Hide/Show Apps

Other, Conference / Seminar

Browse
Search within this collection:

Filters

Entity Type
Publication (18)

Has File(s)
No (18)

Author
Akçaer, Gonca (2)
Bıyık, Yunus (2)
Erden, Nazif Kutay (2)
ERDEN, NAZİF KUTAY (2)
Soyluk, Asena (2)

Subject
Ahıska Türkleri (1)
Communication (1)
Dağ treni (1)
Deprem (1)
Driver (1)

Date Issued
2007 - 2009 (2)
2010 - 2020 (16)

Recent Submissions

Trafik İşaretleri ve Trafik Levhalari İle Etkili İletişim
Erden, Nazif Kutay (2020-11-13)
Dünyada ve ülkemizde insan popülasyonunun artması ile doğru orantılı olarak kullanılan motorlu araç sayısı da artmakta ve bu artıda yeni yolların, yeni güzergahların ve sürücüleri yönlendirmek ve bilgilendirmek amacı ile ...
Covit-19 Salgınının Sosyal Medya Kullanımına Etkisi
ERDEN, NAZİF KUTAY (2020-07-22)
Covit-19 Salgınının Sosyal Medya Kullanımına Etkisi Özet; Bilindiği üzere 2020 yılının başlarında ortaya çıkan Covit-19 virüsü kısa bir süre içerisinde tüm dünyayı etkisi altına almış ve alışılagelen birçok insan davranışı...
Kalite ve kurumsal sosyal sorumluluk bağlamında yükseköğretim kurumları
Koçak, Rahime Dilek; Erden, Nazif Kutay; Aşcı, Hatice Bahar (null; 2020-02-28)
Belirsizliklerin teknolojik gelişmelerden aldığı destek, daha karmaşık bir dünyada yaşanmasına sebep olmaktadır. Toplumun bir dizi değişim ile karşı karşıya kaldığını görmemek mümkün değildir. Değişimin önemli bir etkeni o...
Action Research: A Tool for Effective Instruction in a Higher Education Course
OKUR, SEDA; BULUT ŞAHİN, BETÜL; ENGİN DEMİR, CENNET (null; 2019-10-12)
Non-Destructive Determination of Surface Residual Stresses in the Carburized SAE 8620 Steel Components
KALELİ, TUĞÇE; GÜR, CEMİL HAKAN (2018-12-26)
Management of the residual stress state has critical importance for fatigue life of the carburized steel components. The conventional methods of residual stress measurement are either destructive or have limited ability fo...
Eşe kendini açma ölçeği: geçerlik ve güvenirlik çalışması
Çağ, Pınar (2018-12-16)
Bu çalışmada evli bireylerde kendini açmayı ölçebilecek geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Ölçeğin yapı geçerliğini sınamak için Açımlayıcı Faktör Analizi, Doğrulayıcı Faktör Analizi ve be...
Psikolojik Sermayenin İş Yaşamı Kalitesine Etkisi: Banka Çalışanlarına Yönelik Bir Araştırma
BIYIK, YUNUS; AYDOĞAN, ENVER (2017-12-20)
Bu çalışmanın amacı psikolojik sermayenin iş yaşamı kalitesi üzerindeki etkisini banka çalışanları örnekleminde ortaya koymaktır. Araştırmaya bir bankanın Ankara İli Yenimahalle İlçesindeki şubelerinde çalışan toplam 187 p...
ETNİK BİR DEMOKRASİDE AZINLIK TANIMI VE AZINLIK HAKLARI:GÜRCİSTAN’DAKİ AHISKA TÜRKLERİTHE DEFINITION OF MINORITY AND MINORITY RIGHTS IN AN ETHNICDEMOCRACY: MESKHETIAN TURKS IN GEORGIA
Gürsoy Erdenay, Hazar Ege (2017-05-13)
Türkçe Öğretmen Adaylarının “Modernizm” Kavramına Ilişkin Metaforları
ERDEN, NAZİF KUTAY (2017-04-30)
Bu çalışma modernizm kavramını ortaya koymak, farklı disiplinlerce modernizmin nasıl algılandığını ifade etmek ve nihayetinde öğretmen adaylarının modernizm ile ilgili metaforlarını tespit etmek amacıyla yapılmıştır. Çalış...
Etik iklimin iş tatmini ve işten ayrılma niyetine etkisinde örgütsel bağlılığın aracı rolü: bir holdingin yöneticilerine yönelik araştırma
Bıyık, Yunus; Şimşek, Tuğçe; Sökmen, Alptekin (null; 2016-07-01)
Etik iklim, çalışan davranışlarına yön verebilecek bir yapıya sahip olması ve gerek olumlu, gerekse de olumsuz çalışan çıktılarıyla anlamlı ilişkisi sebebiyle literatürde birçok araştırmaya konu olmuştur. Yap...
Burgaz Palaia Knidos 2014 Yılı Çalışmaları
Tuna, Numan; Atıcı, Nadire; Sakarya, İlham; Greene, Elızabeth; Justın, Leıdwanger (null; 2016-05-01)
DEPREME DAYANIKLI YAPI TASARIMI EĞİTİMİ ve MİMARLIK
Akçaer, Gonca; Soyluk, Asena (2015-10-16)
Taşıyıcı sistem yapı mühendisliğinde bir yapının yük taşıyan alt sistemini ifade eder. Taşıyıcı sistem birbirleriyle bağlantılı taşıyıcı elemanlar boyunca yükleri aktarır. Mimar ise binaların yapımını planlayan, dizayn ede...
Havalimanlarının Strüktür-Mekan İlişkisi
Akçaer, Gonca; Soyluk, Asena (2015-04-22)
Mekan, içinde hareket edilen, günlük aktivitelere sahne olan, insanı çevresinden yalıtan, sınırlandırılmış ve algılanabilir özel ortamdır. Mekanın bir “iç”i bir de “dış”ı vardır. İç ve dış arasındaki arakesit,mekanın sınır...
Görme engelliler ve erişilebilirlik
Yıldırım Yücel, Cihan (null; 2015-02-15)
Günümüzde kurumların ve kişilerin web sayfalarına sahip olması, kendilerini bu web sayfaları ile tanıtmaları, işlerini web sayfaları üzerinden gerçekleştirmeleri sıkça rastladığımız durumlardır. Hatta bir kurumun vey...
İş Ve Yaşam Tatmini İlişkisi Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilatında Bir Araştırma
Ekmekçioğlu, Emre Burak; Bıyık, Yunus; Aydoğan, Enver (null; 2014-12-01)
Domuztepe de ritüel ve toplum küçük buluntu dağılımının sosyal bağlamı
Erdem, Deniz (null; 2014-02-08)
Bu çalıma kapsamında Kahramanmara ilinde yer alan ve Geç Neolitik Döneme tarihlenenDomuztepe yerleiminin ritüel olarak tanımlanan alanlarından ele geçen küçük buluntularınmekansal dağılımı incelenmitir. Bu kontekstler...
Türkiye'de son yıllarda program geliştirme üzerine bir analiz çalışması : Güçlü ve zayıf yanlar fırsatlar tehditler
Eret, Esra; Gökmenoğlu Karakaya, Tuba (null; 2009-12-25)
Petrological Characteristics and LA-SF-ICP-MS U-Pb ages of S-type Granitoids from Central Turkey
Köksal, Serhat; Möller, Andreas; Frei, Dirk; Göncüoğlu, M. Cemal; Toksoy-Köksal, Fatma (null; 2007-08-19)