OpenMETU tez yükleme yardım videosu

2021-3
Gölgeli, Tuğçe
Maviş, Eylem Elif
Orta Doğu Teknik Üniversitesi, bilimsel araştırma sonuçlarının geniş kullanıcı kitleleri ile paylaşılması ilkesi çerçevesinde, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından 2003 yılında hayata geçirilen ODTÜ lisansüstü elektronik tez arşiv sistemiyle, bu yıldan itibaren tamamlanan yüksek lisans ve doktora tezleri elektronik ortamda depolanarak erişime açılmaya başlanmıştır. ODTÜ Lisansüstü elektronik tez arşiv sistemi, ülkemizde ilk açık erişim sistemi olma özelliğini taşımaktadır. OpenMETU, zenginleştirilmiş içeriğiyle bu yapının üzerine inşa edilmiştir. OpenMETU tez erişim koşulları 30.05.2018 tarihli YÖK Ulusal Tez Merkezi, “Lisansüstü Tezlerin Elektronik Ortamda Toplanması, Düzenlenmesi ve Erişime Açılmasına İlişkin Yönerge” sine dayandırılarak güncellenmiştir. Üniversite bünyesinde üretilen lisansüstü tezler bu Yönerge doğrultusunda OpenMETU’de depolanır ve erişim sürekliliği sağlanır. Buna göre Enstitüler tarafından kontrol edilen ve imzaları tamamlanan yüksek lisans ve doktora tezlerinin bir kopyasının elektronik olarak OpenMetu’ye yüklenmesi gerekmektedir. “OpenMETU tez yükleme yardım videosu” tezin OpenMETU’ye yükleme aşamalarını göstermektedir.

Suggestions

Odtü Ögrencilerinin Genel Akademik Ortalamalarinin Ögrenci Odakli Bir Yaklasimla Incelenmesi
Erdem, Hikmet Esin(2013-12-31)
Kapsam Bu enlemesine arastirma çalismasi ( cross- sectional), Orta Dogu Teknik Üniversitesi'nin (ODTÜ) tüm fakültelerinde ve her düzeyde egitim ve ögretim görmekte olan ögrencileri kapsamaktadir. Diger bir deyisle, Bahar 2011 Dönemi'nde Modern Diller Bölümü'nden zorunlu ve seçmeli dil derslerini alan birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü sinif ögrencilerinden ayni zaman diliminde bilgi toplanacaktir. Ögrenciler genel akademik ortalamalarina göre iki gruba ayrilacaktir: 1) Genel akademik ortalamasi 3.00 ve 4.0...
Ana Dil ve Miras Dil olarak Türkçede Çekimsel ve Türetimsel İşlemleme
Kırkıcı, Bilal; Demir, Orhan(2016-12-31)
Bu projenin amacı, D1 Türkçe konuşucularıyla Türkçeyi miras dil olarak konuşan bireyleri çekimsel ve türetimsel işlemleme açısından karşılaştırmaktır. Bu amaç doğrultusunda, çekimsel ve türetimsel biçimbilimsel yapıları aynı anda test eden bir dizi maskelenmiş hazırlama deneyi planlanmaktadır.
DİLLER ARASI SÖYLEM YAPISI ve Türkçe Söylem Bankası'nın zenginleştirilmesi
Zeyrek Bozşahin, Deniz; Çakmak, Deniz Hande; Arslan, Fikret(2014-12-31)
Bu proje, TÜBİTAK tarafından 2007-2011 yılları arasında desteklenerek gerçekleştirilen ODTÜ MEDİD projesinin (no. 107E156) çıktısı olan 400.000 sözcüklü ODTÜ Türkçe Söylem Bankası'nın (Turkish Discourse Bank http://medid.ii.metu.edu.tr/).) benzerleriyle karşılaştırılmasını ve ortaya çıkan benzerliklerin kullanılarak Türkçe Söylem Bankası'nın zenginleştirilmesini amaçlamaktadır. Türkçe Söylem Bankası Türkiye'de türünün ilki olma özelliğini taşımaktadır. Bu derlemden kısa bir süre sonra yine TÜBİTAK desteğiy...
Türkçe İkinci Dil Konuşucularında Biçimbilimsel İşlemleme
Kırkıcı, Bilal; Gacan Ertuğrul, Pınar(2016-12-31)
Bu projeyle, Türkçe D2 konuşucularında biçimbilimsel yapıların zihinsel işlemleme örüntüleri incelenecektir. Türkçe biçimbilimsel açıdan çok zengin olsa da, bu konuda gerçekleştirilmiş çalışma sayısı son derece az ve yetersizdir. Mevcut proje özellikle türetimsel biçimbilime odaklanarak ilgili alanyazına önemli katkılar sunabilecektir.
Ana dili Türkçe ve Rusça olan öğrencilerin İngilizce yer ilgeçlerini kullanımı
Sağın Şimşek, Sultan Çiğdem(2016-12-31)
Bu çalışmanın amacı ana dili Türkçe ve Rusça olan ve ikinci dil olarak İngilizce öğrenen bireylerin İngilizcede en çok kullanılan üç yer ilgeçi (spatial prepositions) olan in, on, at kullanma biçimlerini araştırmaktır. Çalışma Jarvis (2000) tarafından önerilen karşılaştırmalı yaklaşım yöntemini kullanarak, ana dilleri farklı olan ve ikinci dil olarak İngilizce öğrenen öğrencilerin ara dil (interlanguage) özelliklerini inceleyerek ana dilin etkisini ortaya çıkartmayı amaçlamaktadır. Bu amaçla, veri toplamak ...
Citation Formats