7) Güneş Şule (2011) “Çevresel Etki Değerlendirmesi”, İlbank Dergisi, Ocak-Şubat 2011/07, s. 20-24.

2011-01-01
Citation Formats
Ş. Güneş, “7) Güneş Şule (2011) “Çevresel Etki Değerlendirmesi”, İlbank Dergisi, Ocak-Şubat 2011/07, s. 20-24.,” pp. 20–24, 2011, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/90464.