Güç-yoğun Dar Toleranslı Kaynak Yöntemlerinin Endüstriyel İmalata Adaptasyonuna Yönelik 4 Eksenli Manipulator Tasarımı ve Bütünlenmesi

2014-12-31
Gür, Cemil Hakan
Ertürk, Murat Tolga
Aydın, Orhan
Özdemir, Arif Atalay
Tirkeş, Süha
Yurtışık, Koray
Kılıç, Zafer
Gurer, Göksu
Büyük kütlelere sahip endüstriyel yapı ve ekipmanların kaynaklı imalatlarında, kaynak işleminden önce bir ön-montaj süreci söz konusudur. Bir araya getirilen alt-bütünler, bu ön-montaj aşamasının ardından kaynak marifetiyle kalıcı olarak bütünlenmektedirler. Parça hazırlama ve ön-montaj süreçleri yalnızca geleneksel ark kaynak yöntemlerinin uygulanabilirliğine fırsat veren ölçüsel kaçıklıklar içermektedir. Bu mertebedeki ölçüsel kaçıklıklar yeni geliştirilmiş yüksek verimli ve ileri kaynak yöntemlerinin endüstriyel imalat ve montaj alanlarında kullanımını sınırlamaktadır. ArGe ekibimiz BAP-08-11-2013-032 kapsamında yürüttüğü çalışmalarla İleri Kaynak Teknolojileri Laboratuvar’ımızda endüstriyel bir robot manüplatöre bütünlenmiş hibrit plazma ark kaynağı ve CCD-Laser görüntüleme sistemleri ile değişen birleştirme kenar geometrisine bağlı olarak kaynak gücü, hızı ve torç hareketini gerçek zamanlı olarak ayarlayabilen bir kaynak sistemini çalışır hale getirmek üzeredir. Bu projede ise dijital iletişim altyapısı olan ve servo-mekanizmalar marifetiyle 6 eksende hareket kabiliyetine sahip bir endüstriyel robota entegre edilebilen gerçek zamanlı proses kontrol sistemimizin, AC sürücüler de barındıran ve analog iletişim arayüzleri olan konvansiyonel 3 eksenli bir kolon-bom manipülatöre entegre edilirliğinin sağlanması hedeflenmektedir.
Citation Formats
C. H. Gür et al., “Güç-yoğun Dar Toleranslı Kaynak Yöntemlerinin Endüstriyel İmalata Adaptasyonuna Yönelik 4 Eksenli Manipulator Tasarımı ve Bütünlenmesi,” 2014. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/61965.