Belirsizlik Altında Esnek Tesis Yerleşimi İçin Yenilikçi Yaklaşımlar

2015-12-31
Süral, Haldun
Efeoğlu, Begün
Önerilen proje, belirsizlik altında (olasılıksal ürün talebi durumlarında) esnek ve sağlamcı (robust) bir tesis yerleşimi için yenilikçi yöntemler oluşturmayı amaçlamaktadır. Bu yöntemler oluşturulurken özellikle talep rassallığının tesis yerleşiminin yapısına olan etkisi incelenecek, esnek tesis yerleşimi için literatürde yer alan kısıtlayıcı bazı varsayımlar (örneğin, önceden belirlenmiş sabit makina sayısı varsayımı gibi) gevşetilerek daha gerçekçi çözümler oluşturulacak ve bu çözümlerin performansı gerçek endüstri verileri kullanılarak geleneksel ve literatürdeki yöntemlerle karşılaştırılacaktır.

Suggestions

Gezici Proje Rotalama Problemi için Yenilikçi Çözüm Yaklaşımları
Çelik, Melih; Süral, Haldun; Çavdar, Bahar(2016-12-31)
Gezici projeler toplumun belirli ihtiyaçlarını karşılamak üzere ihtiyaç sahiplerini bulundukları noktalarda ziyaret eden, genellikle gönüllülerin görev aldığı çalışmalardır. Bu tür projelere örnek olarak gelişmekte olan ülkelerde gerçekleştirilen gezici aşılama kampanyaları, farklı günlerde farklı yerleşim yerlerini ziyaret eden mobil kan bağışı kampanyaları ve eğitim/öğretimde fırsat eşitliğini gerçekleştirmek için düzenlenen gezici eğitim/bilim projeleri verilebilir. Gezici projelerde olabildiğince fazla ...
Çok Dönemli Randevu Çizelgeleme Problemi İçin Rassal Programlama Yaklaşımları
Batun, Sakine; Bilgiç, Utku Tarik(2017-12-31)
Randevu çizelgeleme problemleri özellikle sağlık sistemlerinde önemli bir yere sahiptir. Doktor randevularının oluşturulması, ameliyathanelerin çizelgelenmesi, periyodik tedavilerin çizelgelenmesi ve kıt teşhis kaynaklarının kullanımının planlanması, problemin sağlık sistemlerinde en sık karşılaşılan örnekleridir. Randevu çizelgeleri oluşturulurken gözetilen hasta bekleme zamanlarının azaltılması, doktorların ve diğer kaynakların atıl zamanlarının azaltılması, fazla mesai sürelerinin azaltılması gibi amaçla...
Çok Kriterli Problemlerde Karar Vericinin Tercih Fonksiyonunun Tahmin Edilmesi İçin Yaklaşımlar
Karakaya, Gülşah(2018-12-31)
Birden fazla ve genellikle birbirleri ile çelişen kriterlerin bulunduğu çok kriterli karar verme problemlerinde en iyi - karar vericinin en beğendiği - çözümü bulma işi kolay değildir. Karar vericinin en beğendiği çözümü bulmak için uygulanan yöntemlerden birisi interaktif bir şekilde karar vericiden tercih bilgisini almaktır. Alınan bilgiler ışığında yeni sorular sorularak en beğenilen çözüme yaklaşılması hedeflenir. Karar vericinin tercih fonksiyonu tahmin edilebilirse, bu tercih fonksiyonuna has özellikl...
Optimizasyon ve Genel Denge Modelleri Aracılığı ile Çok Amaçlı Enerji ve Çevre Politikaları Analizi
Köksalan, Mustafa Murat; Voyvoda, Ebru; Yıldız, Şahan(2014-12-31)
Ülkelerin iktisadi başarıları ile enerji politikaları arasındaki çift yönlü ilişkinin modellerde gözetilmesi, 1973 yılındaki Arap petrol ambargosu sonrasında gündeme gelmiştir. Öte yandan küresel ısınmaya yol açan sera gazı salınımlarının önemli bir miktarı enerji üretim ve tüketim faaliyetleri sonucunda ortaya çıkmaktadır. Bu da enerji politikaları ile çevre politikalarının birlikte incelenmesi gereğini ortaya çıkarmaktadır. Bunların ışığında, enerji politikalarının birden fazla amaca yönelik olarak oluştu...
Endüstri 4.0 için süreç modelleme tabanlı karar destek sistemi
Koçyiğit, Altan; Şener, Umut; Kayabay, Kerem; Eren, Pekin Erhan; Gökalp, Mert Onuralp; Topcu, Aybüke Kübra(2018-12-31)
Endüstri 4.0 kapsamında akıllı üretim sistemlerinde karar destek amacıyla kullanılmak üzere iş süreci modellerini girdi olarak alıp otomatik olarak eniyileme veya makina öğrenimi problemi oluşturmak üzere bir yaklaşım önerilecektir. Bu yaklaşımı desteklemek üzere yöntem ve araçlar geliştirilecektir. Geçerleme amacıyla, geliştirilen yaklaşım, yöntem ve araçlar seçilen bir kuruluşta modellenen süreçler üzerinde uygulanacaktır.
Citation Formats
H. Süral and B. Efeoğlu, “Belirsizlik Altında Esnek Tesis Yerleşimi İçin Yenilikçi Yaklaşımlar,” 2015. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59207.