected to become a larger part of the driver and passenger population in developed countries in the future. Currently, Anthropomorphic Test Devices (ATDs) are essential tools to assess safety of automobiles; however, they do not fully embody the features of all occupant groups in the world population. This study investigates the features of ageing drivers. The data are collected and analysed with respect to age and gender. Information particularly on driverautomobile interaction i...
Analysis of comprehension of traffic signs: a pilot study in Ankara, Turkey
Kırmızıoğlu, Erkut; Tüydeş Yaman, Hediye; Department of Civil Engineering (2010)
Traffic signs, which are extremely important for traffic safety, aims to regulate traffic by providing information about the characteristics of road and road environment for drivers. The success of traffic signs mainly rely on the easy comprehensibility of its meaning in a short time. Further more, today’s global economies and transportation systems emphasize the need for more universial traffic signs which was the main motivation of two main treaties on traffic signs; Vienna Convetion in 1968 and European ...
Citation Formats
N. K. Erden, “Trafik İşaretleri ve Trafik Levhalari İle Etkili İletişim,” presented at the 3.Uluslararası İnsan Çalışmaları Kongresi, Milli Kütüphane / Ankara, 2020, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: http://ichus.org/wp-content/uploads/2021/01/%C3%96zet-Kitab%C4%B1-12.pdf.