Türkçe Öğretmen Adaylarının "Modernizm" Kavramına İlişkin Kullandıkları Metaforlar

2017-1-1
Bu çalışma “modernizm kavramını ortaya koymak, farklı disiplinlerce modernizmin nasıl algılandığını ifade etmek ve nihayetinde öğretmen adaylarının modernizm ile ilgili kullandıkları metaforları tespit etmek amacıyla yapılmıştır. Çalışma, “modernizm” gibi pek çok disiplin içerisinde yer alan kavramın, yeni nesilleri yetiştirecek öğretmen adayları tarafından ne kadar bilindiğini ortaya koyması ve öğretmen adaylarının modernizm ile ilgili neler düşündüklerini belirlemesi bakımından önem taşımaktadır. Çalışmanın araştırma grubunu 2016-2017 eğitim-öğretim yılı güz döneminde Gazi Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği bölümünde öğrenim gören 150 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Verilerin toplanma sürecinde her öğrenciden “Modernizm nedir? sorusuna tek kelimelik yanıtlar vermeleri ve ikinci basamak olarak “Modernizm ... gibidir; çünkü ... ” cümlesi yöneltilmiş ve öğrencilerin boşlukları doldurması istenmiştir. Araştırmada öğretmen adaylarının “modernizm” kavramına ilişkin sahip oldukları metaforlar nelerdir?”, “Öğretmen adaylarının “modernizm” kavramına ilişkin sahip oldukları metaforlar hangi kavramsal kategoriler altında toplanabilir?” sorularına yanıt aranmıştır. Yanıtlar çerçevesinde metaforlar “Çağdaşlıkla ilgili metaforlar” “ Olumsuz duygular uyandıran metaforlar” ve “Sanat ile ilgili metaforlar” olmak üzere üç kategoride toplanmıştır. İkinci basamakta verilen cümle doldurmada ise metaforlar; “Çağa ayak uydurma” “Teknoloji” “Akıllı telefon” “Son model araba” “Gelenek dışı” “Kadın” “Özenti bir insan” olmak üzere yedi kategori halinde sunulmuş ve sonuçlar analiz edilmiştir.
Journal of Turkish Studies

Suggestions

Türkçe Öğretmen Adaylarının “Modernizm” Kavramına Ilişkin Metaforları
Erden, Nazif Kutay (2017-04-30)
Bu çalışma modernizm kavramını ortaya koymak, farklı disiplinlerce modernizmin nasıl algılandığını ifade etmek ve nihayetinde öğretmen adaylarının modernizm ile ilgili metaforlarını tespit etmek amacıyla yapılmıştır. Çalışma, “modernizm” gibi pek çok disiplin içerisinde yer alan kavramın, yeni nesilleri yetiştirecek öğretmen adayları tarafından ne kadar bilindiğini ortaya koyması ve öğretmen adaylarının modernizm ile ilgili neler düşündüklerini belirlemesi bakımından önem taşımaktadır. Çalışmanın araştırma ...
Two dimensions of teacher knowledge: The case of communicative language teaching
Woods, Devon; Aslantürk, Hamide (2011-09-01)
The interconnected conceptual areas of teacher knowledge and teacher beliefs (included by some authors under the rubric of teacher cognition) have been debated in the field of language education intensively for the last two decades, during which time the terminology used in the discussions has been interpreted in a variety of different ways. However, there have been limited attempts to study the way in which teacher knowledge and beliefs develop in specific cases of language teaching methodology: one area o...
A Metasynthesis of Research on Foreign Language Teacher Identity in Turkey: Implications for Teacher Education
Taner, Gülden; Karaman, Abdullah Cendel (2013-12-01)
This study explores main areas of research and identifies patterns that help interpret current tendencies in the literature on aspects related to language teacher education. For this purpose, we report the outcomes of a metasynthesis of 44 studies related to teacher identity. Conceptually, the analysis is guided by how teacher identity is framed. The structured searches in relevant databases led to conducting a particular type of systematic review known as template analysis. As a result, based on the inter...
The Perceived Autonomy of Teachers in Elementary Education
Taneri, Pervin Oya (null; 2011-06-25)
The main aims of the paper are to examine the perceptions of elementary school teachers about teacher autonomy and to discover whether these perceptions differ in relation to variables such as the teachers’ gender and age, teaching practice, branch, and city in which they work. The professional achievements and classroom behaviors of teachers are influenced by their perception of autonomy. The teachers face some constraints posed by school administration, colleagues, and supervisors during their instruction...
The Role of Metacognition in Facilitating Conceptual Change
Yürük, Nejla; Beeth, Michael E; Özdemir, Ömer Faruk (2003-03-31)
This paper describe the intertwined nature of metacognition and conceptual change and proposes a taxonomy that classifies the types of metacognitive knowledge and activities that are likely to influence the change in students' conceptions. The initial conceptual change model is introduced to provide background and context for the theoretical argument, and a summary of the other theoretical approaches is drawn to explain the change in students' conceptions. The definition of metacognition is presented along ...
Citation Formats
N. K. Erden, “Türkçe Öğretmen Adaylarının “Modernizm” Kavramına İlişkin Kullandıkları Metaforlar,” Journal of Turkish Studies, pp. 239–250, 2017, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/88626.