Çevre kirlenmesi yönünden sürekli SO2 ölçümü gerçekleştirilebilecek aygıt geliştirilmesi

1980-10-15
Tulunay, Ersin

Suggestions

Çevre Sağlığı ve Güvenliği Yönetiminde Risk Yönetim Süreçleri
Tuna Öztürk, Eda (Anadolu Üniversitesi, 2020-01-01)
Çevre Mühendisliğinin geleceğine yönelik görüşler
Aksoy, Ayşegül; İmamoğlu, İpek (null; 2011-03-25)
Çevre dostu benzin üretimine yönelik kinetik çalışmalar
Önen, Selda; Doğu, Timur; Gönderten, İlknur(1998)
Bu projede kurşunsuz benzinde oktan yükseltici ve hidrokarbon emisyonlarını azaltıcı etkileri olan oksijenli benzin katkı maddelerinin (MTBE, ETBE, TAEE gibi) üretiminde darboğaz olan iki konuda kinetik çalışmalar yapılmıştır. Birinci alt projede MTBE, ETBE gibi eterlerin üretiminde kullanılan i-bütilen'in katalitik dihidrojenasyon yolu ile üretimi amacıyla Cr, Mo, V, Nb oksitlerinden oluşan üçlü oksit katalizörler hazırlanmış ve bu katalizörlerin seçicilik ve aktiviteleri ölçülmüştür. Elde edilen Cro.8Vo.2...
Deriving strategy and developing balanced scorecard for General Directorate of Environmental Impact Assessment and Planning in the Ministry of Environment and Forestry
Özcan, Mehmet; Saatçioğlu, Ömer; Department of Industrial Engineering (2003)
In this study, it is aimed to derive strategies and develop a Balanced Scorecard in General Directorate of Environmental Impact Assessment and Planning in Ministry of Environment and Forestry. Firstly, the objectives of the General Directorate defined in the law are reassessed and strategies to realize the objectives are derived by making use of feedback received by conducting surveys to 4 main stakeholder groups which are the staff of the General Directorate, Provincial Directorates, companies preparing EI...
An analysis of the value debate in environmental ethics
Demir, Onur; Sol, Ayhan; Department of Philosophy (2020)
The aim of this study is to give a general understanding about the value approaches in environmental ethics. I will analyze non-anthropocentric theories based on intrinsic value and pragmatist approach to values and evaluate their advantages and disadvantages separately. In conclusion, I will argue that neither of them provides a comprehensive and coherent suggestion atthe same time, because environmental problems stem from a different reason than the ones that they pur...
Citation Formats
E. Tulunay, “Çevre kirlenmesi yönünden sürekli SO2 ölçümü gerçekleştirilebilecek aygıt geliştirilmesi,” 1980. Accessed: 00, 2022. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/95478.