Belirsizlik Altında Hemşire Çizelgeleme Problemi

Download
2020-03-01
Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Suggestions

Belirsizlik Altında Proje Kontrolü İçin Bayes Temelli Kazanılan Değer Yönetimi
Sü, Yasemin; Yet, Barbaros (null; 2018-06-29)
Product-line planning under uncertainty
Karakaya, Şakir; Köksal, Gülser; Department of Industrial Engineering (2018)
This study addresses the problem of multi-period mix of product-lines under a product- family, which incorporates launching decisions of new products, capacity expansion decisions and product interdependencies. The problem is modelled as a two-stage stochastic program with recourse in which price, demand, production cost and cannibalisation effect of new products are treated as uncertain parameters. The solution approach employs the Sample Average Approximation based on Monte Carlo bounding technique and mu...
Belirsizlik Altında Esnek Tesis Yerleşimi İçin Yenilikçi Yaklaşımlar
Süral, Haldun; Efeoğlu, Begün(2015-12-31)
Önerilen proje, belirsizlik altında (olasılıksal ürün talebi durumlarında) esnek ve sağlamcı (robust) bir tesis yerleşimi için yenilikçi yöntemler oluşturmayı amaçlamaktadır. Bu yöntemler oluşturulurken özellikle talep rassallığının tesis yerleşiminin yapısına olan etkisi incelenecek, esnek tesis yerleşimi için literatürde yer alan kısıtlayıcı bazı varsayımlar (örneğin, önceden belirlenmiş sabit makina sayısı varsayımı gibi) gevşetilerek daha gerçekçi çözümler oluşturulacak ve bu çözümlerin performansı gerç...
Belirsizlik Altında Medikal Karar Destek Için Çok Kriterli Karar Verme Yaklaşımları
Cebesoy, Melodi; Tuncer Şakar, Ceren; Yet, Barbaros (null; 2019-06-14)
Uncertainty modelling and stability analysis for 2-way fuzzy adaptive systems
Gürkan, Evren; Erkmen, Aydan Müşerref; Banks, Stephen P.; Department of Electrical and Electronics Engineering (2003)
Citation Formats
S. Batun, “Belirsizlik Altında Hemşire Çizelgeleme Problemi,” Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, pp. 75–95, 2020, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/90010.