OpenMETU DOI ile yayın yükleme yardım videosu

Suggestions

OpenMETU yayın yükleme yardım videosu
Maviş, Eylem Elif (2021-3)
OpenMETU'ye DOI ile Yayın Yükleme Kılavuzu
Utkan, Barina (2021-5)
OpenMETU tez yükleme yardım videosu
Gölgeli, Tuğçe; Maviş, Eylem Elif (2021-3)
Orta Doğu Teknik Üniversitesi, bilimsel araştırma sonuçlarının geniş kullanıcı kitleleri ile paylaşılması ilkesi çerçevesinde, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından 2003 yılında hayata geçirilen ODTÜ lisansüstü elektronik tez arşiv sistemiyle, bu yıldan itibaren tamamlanan yüksek lisans ve doktora tezleri elektronik ortamda depolanarak erişime açılmaya başlanmıştır. ODTÜ Lisansüstü elektronik tez arşiv sistemi, ülkemizde ilk açık erişim sistemi olma özelliğini taşımaktadır. OpenMETU, zengi...
OpenMETU'ye Yayın Yükleme Kılavuzu
Utkan, Barina (2021-5)
Ana Dil ve Miras Dil olarak Türkçede Çekimsel ve Türetimsel İşlemleme
Kırkıcı, Bilal; Demir, Orhan(2016-12-31)
Bu projenin amacı, D1 Türkçe konuşucularıyla Türkçeyi miras dil olarak konuşan bireyleri çekimsel ve türetimsel işlemleme açısından karşılaştırmaktır. Bu amaç doğrultusunda, çekimsel ve türetimsel biçimbilimsel yapıları aynı anda test eden bir dizi maskelenmiş hazırlama deneyi planlanmaktadır.
Citation Formats