Kaç Tane Metafelsefi Yaklaşım Vardır?

2021-01-01

Suggestions

Güç-yoğun Dar Toleranslı Kaynak Yöntemlerinin Endüstriyel İmalata Adaptasyonuna Yönelik 4 Eksenli Manipulator Tasarımı ve Bütünlenmesi
Gür, Cemil Hakan; Ertürk, Murat Tolga; Tirkeş, Süha; Yurtışık, Koray(2014-12-31)
Büyük kütlelere sahip endüstriyel yapı ve ekipmanların kaynaklı imalatlarında, kaynak işleminden önce bir ön-montaj süreci söz konusudur. Bir araya getirilen alt-bütünler, bu ön-montaj aşamasının ardından kaynak marifetiyle kalıcı olarak bütünlenmektedirler. Parça hazırlama ve ön-montaj süreçleri yalnızca geleneksel ark kaynak yöntemlerinin uygulanabilirliğine fırsat veren ölçüsel kaçıklıklar içermektedir. Bu mertebedeki ölçüsel kaçıklıklar yeni geliştirilmiş yüksek verimli ve ileri kaynak yöntemlerinin end...
Genç Nesil Arasında Yaygınlaşan Bir Bağımlılık: Akıllı Telefon Bağımlılığının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi
GEZGIN, DENIZ MERTKAN; HAMUTOĞLU, NAZİRE BURÇİN; SAMUR, YAVUZ; Yıldırım, İbrahim Soner (2018-07-01)
Bu çalışmanın amacı, üniversite öğrencilerinin akıllı telefon bağımlılığı düzeylerini cinsiyet, mobil oyun oynama ve akademik başarı düzeyi açısından incelenmektir. Çalışmanın katılımcılarını bir devlet üniversitesinde öğrenim gören 301 üniversite öğrencisi oluşturmaktadır. Demirci, Orhan, Demirdaş, Akpınar ve Sert (2014) tarafından dilimize uyarlanan “Akıllı Telefon Bağımlılığı” ölçeği ile veriler toplanmıştır. Verilerin analizinde bağımsız örneklem t-testi ve tek yönlü varyans analizinden (ANOVA) yararlan...
Genç Nesil Arasında Yaygınlaşan Bir Bağımlılık: Akıllı Telefon Bağımlılığının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi
Hamutoğlu, Nazire Burçin; Gezgin, Deniz Mertkan; Samur, Yavuz; Yıldırım, İbrahim Soner (2018-06-01)
ÜÇ BOYUTLU SONLU ELEMANLAR YÖNTEMİ İLE AÇIK DENİZ PLATFORM TEMELLERİNİN KİLLİ ZEMİNE PENETRASYONU
Emren, Volkan; Huvaj Sarıhan, Nejan; Tuncay, Kağan (2016-10-13)
Behavior of geocell reinforced sandy soils under static load
Şimşek, Muharrem Can; Huvaj Sarıhan, Nejan; Department of Civil Engineering (2017)
Geocell, which is mainly used in transportation and geotechnical engineering applications, is a three dimensional cellular geosynthetic product to provide all-around confinement by the interaction of infill soil, cell walls and cell geometry. Geocell prevents the lateral spreading of soil, provides increased stiffness, distributes the loads over a larger area and helps reducing the total and differential settlements, in other words it provides soil reinforcement and stabilization. This study comprises of la...
Citation Formats
S. Tümkaya, “Kaç Tane Metafelsefi Yaklaşım Vardır?,” Dört Öğe, pp. 0–0, 2021, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/89143.