Güç-yoğun Dar Toleranslı Kaynak Yöntemlerinin Endüstriyel İmalata Adaptasyonuna Yönelik 4 Eksenli Manipulator Tasarımı ve Bütünlenmesi

2014-12-31
Büyük kütlelere sahip endüstriyel yapı ve ekipmanların kaynaklı imalatlarında, kaynak işleminden önce bir ön-montaj süreci söz konusudur. Bir araya getirilen alt-bütünler, bu ön-montaj aşamasının ardından kaynak marifetiyle kalıcı olarak bütünlenmektedirler. Parça hazırlama ve ön-montaj süreçleri yalnızca geleneksel ark kaynak yöntemlerinin uygulanabilirliğine fırsat veren ölçüsel kaçıklıklar içermektedir. Bu mertebedeki ölçüsel kaçıklıklar yeni geliştirilmiş yüksek verimli ve ileri kaynak yöntemlerinin endüstriyel imalat ve montaj alanlarında kullanımını sınırlamaktadır. ArGe ekibimiz BAP-08-11-2013-032 kapsamında yürüttüğü çalışmalarla İleri Kaynak Teknolojileri Laboratuvar’ımızda endüstriyel bir robot manüplatöre bütünlenmiş hibrit plazma ark kaynağı ve CCD-Laser görüntüleme sistemleri ile değişen birleştirme kenar geometrisine bağlı olarak kaynak gücü, hızı ve torç hareketini gerçek zamanlı olarak ayarlayabilen bir kaynak sistemini çalışır hale getirmek üzeredir. Bu projede ise dijital iletişim altyapısı olan ve servo-mekanizmalar marifetiyle 6 eksende hareket kabiliyetine sahip bir endüstriyel robota entegre edilebilen gerçek zamanlı proses kontrol sistemimizin, AC sürücüler de barındıran ve analog iletişim arayüzleri olan konvansiyonel 3 eksenli bir kolon-bom manipülatöre entegre edilirliğinin sağlanması hedeflenmektedir.

Suggestions

Açık Anahtarlı Kriptografi için Verimli Algoritmaların Geliştirilmesi
Cenk, Murat; Özbudak, Ferruh(2018)
Projenin genel amacı, kriptografide sıklıkla kullanılan modüler üst alma, polinom çarpması veeliptik egriler üzerindeki islemlerin karmasıklıgını iyilestirecek gelistirmelerin yapılması ve eldeedilecek yeni algoritmaların çesitli platformlar üzerinde gerçeklenmesidir. Bu çalısmalarsonucunda modüler üst alma, eliptik egri aritmetigi ve polinom çarpma islemlerindeiyilestirmeler elde edilmistir. Çalısmalar kapsamında P-521, E-521 ve Curve25519 egrileriüzerindeki islemler Toeplitz matris vektör çarpımları (TMVÇ...
Sıçramalı Difüzyon Süreçleri Varsayımı Altında Bariyer Opsiyonlarının Fiyatlandırılması
Yolcu Okur, Yeliz; Kozpınar, Sinem; Uğur, Ömür; Hayfavi, Azize; Animoku, Abdulwahab Adinoyi(2015-12-31)
Matematiksel modelleme, günlük yaşamdaki pek çok olguyu matematiksel terimlerle açıklayan formüller dizisidir ve bir çok alanda uygulamaları bulunmaktadır. Genellikle mallar, hisse senetleri, hisse senedi endeksleri, faiz oranları yada döviz üzerine yazılan opsiyon fiyatlarının modellenmesi Finansal matematikte en çok rağbet gören konulardan biridir. Bu modellemeye duyulan en önemli gereksinim, piyasada sıkça görülen fiyat dalgalanmalarından kaynaklanabilecek riski en doğru şekilde minimize etmekten kaynak...
ÇOK TANELİ METALLERDE BÜYÜKLÜĞE BAĞLI PLASTİSİTE DAVRANIŞININ MİKROMEKANİK MODELLENMESİ
Yalçınkaya, Tuncay(2016-12-31)
Mikro-elektronik ve mikro-cihazlar sektöründe devam eden minyatürleşme, mikroyapı seviyesindeki gözlemleri mühendislik seviyesine bağlayabilen öngörü kabiliyetine sahip araçlara olan ihityacı tetiklemektedir. Çünkü bu tarz cihazların servis ömür tahmini tamamen malzemenin davranışının temelini oluşturan etkenlerin anlaşılması ile mümkündür. Mikrometre ölçeğinde ve altında son zamanlarda yapılan çalışmalar göstermiştir ki kristal yapıya sahip malzemeler (örneğin metaller) büyük ölçekteki örneklerine göre, mi...
Çok Amaçlı Tamsayı Problemlerinde Baskın Çözümler Üzerine: Analizler, Yaklaşımlar ve Uygulamalar
Köksalan, Murat Mustafa; Lokman, Banu(2018)
Günümüzde karmaşık sistemlerde, karar vericiler çoğu zaman birbiri ile çelişen çok amaçlıoptimizasyon problemleri ile karşı karşıyadır. Bu problemlerde, genellikle tek bir anlamlıçözüm yoktur. Baskın çözümleri, yani en az bir amaç fonksiyonundan ödün vermedenherhangi bir amaç fonksiyonunda iyileştirme yapılması mümkün olmayan çözümleri bulmakönemlidir. Ancak, baskın çözüm sayısının problem büyüklüğü arttıkça üssel büyümesinedeniyle; gerçek hayat problemlerinde tüm baskın çözümleri bulmak zor olduğu gibi kar...
Gözenekli Malzemelerin Yüksek Çözünürlüklü Yöntemlerle Görüntülenmesi
Koku, Harun(2017-12-31)
Gözenekli malzemelerin doğası, kromatografi, katalitik reaktör tasarımları, yeraltı su kaynaklarının modellenmesi gibi çok çeşitli uygulamalarda önemli bir yer tutmaktadır. Özellikle kromatografi alanında yüksek kapasiteli bilgisayarlar ve lattice-Boltzman ve Brownian dinamikleri gibi mikroskopik/stokastik temelli hesaplama yöntemleri kullanılarak, sıvı kromatografide kullanılan gözenekli malzemelerdeki kütle ve hız dağılımı ile ilgili incelemeler yapılabilmektedir. Bu tür görüntü-temelli simülasyonlarda y...
Citation Formats
C. H. Gür, M. T. Ertürk, S. Tirkeş, and K. Yurtışık, “Güç-yoğun Dar Toleranslı Kaynak Yöntemlerinin Endüstriyel İmalata Adaptasyonuna Yönelik 4 Eksenli Manipulator Tasarımı ve Bütünlenmesi,” 2014. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/61965.